Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 22, Bài 6: Tia phân giác của góc - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 22, Bài 6: Tia phân giác của góc - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức;

 - Hiểu thế nào là tia phân giác, đường phân giác của góc.

 2. Kĩ năng:

 - Biết vẽ tia phân giác của một góc.

 3. Thái độ:

 - Rèn tính cẩn thận, chính xác khi đo, vẽ, gấp giấy.

II. Chuẩn Bị:

- GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc, phấn màu.

- HS: SGK, thước thẳng, thước đo góc.

III. Phương pháp:

 - Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

IV. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp (1’): 6A1: . 6A2:

 2. Kiểm tra bài cũ: (7’)

 Vẽ . Vẽ

 3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG

Hoạt động 1: (8‘)

 Khi kiểm tra bài cũ xong, GV giới thiệu thế nào là tia phân giác của một góc.

 GV cho HS đọc lại định nghĩa trong SGK.

Hoạt động 2: (14‘)

 GV trình bày cách vẽ tia phân giác của một góc như trong SGK.

 Cách 2, GV cho HS thực hành tại chỗ.

 GV yêu cầu HS vẽ tia phân giác của góc bẹt.

 Sau khi HS vẽ tia phân giác của góc bẹt, GV giới thiệu nhận xét như trong SGK.

Hoạt động 3: (5‘)

 GV vẽ hình và giới thiệu thế nào là đường phân giác của một góc.

 HS chú ý theo dõi.

 HS đọc định nghĩa.

 HS chú ý theo dõi và lên bảng vẽ, các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét.

 HS gấp giấy.

 HS vẽ tia phân giác của góc bẹt.

 HS đọc và nhắc lại nhận xét trong SGK.

 HS vẽ hình và chú ý theo dõi. 1. Tia phân giác của một góc là gì?

 Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.

2. Cách vẽ tia phân giác của một góc:

VD: Vẽ tia phân giác Oz của

Giải:

Cách 1:

 Ta có:

 Mà

 Nên

Vậy: ta vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho

Cách 2: Gấp giấy (SGK)

Nhận xét: Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.

3. Chú ý:

Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.

VD: mn là đường phân giác của

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 183Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 22, Bài 6: Tia phân giác của góc - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/ 02/ 2011
Ngày dạy: 04/ 3 / 2011
Tuần: 27
Tiết: 22
§6. TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC
I. Mục Tiêu:
 1. Kiến thức;
	- Hiểu thế nào là tia phân giác, đường phân giác của góc.
 2. Kĩ năng:
	- Biết vẽ tia phân giác của một góc.
 3. Thái độ:
	- Rèn tính cẩn thận, chính xác khi đo, vẽ, gấp giấy.
II. Chuẩn Bị:
GV: SGK, thước thẳng, thước đo góc, phấn màu.
HS: SGK, thước thẳng, thước đo góc.
III. Phương pháp: 
 - Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp (1’): 6A1: . 6A2:
	2. Kiểm tra bài cũ: (7’)
 	Vẽ . Vẽ 
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (8‘)
	Khi kiểm tra bài cũ xong, GV giới thiệu thế nào là tia phân giác của một góc.
	GV cho HS đọc lại định nghĩa trong SGK.
Hoạt động 2: (14‘)
	GV trình bày cách vẽ tia phân giác của một góc như trong SGK.
	Cách 2, GV cho HS thực hành tại chỗ.
	GV yêu cầu HS vẽ tia phân giác của góc bẹt.
	Sau khi HS vẽ tia phân giác của góc bẹt, GV giới thiệu nhận xét như trong SGK.
Hoạt động 3: (5‘)
	GV vẽ hình và giới thiệu thế nào là đường phân giác của một góc.
	HS chú ý theo dõi.
	HS đọc định nghĩa.
	HS chú ý theo dõi và lên bảng vẽ, các em khác làm vào vở, theo dõi và nhận xét.
	HS gấp giấy.
	HS vẽ tia phân giác của góc bẹt.
	HS đọc và nhắc lại nhận xét trong SGK.
	HS vẽ hình và chú ý theo dõi.
1. Tia phân giác của một góc là gì?
O
y
z
x
	Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau.
2. Cách vẽ tia phân giác của một góc:
VD: Vẽ tia phân giác Oz của 
Giải: 
Cách 1: 
	Ta có: 
	Mà 
	Nên 
Vậy: ta vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy sao cho 
Cách 2: Gấp giấy (SGK)
Nhận xét: Mỗi góc (không phải là góc bẹt) chỉ có một tia phân giác.
3. Chú ý: 
Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó.
O
m
y
n
x
O
x
y
m
n
VD: mn là đường phân giác của 
 4. Củng Cố ( 8’)
 	 - GV cho HS nhắc lại thế nào là tia phân giác, đường phân giác của một góc.
	- Cho HS làm bài tập 31.
 5. Dặn Dò: ( 2’)
 	 Về nhà xem lại các VD và làm các bài tập 32, 33.
 6. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 

Tài liệu đính kèm:

  • doch6t22.doc