Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 27: Ôn tập chương II - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 27: Ôn tập chương II - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Hệ thống hóa các kiến thức về góc.

 2. Kĩ năng:

 - Sử dụng thành thạo các công cụ để đo, vẽ góc, đường ttròn, tam giác.

 3. Tư duy – suy luận:

 - Bước đàu tập suy luận đơn giản.

II. Chuẩn Bị:

- GV: Bảng phụ thể hiện các mảng kiến thức trong chương.

- HS: Ôn tập các kiến thức trong chương II

III. Phương pháp:

 - Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp.

IV. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp (1’):

 2. Kiểm tra bài cũ: (15’)

 Yêu cầu mỗi HS phải cho biết mỗi hình vẽ này tương ứng với mảng kiến thức nào.

 Nêu các tính chất của các mảng kiến thức đó.

 3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG

Hoạt động 1: (14’)

 GV cho HS thảo luận.

 Các câu đúng: a, d, i, j,k

 Các câu còn lại sai.

Hoạt động 2: (10’)

GV yêu cầu HS lên bảng vẽ 3 góc này.

 HS thảo luận theo nhóm. Sau đó, mỗi HS sẽ trả lời mỗi câu và giải thích câu trả lời của mình.

 HS lên bảng vẽ.

 1. Tìm câu đúng trong các câu sau:

a) Góc vuông có số đo bằng 900.

b) Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc tù.

c) Góc tù có số đo bằng 1700.

d) Góc bẹt có số đo bằng 1800.

e) Hai góc kề nhau là 2 góc có 1 cạnh chung.

f) Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800.

g) Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900.

h) Tia phân giác của mọt góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc.

i) Đường kính là dây đi qua tâm của đường tròn.

j) Tam giác ABC có 3 cạnh là: AB, AC, BC.

k) Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.

2. Vẽ hình:

a) Vẽ

b) Vẽ

c) Vẽ

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 27/03/2021 Lượt xem 29Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 27: Ôn tập chương II - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 28 / 3 / 2011
Ngày dạy: 08 / 4 / 2011
Tuần: 32
Tiết: 27
ÔN TẬP CHƯƠNG II
I. Mục Tiêu:
 1. Kiến thức:
	- Hệ thống hóa các kiến thức về góc.
 2. Kĩ năng:
	- Sử dụng thành thạo các công cụ để đo, vẽ góc, đường ttròn, tam giác.
 3. Tư duy – suy luận:
	- Bước đàu tập suy luận đơn giản.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Bảng phụ thể hiện các mảng kiến thức trong chương.
- HS: Ôn tập các kiến thức trong chương II
III. Phương pháp: 
 - Đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp. 
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp (1’):
	2. Kiểm tra bài cũ: (15’)
	Yêu cầu mỗi HS phải cho biết mỗi hình vẽ này tương ứng với mảng kiến thức nào.
	Nêu các tính chất của các mảng kiến thức đó.
M
a
M
x
y
O
x
y
x
y
O
O
O
x
y
A
t
u
v
O
O
c
b
a
O
x
y
z
A
B
C
O
R
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (14’)
	GV cho HS thảo luận.
	Các câu đúng: a, d, i, j,k
	Các câu còn lại sai.
Hoạt động 2: (10’)
GV yêu cầu HS lên bảng vẽ 3 góc này.
	HS thảo luận theo nhóm. Sau đó, mỗi HS sẽ trả lời mỗi câu và giải thích câu trả lời của mình.	
	HS lên bảng vẽ.
1. Tìm câu đúng trong các câu sau: 
a) Góc vuông có số đo bằng 900.
b) Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc tù.
c) Góc tù có số đo bằng 1700.
d) Góc bẹt có số đo bằng 1800.
e) Hai góc kề nhau là 2 góc có 1 cạnh chung.
f) Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800.
g) Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 900.
h) Tia phân giác của mọt góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc.
i) Đường kính là dây đi qua tâm của đường tròn.
j) Tam giác ABC có 3 cạnh là: AB, AC, BC.
k) Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.
2. Vẽ hình: 
x
O
y
600
a) Vẽ 
b) Vẽ 
x
O
y
1350
c) Vẽ 
O
y
900
x
 4. Củng Cố:
 	- Xen vào lúc làm bài tập.
 5. Dặn Dò: ( 5’)
 	- Về nhà xem lại các kiến thức đã ôn tập.
	- Tiết sau kiểm tra 45’.
	- GV hướng dẫn HS làm bài tập 6.
 6. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • doch6t27.doc