Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 27: Kiểm tra chương II

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 27: Kiểm tra chương II

A. MỤC TIÊU

ã kiểm tra khả năng hệ thống hoá kiến thức chương II.

ã Kiểm tra mức độ trình bày vẽ hình của HS khi làm bài.

ã kiểm tra mức độ lập luận suy luận đơn giản.

B. PHƯƠNG PHÁP: Làm bài dưới dạng trắc nghiệm và tự luận

C. CHUẨN BỊ

ã GV: Chuẩn bị ra đề kiểm tra (trắc nghiệm và tự luận)

ã HS: Thước đo góc, thước thẳng có chia khoảng, compa, ôn tập và làm lại bài tập.

D. TIẾN TRÌNH

I.Ổn định

II. Bài cũ: GV phát đề cho HS.

III. Bài mới

1. Đặt vấn đề:.

2. Triển khai bài mới:

Hoạt động 1: HS làm bài kiểm tra

Hoạt động 2: Nhận xét qua sơ bộ tiết kiểm tra

Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị ôn tập kiểm tra học kì II.

ĐỀ 1:

I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( 4 điểm)

1. Nếu góc A và góc B là 2 góc bù nhau và góc 4

2. Cho góc A và B phụ nhau và . Số đo của góc  là bao nhiêu?

A. 400 B. 340 C. 380 D. 360 E. 800

3. Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy 5 điểm. Nối đỉnh B với mỗi điểm vừa chọn. Có bao nhiêu hình tam giác trong hình vừa vẽ

A. 22 B. 21 C. 20 D. 19 E. 18

4. Trên tia Ox lấy các điểm M, N, P sao cho OM = 3 cm, ON = 5 cm,

OP = 7 cm. Có thể khẳng định:

A. M là trung điểm của ON B. M là trung điểm của OP

C. N là trung điểm của MP D. M nẵm giữa N và P

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 381Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 27: Kiểm tra chương II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 	 Ngày dạy:
Tiết 27 kiểm tra chương Ii
a& b
A. mục tiêu
kiểm tra khả năng hệ thống hoá kiến thức chương II.
Kiểm tra mức độ trình bày vẽ hình của HS khi làm bài.
kiểm tra mức độ lập luận suy luận đơn giản.
b. phương pháp: Làm bài dưới dạng trắc nghiệm và tự luận 
c. chuẩn bị
GV: Chuẩn bị ra đề kiểm tra (trắc nghiệm và tự luận)
HS: Thước đo góc, thước thẳng có chia khoảng, compa, ôn tập và làm lại bài tập.
d. tiến trình
i.ổn định
II. Bài cũ: GV phát đề cho HS.
III. Bài mới
1. Đặt vấn đề:.
2. Triển khai bài mới: 
Hoạt động 1: HS làm bài kiểm tra
Hoạt động 2: Nhận xét qua sơ bộ tiết kiểm tra 
Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị ôn tập kiểm tra học kì II.
Đề 1: 
I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( 4 điểm)
Nếu góc A và góc B là 2 góc bù nhau và góc 4 <A = 5. <B. Số đo của góc A là bao nhiêu: A. 1000 	B. 950	 C. 900	 D850	 E. 800
Cho góc A và B phụ nhau và . Số đo của góc  là bao nhiêu?
A. 400 	B. 340	 C. 380	 D. 360	 E. 800
Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy 5 điểm. Nối đỉnh B với mỗi điểm vừa chọn. Có bao nhiêu hình tam giác trong hình vừa vẽ
A. 22 	B. 21	 C. 20	 D. 19	 E. 18
Trên tia Ox lấy các điểm M, N, P sao cho OM = 3 cm, ON = 5 cm, 
OP = 7 cm. Có thể khẳng định:
A. M là trung điểm của ON 	B. M là trung điểm của OP 	 
C. N là trung điểm của MP	 	D. M nẵm giữa N và P
Điền x vào ô thích hợp 
Câu
Đúng
Sai
a. Nếu 3 điểm A, B, C thẳng hàng thì: AB + BC = AC
b. Góc bẹt là góc có hai cạnh là tia đối nhau
c. Tia phân giác của góc xOy là tia tạo với 2 cạnh Ox, Oy 2 góc bằng nhau
d. Nếu B là trung điểm của đoạn AC thì: AB = AC
II> Tự luận (6 điểm)
a. Vẽ tam giác ABC có: AB = 3cm, AC= 5cm, BC = 6cm. 
Lấy điểm M nằm trong tam giác, vẽ các tia AM, BM và đoạn MC.
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ 2 tia Ot và Oy sao cho góc xOt = 300, góc xOy = 600
Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Tính góc tOy?
Hỏi tia Ot có là tia phân giác của góc xOy hay không Giải thích 
đáp án và biểu điểm Đề 1:
I. Mỗi câu chọn đúng được 0, 5 điểm
1.	A. 1000 	2. D. 360	B. 21	
Có thể khẳng định: C. N là trung điểm của MP	 	
Điền x vào ô thích hợp 
Câu
Đ
S
a. Nếu 3 điểm A, B, C thẳng hàng thì: AB + BC = AC
x
b. Góc bẹt là góc có hai cạnh là tia đối nhau
x
c. Tia phân giác của góc xOy là tia tạo với 2 cạnh Ox, Oy 2 góc bằng nhau
x
d. Nếu B là trung điểm của đoạn AC thì: AB = AC
x
II> Tự luận (6 điểm)
(Vẽ hình đúng mỗi câu được 1 điểm; )
 a. Vẽ tam giác ABC có: AB = 3cm, AC= 5cm, BC = 6cm.
b. Lấy điểm M nằm trong tam giác, vẽ các tia AM, BM và đoạn MC.
(Vẽ đúng hình: 0, 5 điểm )
(Trả lời, giải thích đúng 1,5 điểm) Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy. Vì: trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. ta có góc xOt = 300, góc xOy = 600 => góc xOt < xOy
(Tính đúng 1 điểm)Tính góc tOy: ta có Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy => góc xOt + góc tOy= gócxOy =>Góc tOy = góc xOy - góc xOt = 600 - 300 = 300
(giải thích đúng: 1 điểm) Tia Ot là tia phân giác của góc xOy . 
Vì: Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy và Góc tOy = góc xOt (vì cùng =300 )
ú tạo với 2 cạnhcủa góc 2 góc bằng nhau

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem tra chuong II Toan 6.doc