Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 61: Luyện tập - Năm học 2008-2009

Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 61: Luyện tập - Năm học 2008-2009

I. Mục tiêu bài học

- HS được củng cố các kliến thức về sắp xếp, cộng, trừ các đa thức một biến.

- Kĩ năng vận dụng, biến đổi, tính toán.

- Cẩn thận, chính xác, linh hoạt trong trong xác định dấu khi làm bài tập.

II. Phương tiện dạy học

- GV: Một số lời giải.

- HS: Chuẩn bị bài tập.

III. Tiến trình

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ GHI BẢNG

Hoạt động 1: Luyện tập.

Bài 40 Sgk/46

GV cho HS nghiên cứu, rút gọn và tìm bậc, trả lời tại chỗ.

(HS thực hiện và trả lời tại chỗ)

GV cho HS thu gọn tại chỗ?

Yêu cầu 2 HS lên tính N+M và N-M

(2 HS lên thực hiện, số còn lại nháp tại chỗ, nhận xét, bổ sung)

Cho HS sắp sếp tại chỗ

Cho 2HS lên tính P(x)+Q(x)

Và P(x) – Q(x)

(2 HS lên thực hiện trên bảng, số còn lại nháp)

Bài 40 Sgk/46

M = x2 – 2xy +5x2 – 1 = 6x2 – 2xy + 1

Có bậc là: 2

N = x2y2–y2+5x2 – 3x2y + 5

 Có bậc là: 4

Bài 50 Sgk/46

a. Thu gọn

N = –y5+11y3–2y

M = 8y5–3y+1

b. Tính

N+M = (– y5+11y3–2y) +(8y5 – 3y + 1)

 = – y5+11y3–2y+8y5–3y+1

 = 7x5 + 11x3 – 5y + 1

N-M = (– y5+11y3–2y)–(8y5 – 3y + 1)

 = –y5+11y3–2y–8y5+3y–1

 = - 9y5 + 11x3 + y – 1

Bài 51 Sgk/46

a. Sắp xếp theo luỹ thừa tăng của biến.

P(x) = - x6 +x 4–4x3+x2 –5

Q(x) = 2x5–x4–x3+x2+x–1

Ta có:P(x)+Q(x)

= (-x6+x 4–4x3+x2 –5)+(2x5–x4 –x3+x2+x–1)

= - x6+x 4–4x3+x2–5+2x5–x4 –x3+x2+x– 1

= -x6 +2x5 +5x3 +2x2 +x – 6

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 180Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 61: Luyện tập - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 7/28/3/09
Ngày dạy :2/30/3/09	Tiết 61	 LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu bài học 
HS được củng cố các kliến thức về sắp xếp, cộng, trừ các đa thức một biến.
Kĩ năng vận dụng, biến đổi, tính toán.
Cẩn thận, chính xác, linh hoạt trong trong xác định dấu khi làm bài tập.
II. Phương tiện dạy học 
GV: Một số lời giải.
HS: Chuẩn bị bài tập.
III. Tiến trình
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: Luyện tập.
Bài 40 Sgk/46
GV cho HS nghiên cứu, rút gọn và tìm bậc, trả lời tại chỗ. 
(HS thực hiện và trả lời tại chỗ)
GV cho HS thu gọn tại chỗ?
Yêu cầu 2 HS lên tính N+M và N-M
(2 HS lên thực hiện, số còn lại nháp tại chỗ, nhận xét, bổ sung)
Cho HS sắp sếp tại chỗ
Cho 2HS lên tính P(x)+Q(x)
Và P(x) – Q(x)
(2 HS lên thực hiện trên bảng, số còn lại nháp)
Bài 40 Sgk/46
M = x2 – 2xy +5x2 – 1 = 6x2 – 2xy + 1 
Có bậc là: 2
N = x2y2–y2+5x2 – 3x2y + 5
 Có bậc là: 4
Bài 50 Sgk/46
a. Thu gọn 
N = –y5+11y3–2y
M = 8y5–3y+1
b. Tính 
N+M = (– y5+11y3–2y) +(8y5 – 3y + 1)
 = – y5+11y3–2y+8y5–3y+1
 = 7x5 + 11x3 – 5y + 1
N-M = (– y5+11y3–2y)–(8y5 – 3y + 1)
 = –y5+11y3–2y–8y5+3y–1 
 = - 9y5 + 11x3 + y – 1 
Bài 51 Sgk/46 
a. Sắp xếp theo luỹ thừa tăng của biến.
P(x) = - x6 +x 4–4x3+x2 –5 
Q(x) = 2x5–x4–x3+x2+x–1 
Ta có:P(x)+Q(x)
= (-x6+x 4–4x3+x2 –5)+(2x5–x4 –x3+x2+x–1)
= - x6+x 4–4x3+x2–5+2x5–x4 –x3+x2+x– 1 
= -x6 +2x5 +5x3 +2x2 +x – 6
HS thực hiện xong, gv cho hs so sánh kết quả
Cho HS nhận xét, bổ sung GV hoàn chỉnh.
Cho 3 HS lên tính P(-1); 
P(0) ; P(4)?
(3 HS lên thực hiện, số còn lại nháp tại chỗ và so sánh kết quả)
GV cho 2 HS lên tính hai bài toán ngược nhau
Các em hãy quan sát kết quả và đưa ra nhận xét?
P(x) – Q(x) = 
= (-x6+x 4–4x3+x2 –5 ) –(2x5 –x4–x3+x2+x–1)
=-x6+x 4–4x3+x2–5–2x5+x4 +x3–x2–x+1 
= -x6–2x5 +2x4–3x3–x–4 
Bài 52 Sgk/46
P(-1) = (-1)2 – 2.(-1) – 8 = 1 + 2 – 8 = – 5 
P(0) = – 8 
P(4) = 42 – 2.4 – 8 = 16 – 8 – 8 = 0
Bài 53 Sgk/46
P(x) = x5–2x4+x2–x+1
Q(x) = -3x5+x4+3x3–2x+6
Ta có: 
P(x)–Q(x)=
= ( x5–2x4+x2–x+1) – ( -3x5 +x4+3x3–2x+6)
= x5–2x4+x2–x+1+3x5– x4 – 3x3+2x – 6 
= 4x5–3x4–3x3+x2 +x–5 
Q(x)–P(x) = 
 = – 4x5+3x4+3x3– x2–x+5 
Các hệ số quả hai đa thức vừa tìm được trái dấu với nhau.
Hoạt động 2: Dặn dò
Về xem kĩ lại các bài tập đã làm, xem lại cách thu gọn, cộng, trừ đa thức.
Chuẩn bị trước bài 9 tiết sau học: 
+ Nghiệm của đa thức là gì?
+ Để biết một số có phải là nghiệm của đa thức đã cho hay không ta làm như thế nào? 
BTVN: 38, 39, 40, 42 Sbt/15 

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 61.doc