Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 38: Luyện tập - Năm học 2005-2006

Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 38: Luyện tập - Năm học 2005-2006

Hoạt động 2 :Hướng dẫn giải bài tập (38)

Yêu cầu HS đọc đề 21/19

Hướng dẫn HS thực hiện :

Nhận xét số nghiệm của hệ?

Vì sao biết ?

Nhận xét các hệ số của cùng biến ?

Hãy nêu cách làm ?

BCNN(2;) = ?

Ta có hệ tương đương ?

Nhận xét các hệ số của các biến sau khi nhân ?

Ta thực hiện cộng hay trừ ?

Tìm hệ tương đương ?

Gọi HS trình bày tiếp

Nhận xét bài làm của bạn ?

Hãy nêu cách làm câu b/ ?

Gợi ý khi HS chưa trả lời được : Nhận xét số nghiệm của hệ ? Vì sao biết ?

Nhận xét các hệ số của cùng biến ?

Tìm BCNN(1;) =?

Gọi HS trình bày tiếp

Nhận xét bài làm của bạn?

GV theo dõi uốn nắn HS từng bước

GV nhận xét –sửa sai :

Nhận xét số nghiệm của hệ?

Vì sao biết ?

Gọi HS trình bày

GV uốn nắn và sửa từng bước

Nhận xét bài làm của bạn?

GV nhận xét –sửa sai :

Hãy nêu cách làm câu b/ ?

Gợi ý:

Nhận xét các hệ số của cùng biến ở vế trái ?

Ta chia pt(2) cho -2 ta được pt nào ?

Nhận xét vt và vp của hai pt của hệ sau khi biến đổi ?

Vậy nghiệm của hệ ?

Hãy nêu cách làm câu b/ ?

Nhận xét 2 pt sau khi nhân ?

Vậy hệ pt có nghiệm ?

Viết nghiệm TQ của hệ ?

GV chốt lại các bước giải 2HS đọc đề 21/19

Có một nghiệm vì :

HS :khác nhau

Tìm BCNN(2;)

BCNN(2;)=

Nhân pt (1) với

Hệ số của biến x bằng nhau

Thực hiện toán trừ

HS trả lời :

1HS trình bày :

HS nhận xét:

HS trả lời :

Có một nghiệm vì :

Các hệ số của cùng biến khác nhau

BCNN(1;)=

1HS trình bày :

HS nhận xét:

HS cả lớp cùng thực hiện

Có một nghiệm vì :

1HS trình bày :

HS cả lớp cùng thực hiện

HS nhận xét:

HS trả lời :

Hệ số cùng biến của pt 2 gấp 2 lần hệ số pt1

HS trả lời :

Vt bằng nhau

Vp khác nhau

hệ pt vô nghiệm

Nhân pt 2 với 3 Giống nhau

 Hệ có vô số nhgiệm

HS trả lời : Bài 21/19 a/

Nghiệm của hệ:

b/

Nghiệm của hệ pt :

Bài 22 / 19 a /

Nghiệm của hệ pt :

b/ Vậy hệ pt vô nghiệm

c/

Vậy hệ pt có vô số nhgiệm :

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 180Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 38: Luyện tập - Năm học 2005-2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 20	Ngày soạn: 15/11/2005	Ngày giảng: 17/11/2005
Tiết 38: LUYỆN TẬP
Mục tiêu
– HS được củng cố cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
– Rèn kỹ năng nhận biết hệ số, giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
– Giáo dục tính cẩn thận, chính xác trong khi giải (bỏ ngoặc)
Phương tiện dạy học: 
– GV: Giáo án, SGK, SGV.
– HS: Các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Tiến trình dạy học:
– Ổn định: 9/6	9/7
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Bài ghi
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
Phát biểu qui tắc cộng đại số 
Bài tập :20d / 19
Nhận xét bài làm của bạn?
GV nhận xét –ghi điểm
HS trình bày 
Nghiệm của hệ (-1;0)
Hoạt động 2 :Hướng dẫn giải bài tập (38’)
Yêu cầu HS đọc đề 21/19
Hướng dẫn HS thực hiện :
Nhận xét số nghiệm của hệ?
Vì sao biết ?
Nhận xét các hệ số của cùng biến ?
Hãy nêu cách làm ?
BCNN(2;) = ?
Ta có hệ tương đương ?
Nhận xét các hệ số của các biến sau khi nhân ?
Ta thực hiện cộng hay trừ ? 
Tìm hệ tương đương ?
Gọi HS trình bày tiếp 
Nhận xét bài làm của bạn ?
Hãy nêu cách làm câu b/ ?
Gợi ý khi HS chưa trả lời được : Nhận xét số nghiệm của hệ ? Vì sao biết ?
Nhận xét các hệ số của cùng biến ?
Tìm BCNN(1;) =?
Gọi HS trình bày tiếp 
Nhận xét bài làm của bạn?
GV theo dõi uốn nắn HS từng bước 
GV nhận xét –sửa sai :
Nhận xét số nghiệm của hệ?
Vì sao biết ?
Gọi HS trình bày 
GV uốn nắn và sửa từng bước
Nhận xét bài làm của bạn?
GV nhận xét –sửa sai :
Hãy nêu cách làm câu b/ ?
Gợi ý:
Nhận xét các hệ số của cùng biến ở vế trái ?
Ta chia pt(2) cho -2 ta được pt nào ?
Nhận xét vt và vp của hai pt của hệ sau khi biến đổi ?
Vậy nghiệm của hệ ?
Hãy nêu cách làm câu b/ ?
Nhận xét 2 pt sau khi nhân ?
Vậy hệ pt có nghiệm ?
Viết nghiệm TQ của hệ ?
GV chốt lại các bước giải
2HS đọc đề 21/19
Có một nghiệm vì :
HS :khác nhau 
Tìm BCNN(2;)
BCNN(2;)=
Nhân pt (1) với 
Hệ số của biến x bằng nhau 
Thực hiện toán trừ 
HS trả lời :
1HS trình bày :
HS nhận xét:
HS trả lời :
Có một nghiệm vì :
Các hệ số của cùng biến khác nhau
BCNN(1;)=
1HS trình bày :
HS nhận xét:
HS cả lớp cùng thực hiện 
Có một nghiệm vì :
1HS trình bày :
HS cả lớp cùng thực hiện 
HS nhận xét:
HS trả lời : 
Hệ số cùng biến của pt 2 gấp 2 lần hệ số pt1
HS trả lời : 
Vt bằng nhau 
Vp khác nhau 
hệ pt vô nghiệm
Nhân pt 2 với 3 Giống nhau 
 Hệ có vô số nhgiệm 
HS trả lời : 
Bài 21/19 a/
Nghiệm của hệ: 
b/ 
Nghiệm của hệ pt :
Bài 22 / 19 a /
Nghiệm của hệ pt :
b/ Vậy hệ pt vô nghiệm 
c/ 
Vậy hệ pt có vô số nhgiệm :
Hoạt động 3: Dặn dò (2’)
Hướng dẫn :bt 23,24 . BT 23,24,25,26/19

Tài liệu đính kèm:

  • doct38.doc