Giáo án Đề kiểm tra số học chương III môn : Toán 6

Giáo án Đề kiểm tra số học chương III môn : Toán 6

 Câu 1 : Muốn quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số ta làm thế nào ? (1,5 đ)

 Câu 2 : Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước (0,5 đ)

II . LÍ THUYẾT : (8 điểm)

Bài 1: So sánh các phân số sau: (1 đ)

 

 

doc 3 trang Người đăng ducthinh Lượt xem 5339Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đề kiểm tra số học chương III môn : Toán 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT BÙ GIA MẬP ĐỀ KIỂM TRA SỐ HỌC CHƯƠNG III 
Trường THCS Long Hưng Môn : Toán 6
Giáo viên : Hoàng Ngọc Thức Thời gian : 45’ (Không kể thời gian phát đề )
MA TRẬN ĐỀ 
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng
Quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số 
1
1,5 
 1
1
2
2,5 
Tính chất cơ bản của phân số 
1
2 
1
2 
Các phép tính về
 phân số 
1
2 
 1
1
1
1 
3
4 
Tìm giá trị phân số của một số cho trước 
1
0,5
 1
1
 2
1,5
Tổng
1
 2 
2
3 
3
4 
1
1 
8
10 
Đề bài : 
I . LÍ THUYẾT : (2 điểm) 
 Câu 1 : Muốn quy đồng mẫu hai hay nhiều phân số ta làm thế nào ? (1,5 đ)
 Câu 2 : Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước (0,5 đ) 
II . LÍ THUYẾT : (8 điểm) 
Bài 1: So sánh các phân số sau: (1 đ) 
	 và 	 	
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: (2 đ)
Bài 3: Tính : 	(2 đ) 	
Bài 4: Tìm x biết : (2 đ) 
	a, + x =	b, 
Bài 5: (1 đ) 
 Lớp 6A có 33 học sinh , trong đó có số học sinh giỏi , số học sinh khá ,số còn lại là học 
 sinh trung bình . Tính số học sinh giỏi , khá , trung bình của lớp 6A 
Bài làm :
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM :
I > LÝ THUYẾT: (2 Đ)
ĐÁP ÁN:
THANG ĐIỂM:
 Câu 1 : Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau :
Bước 1 :Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung . 
Bước 1 :Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung cho các mẫu).
Bước 1 : Nhân tử cà mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng .
 Câu 2 : Muốn tìm của số b cho trước , ta tính b . (m , n Î N , n ≠ 0)
0,5
0,5
0,5
0,5 
II > BÀI TẬP: (8 Đ)
ĐÁP ÁN:
THANG ĐIỂM:
Bài 1: So sánh các phân số sau: (1 đ) 
	 và 
Ta có : = và = 
 vì -3 > - 5 nên > hay > 
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: (1 đ)
 = 
 = 
 = 1 + 1 + 
 = 
Bài 3: Tính : 	(2 đ) 	
 = 
 = 
 = 
 = 
 = 
Bài 4: Tìm x biết : (2 đ) 
	 a) + x =	
 x = – 
 x = + 	
 x = 
 x = 2	
 b) 
 x + = ± 
 x = ± – 
 x = hoặc x = 
Bài 5: 
 Số học sinh giỏi là : 33 . = 22 ( học sinh )
 Số học sinh khá là : 33 . = 9 ( học sinh )
 Số học sinh Trung bình là : 33 - (22 + 9) = 3 ( học sinh )
 Vậy lớp 6A có 22 h/s giỏi , 9 h/s khá và 3h/s trung bình 
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docKT số học giữa chương 3.doc