Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 49: Ôn tập chương III

Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 49: Ôn tập chương III

Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh

GV. Hệ thống lại cho

HS sự phát triển các

 kiến thức và kĩ năng

cần thiết trong chương,

có thể theo bảng sau : ĐIỀU TRA VỀ MỘT DẤU HIỆU

Thu thập số liệu thống kê, tần số

Kiến thức

Dấu hiệu

Giá trị của dấu hiệu

Tần số

Kĩ năng

Xác định dấu hiệu

Lập bảng giá trị ban đầu

Tìm các giá trị khác nhau

trong dãy giá trị

Tìm tần số của mỗi giá trị

Bảng tần số

Kiến thức

Cấu tạo của bảng tần số

Tiện lợi của bảng tần số so với

 bảng số liệu ban đầu

Kĩ năng

Lập bảng tần số

Nhận xét từ bảng tần số

Biểu đồ

Kiến thức

Ý nghĩa của biểu đồ : cho một

hình ảnh về dấu hiệu so với bảng

số liệu ban đầu

Kĩ năng

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Nhận xét từ biểu đồ

Số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu

Kiến thức

Công thức tính trung bình cộng

Ý nghĩa của số trung bình cộng

Ý nghĩa của mốt của dấu hiệu

Kĩ năng

Tính trung bình cộng theo

công thức từ bảng

Tìm mốt của dấu hiệu

Vai trò của thống kê trong đời sống

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 476Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 7 - Tiết 49: Ôn tập chương III", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23. tiết 49
ÔN TẬP CHƯƠNG III
I.Mục tiêu:
- Hệ thống lại kiến thức chương III.
- Các em biết lập bảng tần số – biểu đồ, số TBC, mốt của dấu hiệu từ việc thu thập số liệu thống kê, tần số.
II.Các hoạt động dạy học:
1.Oån định.
2.Kiểm tra.
- 4 câu hỏi ôn tập chương III.
3.Bài mới.
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
GV. Hệ thống lại cho
HS sự phát triển các
 kiến thức và kĩ năng
cần thiết trong chương,
có thể theo bảng sau :
ĐIỀU TRA VỀ MỘT DẤU HIỆU
Thu thập số liệu thống kê, tần số
Kiến thức
Dấu hiệu
Giá trị của dấu hiệu
Tần số
Kĩ năng
Xác định dấu hiệu
Lập bảng giá trị ban đầu
Tìm các giá trị khác nhau 
trong dãy giá trị 
Tìm tần số của mỗi giá trị 
Bảng tần số
Kiến thức
Cấu tạo của bảng tần số
Tiện lợi của bảng tần số so với
 bảng số liệu ban đầu
Kĩ năng
Lập bảng tần số
Nhận xét từ bảng tần số
Biểu đồ
Kiến thức
Ý nghĩa của biểu đồ : cho một
hình ảnh về dấu hiệu so với bảng 
số liệu ban đầu
Kĩ năng
Vẽ biểu đồ đoạn thẳng
Nhận xét từ biểu đồ
Số trung bình cộng, mốt của dấu hiệu
Kiến thức
Công thức tính trung bình cộng
Ý nghĩa của số trung bình cộng
Ý nghĩa của mốt của dấu hiệu
Kĩ năng
Tính trung bình cộng theo 
công thức từ bảng
Tìm mốt của dấu hiệu
Vai trò của thống kê trong đời sống
Bài 20.
Bảng tần số:
Năng suất (x)
20
25
30
35
40
45
50
Tần số (n)
1
3
7
9
6
4
1
N = 31
Dựng biểu đồ hình chữ nhật (hay đoạn thẳng) :
– Tính các tích.
- Tính 35 tạ / ha.
4. Củng cố.
	Qua luyện tập.
5. Dặn dò.
	Tiết sau kiểm tra chương III.

Tài liệu đính kèm:

  • docT49.doc