Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 5, Bài 2: Sự lựa chọn trang phục - Năm học 2009-2010 (2 cột)

Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 5, Bài 2: Sự lựa chọn trang phục - Năm học 2009-2010 (2 cột)

I - Mục tiêu:

- HS biết cách lựa chọn trang phục.

- Vận dụng được các kiến thức đã học vào lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân và hoàn cảnh gia đình, đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ.

- Có tính thẩm mĩ khi chọn trang phục cho bản thân.

II - Chuẩn bị:

1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh ảnh một số loại trang phục.

- Học sinh: SGK

2. phương pháp dạy học:

- Vấn đáp, hoạt động nhợmt luận.

 

doc 1 trang Người đăng vanady Lượt xem 1089Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 5, Bài 2: Sự lựa chọn trang phục - Năm học 2009-2010 (2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01/9/09 
Ngày dạy : 03/9/09 
Tiết 5
Bài 2
Sự lựa chọn trang phục
I - Mục tiêu:
- HS biết cách lựa chọn trang phục.
- Vận dụng được các kiến thức đã học vào lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân và hoàn cảnh gia đình, đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ. 
- Có tính thẩm mĩ khi chọn trang phục cho bản thân.
II - Chuẩn bị:
1. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Tranh ảnh một số loại trang phục.
- Học sinh: SGK
2. phương pháp dạy học:
- Vấn đáp, hoạt động nhợmt luận.
III – Các hoạt động dạy học :
1. ổn định lớp (1’)
2. Kiểm tra bài cũ:(5’)
* Trang phục là gì? Nêu công dụng của của một số loại trang phục mà em đã học?
3. Bài mới :
Hoạt động 1
Tìm hiểu cách lựa chọn kiểu may
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- GV giới thiệu bảng 3 và yêu cầu HS đọc nội dung.
- GV nhận xét bổ sung.
- GV yêu cầu HS quan sát H 1.6 và yêu cầu HS nhận xét.
- GV bổ sung.
- GV yêu cầu HS quan sát H 1.7 và làm bài tập chữ in nghiêng.
- HS đọc nội dung bảng 3/SGK
+ HS quan sát H1.6 và nhận xét.
+ HS quan sát H1.7 và làm bài tập.
b, Lựa chọn kiểu may:
hoạt động 2
Tìm hiểu việc chọn vải, kiểu may phù hợp với lứa tuổi
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- GV cho HS thảo luận cặp.
+ Vì sao phải chọn vải may và hàng may sẵn phù hợp với lứa tuổi?
- GV gọi HS trình bày.
- GV nhận xét bổ sung.
- HS thảo luận cặp.
- HS trình bày.
2. Chọn vải, kiểu may phù hợp với lứa tuổi:
hoạt động 2
Tìm hiểu Sự đồng bộ của trang phục
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
+ Nêu NXề sự đồng bộ của trang phục
- GV nhận xét và bổ sung.
- HS nhận xét theo ý hiểu.
3. Sự đồng bộ của trang phục
3. Củng cố: (5ph)
- Sự đồng bộ của trang phục có ý nghĩa gì ?
4. Hướng dẫn về nhà:
- Thuộc phần ghi nhớ. Làm vào VBT. Đọc mục “Có thể em chưa biết”/17.
- Chuẩn bị nội dung bài TH

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 5.doc