Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 56: Đa thức - Lý Hồng Tuấn

Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 56: Đa thức - Lý Hồng Tuấn

A) Mục tiêu:

- HS nhận biết đa thức.

-Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức.

B) Chuẩn bị:

GV: Bảng phụ, Thước, SGK

HS: Bảng phụ, SGK

C) Các hoạt động trên lớp:

1) Ổn định lớp (1):

2) Kiểm tra bài cũ (5):

HS1: Sửa BT21/36/SGK.

HS2: Tính: (2xy2z)(5y2zt)?

Tìm bậc của đơn thức tìm được?

 3) Bài mới (30):

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung

HĐ 1(5):

GV treo bảng phụ hình vẽ

Diện tích hình vuông có cạnh x là gì? Tương tự cạnh y?

Diện tích tam giác có hai cạnh góc vuông x, y là gì?

Biểu thức trên là một đa thức. Vậy đa thức là gì?

GV lưu ý HS

3x2-y2=3x2+(-y2) và Kí hiệu đa thức là A, B.

GV cho HS thực hiện ?1

vào bảng phụ.

Mỗi đơn thức phải là đa thức không?

HĐ 2(5):

GV cho HS làm nhanh BT 24/38

a)5kg táo bao nhiêu?

8kg nho bao nhiêu?

Tổng số tiền là bao nhiêu?

GV HD HS tương tự câu b

10 hộp táo nặng bao nhiêu?

15 hộp nho nặnh bao nhiêu?

HĐ 3(10):

GV cho đa thức:

M=x2y-3xy+3x2y-3+xy-x+5.

Đây là đa thức chưa thu gọn ta có thể công các đơn thức nào lại với nhau?

Các hạng tử còn lại viết lại.

GV cho HS làm tương tự

HĐ 4(13):

GV cho đa thức:

M=x2y5-xy4+y6+1.

Hạng tử x2y5 có bậc là bao nhiêu?

Ta nói đa thức M có bậc là 7.

Thế nào là bậc của đa thức?

GV cho HS đọc chú ý SGK.

HS quan sát bảng phụ.

Hình vuông cạnh x: x2

Hình vuông cạnh y: y2

xy.

x2+xy+y2.

HS nêu đa thức.

HS trình bày vào bảng nhóm.

M=x2-y2+3xy2.

Đơn thức cũng đa thức.

HS đọc đề.

5x (đồng).

8y (đồng).

5x+8y (đồng).

120 kg là 120x (đồng).

150 kg là 150y (đồng).

-3xy+xy=-2xy

x2y+3x2y=4x2y.

-3+5=2.

HS học nhóm trong 3.

x2y5 có bậc là 7.

-xy4 có bậc là 5.

y6 có bậc là 6.

1 có bậc là 0.

HS dựa vào HD.

HS nêu chú ý nhiều lần.

1) Đa thức:

x2+xy+y2, xy+x2, là các đa thức.

BT24/38/SGK:

a) 5x+8y (đồng).

b)120x+150y (đồng).

Cả hai đều là đa thức.

2) Thu gọn đa thức:

vd:N=x2y-3xy+3x2y-3+xy-x+5

=4x2y-2xyx+2. là đơn thức thu gọn.

3)Bậc của đa thức:

Vd: Q= -3x5-x3y-xy2+3x5+2

=-x3y-xy2+2 có bậc là 4.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 443Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 56: Đa thức - Lý Hồng Tuấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 56 :	ĐA THỨC
Mục tiêu:
- HS nhận biết đa thức.
-Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức.
Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, Thước, SGK
HS: Bảng phụ, SGK
Các hoạt động trên lớp:
1) Ổn định lớp (1’):
2) Kiểm tra bài cũ (5’):
HS1: Sửa BT21/36/SGK.
HS2: Tính: (2xy2z)(5y2zt)? 
Tìm bậc của đơn thức tìm được?
 3) Bài mới (30’):
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
HĐ 1(5’):
GV treo bảng phụ hình vẽ
Diện tích hình vuông có cạnh x là gì? Tương tự cạnh y?
Diện tích tam giác có hai cạnh góc vuông x, y là gì?
Biểu thức trên là một đa thức. Vậy đa thức là gì?
GV lưu ý HS
3x2-y2=3x2+(-y2) và Kí hiệu đa thức là A, B..
GV cho HS thực hiện ?1
vào bảng phụ.
Mỗi đơn thức phải là đa thức không?
HĐ 2(5’): 
GV cho HS làm nhanh BT 24/38
a)5kg táo bao nhiêu?
8kg nho bao nhiêu?
Tổng số tiền là bao nhiêu?
GV HD HS tương tự câu b
10 hộp táo nặng bao nhiêu?
15 hộp nho nặnh bao nhiêu?
HĐ 3(10’): 
GV cho đa thức:
M=x2y-3xy+3x2y-3+xy-x+5.
Đây là đa thức chưa thu gọn ta có thể công các đơn thức nào lại với nhau?
Các hạng tử còn lại viết lại.
GV cho HS làm tương tự 
HĐ 4(13’): 
GV cho đa thức:
M=x2y5-xy4+y6+1.
Hạng tử x2y5 có bậc là bao nhiêu?
Ta nói đa thức M có bậc là 7.
Thế nào là bậc của đa thức?
GV cho HS đọc chú ý SGK.
HS quan sát bảng phụ.
Hình vuông cạnh x: x2
Hình vuông cạnh y: y2
xy.
x2+xy+y2.
HS nêu đa thức.
HS trình bày vào bảng nhóm.
M=x2-y2+3xy2.
Đơn thức cũng đa thức.
HS đọc đề.
5x (đồng).
8y (đồng).
5x+8y (đồng).
120 kg là 120x (đồng).
150 kg là 150y (đồng).
-3xy+xy=-2xy
x2y+3x2y=4x2y.
-3+5=2.
HS học nhóm trong 3’.
x2y5 có bậc là 7.
-xy4 có bậc là 5.
y6 có bậc là 6.
1 có bậc là 0.
HS dựa vào HD.
HS nêu chú ý nhiều lần. 
1) Đa thức:
x2+xy+y2, xy+x2, là các đa thức.
BT24/38/SGK:
a) 5x+8y (đồng).
b)120x+150y (đồng).
Cả hai đều là đa thức.
2) Thu gọn đa thức:
vd:N=x2y-3xy+3x2y-3+xy-x+5
=4x2y-2xyx+2. là đơn thức thu gọn.
3)Bậc của đa thức:
Vd: Q= -3x5-x3y-xy2+3x5+2
=-x3y-xy2+2 có bậc là 4.
 4) Củng cố (5’):
- Cho Vd đa thức? Tìm bậc của đa thức đó?
- BT28/38/SGK:Sơn nói đúng: Cả hai bạn đều sai. Đa thức trên có bậc là 8 vì 
 hạng tử x4y4 có bậc là 8.
 5) Dặn dò (3’):
Học bài:
BTVN: BT26, 27/38/SGK

Tài liệu đính kèm:

  • doc56.doc