Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 30, Bài 14: Cắm hoa trang trí. Cắm hoa dạng thẳng đứng - Năm học 2009-2010 (2 cột)

Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 30, Bài 14: Cắm hoa trang trí. Cắm hoa dạng thẳng đứng - Năm học 2009-2010 (2 cột)

I. Mục tiêu bài học.

- Thực hiện đựơc một số mẫu cắm hoa cơ bản.

- Sử dụng được một sô mẫu cắm hoa phù hợp với vị trí trang trí.

- Có ý thức làm đẹp nhà ở, góc học tập.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng dỵ học.

- Giáo viên: Ảnh cắm hoa, lọ hoa, kéo, dao .

- Học sinh: Hoa, bình cắm, dao, kéo

2. Phương pháp dạy học.

- Gợi mở, vấn đáp, quan sát.

III. Các hoạt động dạy học.

1. Ổn định lớp 1

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới 1

 

doc 1 trang Người đăng vanady Lượt xem 998Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 30, Bài 14: Cắm hoa trang trí. Cắm hoa dạng thẳng đứng - Năm học 2009-2010 (2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/11/09
Ngày giảng: 26/11/09 
Tiết 30
Bài 14: Cắm hoa trang trí
Cắm hoa dạng thẳng đứng
I. Mục tiêu bài học.
- Thực hiện đựơc một số mẫu cắm hoa cơ bản.
- Sử dụng được một sô mẫu cắm hoa phù hợp với vị trí trang trí.
- Có ý thức làm đẹp nhà ở, góc học tập.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng dỵ học.
- Giáo viên: ảnh cắm hoa, lọ hoa, kéo, dao.
- học sinh: Hoa, bình cắm, dao, kéo
2. Phương pháp dạy học.
- Gợi mở, vấn đáp, quan sát.
III. Các hoạt động dạy học.
1. ổn định lớp 1’
2. kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. bài mới 1’ 
Hoạt động 1
Gới thiệu yêu cầu bài thực hành (6 phút)
Hoạt đông của thầy
Hoạt động của trò
- GV kiểm tra chuẩn bị đồ dùng của học sinh.
- GV nêu mục đích bài thực hành.
- HS bỏ đồ dung bài học lên bàn.
- HS theo dõi.
Hoạt động 2
Tổ chức thực hành (7 phút)
Hoạt đông của thầy
Hoạt động của trò
- GV kiểm tra chuẩn bị của học sinh.
- Phân công trách nhiệm cho các tổ.
Hoạt động 3
Thực hiện quy trình thực hành (30p)
Hoạt đông của thầy
Hoạt động của trò
- GV giới thiệu sơ đồ cắm hoa và mẫu cắm tương ứng dạng cơ bản và vận dụng.
- GV thao tác mẫu và học sinh quan sát.
- GV yêu cầu học sinh thao tác cắm hoa.
- HS theo dõi.
- HS quan sát.
- HS thực hành.
Hoạt động 4
Đánh giá kết quả thực hành (7p)
Hoạt đông của thầy
Hoạt động của trò
- GV chấm điểm bài thực hành của học sinh.
- GV nhận xét về giờ học.
- GV hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài sau.
- HS trưng bay bài thực hành.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 30.doc