Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 21: Luyện tập - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 21: Luyện tập - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Học sinh được củng cố kiến thức về số đo của góc.

 2. Kỹ năng:

 - HS biết sử dụng thước đo góc để đo và vẽ góc.

 3. Thái độ:

 - Vẽ hình, đo gĩc cẩn thận, chính xc.

II. Chuẩn Bị

 - GV: Thước, thước đo góc, bảng phụ

- HS: Xem trước bài học, bảng nhóm.

III. Phương pháp:

 - Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

 1. Ổn định lớp: (1’) 6A1: 6A2:

 2. Kiểm tra kiến thức: (7’)

 - Nêu cách đo góc của một góc?

 Làm bài 24 / 84

 3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GHI BẢNG

Bài 24 SGK (2’)

 - GV cho học sinh lên bảng kiểm tra và theo dõi

Bài 25 SGK (10’)

- Để vẽ được góc IKM, thì ta cần vẽ gì trước?

- Có tia KM ta thực hiện như thế nào để có góc IKM = 1350

Bài 27 SGK (17’)

- GV hướng dẫn HS vẽ hình

- Từ hình vẽ ta thấy tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

- Để tính số đo góc BOC ta làm như thế nào

Bài 28 SGK (6’)

- GV cho HS trả lời tại chỗ

- HS lên bảng và làm bài

- Vẽ tia KM bất kỳ.

- Dùng thước đo góc vẽ tia KI tạo với tia KM một góc 1350

- HS chú ý theo dõi và vẽ vào vở

- Tia OC

- Áp dụng

- HS đứng tại chỗ trả lời

 Bài 24/84

Bi 25/84

Bài 27/ 85

Vì nn tia OC nằm giữa hai tia OA, OB.

Do đó ta có

Vậy số đo của góc COB là 900

Bài 28/ 85

Chỉ vẽ được một tia Ay thỏa mn điều kiện bài toán

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 104Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 21: Luyện tập - Năm học 2010-2011 - Hoàng Tiến Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 26 Ngày soạn: 18/02/2011
Tiết: 21 Ngày dạy: 25/02/2011
 LUYỆN TẬP
I. Mục Tiêu:
 1. Kiến thức:
 - Học sinh được củng cố kiến thức về số đo của góc. 
 2. Kỹ năng:
 - HS biết sử dụng thước đo góc để đo và vẽ góc.
 3. Thái độ:
 - Vẽ hình, đo gĩc cẩn thận, chính xc.
II. Chuẩn Bị 
 - GV: Thước, thước đo góc, bảng phụ
- HS: Xem trước bài học, bảng nhóm.
III. Phương pháp:
 - Đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 1. Ổn định lớp: (1’) 6A1: 6A2:
 2. Kiểm tra kiến thức: (7’)
 - Nêu cách đo góc của một góc?
	 Làm bài 24 / 84
 3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Bài 24 SGK (2’)
 - GV cho học sinh lên bảng kiểm tra và theo dõi
Bài 25 SGK (10’)
- Để vẽ được góc IKM, thì ta cần vẽ gì trước?
- Có tia KM ta thực hiện như thế nào để có góc IKM = 1350 
Bài 27 SGK (17’)
- GV hướng dẫn HS vẽ hình
- Từ hình vẽ ta thấy tia nào nằm giữa hai tia còn lại.
- Để tính số đo góc BOC ta làm như thế nào
Bài 28 SGK (6’)
- GV cho HS trả lời tại chỗ
- HS lên bảng và làm bài
- Vẽ tia KM bất kỳ.
- Dùng thước đo góc vẽ tia KI tạo với tia KM một góc 1350
- HS chú ý theo dõi và vẽ vào vở
- Tia OC
- Áp dụng 
- HS đứng tại chỗ trả lời
Bài 24/84
Bi 25/84
Bài 27/ 85
Vì nn tia OC nằm giữa hai tia OA, OB.
Do đó ta có
Vậy số đo của góc COB là 900
Bài 28/ 85
Chỉ vẽ được một tia Ay thỏa mn điều kiện bài toán
	 4. Củng cố: 
- Xen vào lúc làm bài tập.
	 5. Dặn dò: (2’)
- Chuẩn bị trước bài Tia phân giác của góc.
- Tiết sau nhớ đem thước đo góc.
- Làm lại các bài tập đã sửa.
 6. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

Tài liệu đính kèm:

  • doch6t21.doc