Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 20, Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo (bản 4 cột)

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 20, Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo (bản 4 cột)

 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM

 1. Kiến thức : HS hiểu trên nửa mặt phẳng xác định có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một tia Oy sao cho góc xOy = m0 (00 < m=""><>

 2. Kỹ năng : HS biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc.

 3. Thái độ : Cẩn thận đo, vẽ chính xác.

B. DỤNG CỤ DẠY HỌC

 GV : SGK , Bảng phụ, phấn màu ,phiếu học tập ,máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa

 HS : SGK , bảng nhóm , máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

 I. ỔN ĐỊNH LỚP (1ph)

 II. KIỂM TRA ( ph)

TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS

 -Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì

 xOy + yOz = xOz.

Ngược lại, nếu

 xOy + yOz = xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

 -Khi nào thì

 xOy + yOz = xOz ?

-Cho hs làm BT 20, SGK trang 82.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 265Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 20, Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo (bản 4 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :	Ngày dạy : 
Tuần : 
Tiết 20 : BÀI 5: VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO 
 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM 
	1. Kiến thức : HS hiểu trên nửa mặt phẳng xác định có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng 	vẽ được một tia Oy sao cho góc xOy = m0 (00 < m < 1800).
	2. Kỹ năng : HS biết vẽ góc có số đo cho trước bằng thước thẳng và thước đo góc.
	3. Thái độ : Cẩn thận đo, vẽ chính xác.
B. DỤNG CỤ DẠY HỌC 
 GV : SGK , Bảng phụ, phấn màu ,phiếu học tập ,máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa 
 HS : SGK , bảng nhóm , máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa. 
CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP
 I. ỔN ĐỊNH LỚP (1ph)
	II. KIỂM TRA ( ph) 
TG
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
-Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì 
 xOy + yOz = xOz.
Ngược lại, nếu 
 xOy + yOz = xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.
-Khi nào thì 
 xOy + yOz = xOz ?
-Cho hs làm BT 20, SGK trang 82.
 III. DẠY BÀI MỚI
TG
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng 
-Đặt thước đo góc trên nửa mp có bờ chứa tia Ox sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0 của thước. Kẻ tia Oy đi qua vạch 40 của thước đo góc, góc xOy là góc cần vẽ.
2. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :
-Nhận xét :
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, góc xOy = m0, góc xOz = n0 vì m0 < n0 nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
-BT 24 SGK trang 84 :
* HĐ 1 : Vẽ góc trên nửa mặt phẳng :
-Ví dụ 1 : Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho góc xOy = 400.
-Yêu cầu hs đọc SGK và vẽ vào tập.
-GV thao tác cách vẽ góc 400.
-Gọi hs trình bày các bước vẽ ?
-Trên nửa mp có bờ chứa tia Ox ta vẽ được mấy tia Oy sao cho góc xOy = m0 (00 < m < 1800)
-Ví dụ 2 : Hãy vẽ góc ABC = 300
-Gọi hs nêu các bước vẽ.
* HĐ 2 : Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :
-Ví dụ 3 : Cho tia Ox. Vẽ hai góc xOy và xOz trên cùng một nửa mp có bờ chứa tia Ox sao cho góc xOy = 300, góc xOz = 450. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?
-Gọi hs đọc VD3, hướng dẫn hs vẽ góc xOy = 300, góc xOz = 450.
-Cho hs đọc nhận xét SGK.
-Giải BT 82.
-Đặt thước đo góc trên nửa mp có bờ chứa tia Ox sao cho tâm của thước trùng với gốc O của tia Ox và tia Ox đi qua vạch 0 của thước. Kẻ tia Oy đi qua vạch 40 của thước đo góc, góc xOy là góc cần vẽ.
- Trên nửa mp có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho góc xOy = m0.
-HS vẽ vào tập và nêu cách vẽ.
- 
IV. VẬN DỤNG – CŨNG CỐ ( PH)
TG
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Đọc VD 3
-Lên bảng trình bày cách vẽ.
-Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và 
Oz.
-Đọc nhận xét SGK.
-Trình bày cách vẽ :
-BT 24 SGK trang 84 :
Vẽ góc xBy có số đo bằng 450.
V. HƯỚNG DẨN VỀ NHÀ ( 1 ph)
	Học bài :
	Bài tập :

Tài liệu đính kèm:

  • doc20.doc