Giáo án Đại số 6 - Tiết 73: Luyện tập 1

Giáo án Đại số 6 - Tiết 73: Luyện tập 1

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Củng cố định nghĩa phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, phân số tối giản.

 2. Kỹ năng:

 - Rèn kỹ năng rút gọn, so sánh phân số, lập phân số bằng phân số cho trươc.

 - Làm được các bài tập trong SGK

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bàii tập

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ

 - HS: Ôn lại định nghĩa phân số bằng nhau, rút gọn phân số

 III/ Các hoạt động:

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 1041Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 73: Luyện tập 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 73. Luyện tập 1
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Củng cố định nghĩa phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, phân số tối giản.
	2. Kỹ năng:
	- Rèn kỹ năng rút gọn, so sánh phân số, lập phân số bằng phân số cho trươc.
	- Làm được các bài tập trong SGK
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bàii tập
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ
	- HS: Ôn lại định nghĩa phân số bằng nhau, rút gọn phân số
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra bài cũ:
- HS1: Muốn rút gọn một phân số làm thế nào, việc rút gọn phân số dựa trên cơ sở nào; Làm bài 15c, d
- HS2: Đổi ra mét vuông (viết thành phân số tối giản)
25dm2; 36dm2
HĐ2. Luyện tập
- Yêu cầu HS làm bài 21
? Tìm các cặp phân số bằng nhau ta làm như thế nào 
- Yêu cầu HS rút gọn các phan số chưa tối giản
? Ngoài cách này còn có cách nào khác nữa không
- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm bài 17
? Rút gọn phân số trên ta làm như thế nào 
- GV hướng dẫn: Trong trường hợp phân số có dạng biểu thức -> Biến đổi tử và mẫu thành tích thì mới rút gọn 
- Gọi HS lên bảng thực hiện
? Phân d tử số có dạng tính chất nào 
? 8.5 – 8.2 bằng bao nhiêu
- GV nhận xét và chốt lại
- GV treo bảng phụ bài 22
? Tìm số điền vào ô trống làm như thế nào 
- Yêu cầu HS làm 
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại
- HS1:
- Làm bài 15
c)
d) 
- HS2:
25dm2 =
36dm2=
- HS làm bài 21
Rút gọn các phân số đến tối giản rồi so sánh
- HS lên bảng rút gọn
Dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HS làm bài 17
Chia cả tử và mẫu cho ƯCLN của tử và nẫu
- HS lắng nghe GV hướng dẫn và làm 
- HS lên bảng thực hiện
a.(b-c) = a.b – a.c
8.5 – 8.2 = 8(5 - 2)
- HS quan sát 
+ Dùng định nghĩa hai phân số bằng nhau
+ áp dụng tính chất cơ bản của phân số 
- HS HĐ cá nhân làm bài 22
- 2 HS lên bảng điền 
- HS lắng nghe
Bài 21/15. Tìm các cặp phân số bằng nhau
Vậy:
Bài 17/15. Rút gọn
Bài 22/15. Điền số thích hợp vào ô trống
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Ôn tập tính chất cơ bản của phân số, cách rút gọn phân số 
	- Làm bài tập: 24; 24; 25; 26
	- Chuẩn bị: Luyện tập tiết 2

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 73.doc