Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Giáp

Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Giáp

I. Mục Tiêu:

1.Kiến thức:- HS biết trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = m(m > 0).

 - Biết trên tia Ox, nếu OM < on="" thì="" m="" nằm="" giữa="" o="" và="">

2.Kỹ năng: - HS biết áp dụng các kiến thức trên để giải bài tập, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

3.Thái độ: - Giáo dục HS bước đầu biết tập suy luận, rèn kỹ năng cẩn thận trong đo đạc.

II. Chuẩn Bị:

- GV: Thước thẳng, phấn màu, compa.

 - HS: Thước thẳng, compa, giấy nháp.

III. Phương Pháp: - Vấn đáp, gợi mở, thực hành, quan sát, hoạt động cá nhân.

IV. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp: (1) 6A1 :

 2. Kiểm tra bài cũ: (7)

 GV ghi đề kiểm tra lên bảng phụ:

 1) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì ta có đẳng thức nào?

 2) Làm bài tập: Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V; A; T sao cho AT = 10cm; VA = 20cm; VT = 30cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

 1HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào nháp HS và GV nhận xét, ghi điểm.

 3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG

Hoạt động 1: (13)

 GV y/c HS đọc SGK 5

 Hãy mô tả cách vẽ đoạn thẳng TA = 10 cm trên một đường thẳng khi biết độ dài của nó.

 Vậy để vẽ đoạn thẳng OM = a cm trên tia Ox ta làm như thế nào?

 Để vẽ đoạn thẳng cần xác định hai mút của nó. Ở ví dụ 1, mút nào đã biết, cần xác định mút nào?

 HS đọc SGK trong 5

 HS mô tả cách vẽ đoạn thẳng TA = 10 cm trên một đường thẳng.

 HS trả lời.

 Mút O đã biết.

 Cần xác định mút M.

Đặt cạnh thước trùng tia Ox, sao cho vạch số 0 trùng

với gốc O.

 Vạch của thước ứng với 1 1. Vẽ đoạn thẳng trên tia:

VD 1: Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM có độ dài bằng 2 cm.

Cách vẽ:

- Đặt cạnh thước trùng tia Ox, sao cho vạch số 0 trùng gốc O.

- Vạch của thước ứng với một điểm trên tia, điểm ấy chính là điểm M.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 535Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Giáp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 7/11/2012
Ngày dạy : 9/11/2012
Tuần: 11
Tiết: 11
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
I. Mục Tiêu:
1.Kiến thức:- HS biết trên tia Ox có một và chỉ một điểm M sao cho OM = m(m > 0).
 - Biết trên tia Ox, nếu OM < ON thì M nằm giữa O và N.
2.Kỹ năng: - HS biết áp dụng các kiến thức trên để giải bài tập, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
3.Thái độ: - Giáo dục HS bước đầu biết tập suy luận, rèn kỹ năng cẩn thận trong đo đạc.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Thước thẳng, phấn màu, compa.
	- HS: Thước thẳng, compa, giấy nháp.
III. Phương Pháp: - Vấn đáp, gợi mở, thực hành, quan sát, hoạt động cá nhân.
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 6A1 : 	
	2. Kiểm tra bài cũ: (7’)
 	GV ghi đề kiểm tra lên bảng phụ:
	1) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì ta có đẳng thức nào?
	2) Làm bài tập: Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V; A; T sao cho AT = 10cm; VA = 20cm; VT = 30cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
	à 1HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào nháp à HS và GV nhận xét, ghi điểm.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (13’)
 GV y/c HS đọc SGK 5’
 Hãy mô tả cách vẽ đoạn thẳng TA = 10 cm trên một đường thẳng khi biết độ dài của nó.
 Vậy để vẽ đoạn thẳng OM = a cm trên tia Ox ta làm như thế nào? 
 Để vẽ đoạn thẳng cần xác định hai mút của nó. Ở ví dụ 1, mút nào đã biết, cần xác định mút nào?
 HS đọc SGK trong 5’
 HS mô tả cách vẽ đoạn thẳng TA = 10 cm trên một đường thẳng.
 HS trả lời.
 Mút O đã biết. 
 Cần xác định mút M.
Đặt cạnh thước trùng tia Ox, sao cho vạch số 0 trùng
với gốc O.
 Vạch của thước ứng với 1
1. Vẽ đoạn thẳng trên tia:
VD 1: Trên tia Ox, vẽ đoạn thẳng OM có độ dài bằng 2 cm.
Cách vẽ:
- Đặt cạnh thước trùng tia Ox, sao cho vạch số 0 trùng gốc O.
- Vạch của thước ứng với một điểm trên tia, điểm ấy chính là điểm M.
O
M
x
 — —
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
 Để vẽ đoạn thẳng có thể dùng những dụng cụ nào? Cách vẽ như thế nào?
 Sau khi thực hiện 2 cách xác định điểm M trên tia Ox, em có nhận xét gì?
 GV cho HS đọc VD 2.
à Chốt ý.
Hoạt động 2: (14’)
 Khi đặt 2 đoạn thẳng trên cùng một tia có chung mút là gốc tia, ta có nhận xét gì về vị trí của 3 điểm đầu mút của các đọan thẳng?
 Vậy nếu tia Ox có OM = a; ON = b; 0 < a < b thì ta kết luận gì về vị trí của các điểm O; N; M.
 Với ba điểm A; B; C thẳng hàng; AB = m; AC = n và m < n ta có kết luận gì?
à Chốt ý.
điểm trên tia, điểm ấy chính là điểm M.
 Dùng compa và thước thẳng.
 HS phát biểu nhận xét trong SGK.
 HS đọc VD2 trong SGK 5’. Sau đó nêu cách vẽ, cả lớp cùng làm thao tác vẽ.
 Ba điểm đầu mút này thẳng hàng.
 M nằm giữa O và N
 0 M nằm giữa O và N.
Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài).
2. Vẽ hai đoạn thẳng trên tia:
VD: 
Trên tia Ox, vẽ OM = 2 cm; ON = 3cm.
O
M
N
x
 — — —
Ta thấy: M nằm giữa O và N.
Nhận xét: Trên tia Ox, OM = a, ON = b Nếu: 0 M nằm giữa O và N.
 4. Củng Cố ( 8’)
 	Bài học hôm nay cho ta thêm một dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm còn lại đó là: Nếu tia Ox có OM = a; ON = b; 0 < a < b thì ta kết luận M nằm giữa O và N. GV cho HS làm các bài tập 53; 54 SGK.
 5. Hướng Dẫn Và Dặn Dò Về Nhà: ( 2’)
 	- Học bài trong vở ghi và trong SGK;
	- Ôn tập và thực hành vẽ đoạn thẳng biết độ dài (dùng thước, dùng compa);
	- Làm bài tập: 56, 57, 58, 59 (SGK).
6. Rút Kinh Nghiệm : 	
.......................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docHH6Tuan 11 Tiet11 Bai 9 Doan thang cho biet do dai.doc