Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 29, Bài 13: Cắm hoa trang trí - Năm học 2009-2010 (2 cột)

Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 29, Bài 13: Cắm hoa trang trí - Năm học 2009-2010 (2 cột)

I. Mục tiêu bài học.

- Biết đựơc nguyên tắc cơ bản của cắm hoa, dụng cụ vật liệu, quy trình cắm hoa.

- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc cắm hoa trang trí làm đẹp nhà ở.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng dỵ học.

- Giáo viên: Ảnh cắm hoa, lọ hoa, kéo, dao .

- Học sinh: SGK

2. Phương pháp dạy học.

- Gợi mở, vấn đáp, quan sát.

III. Các hoạt động dạy học.

1. Ổn định lớp 1

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới 1

 

doc 2 trang Người đăng vanady Lượt xem 1258Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 29, Bài 13: Cắm hoa trang trí - Năm học 2009-2010 (2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/11/09
Ngày giảng: 24/11/09
Tiết 29
Bài 13: cắm hoa trang trí
I. Mục tiêu bài học.
- Biết đựơc nguyên tắc cơ bản của cắm hoa, dụng cụ vật liệu, quy trình cắm hoa.
- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc cắm hoa trang trí làm đẹp nhà ở.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng dỵ học.
- Giáo viên: ảnh cắm hoa, lọ hoa, kéo, dao.
- học sinh: SGK
2. Phương pháp dạy học.
- Gợi mở, vấn đáp, quan sát.
III. Các hoạt động dạy học.
1. ổn định lớp 1’
2. kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. bài mới 1’
Hoạt động 1
Tìm hiểu sự cân đối về kích thước giữa hoa và bình cắm (20p)
Hoạt đông của thầy
Hoạt động của trò
- GV giứo thiệu
- GV yêu cầu HS quan sát H 2.23
- GV hướng dẫn học sinh xác định chiều dài các cành chính.
- HS theo dõi.
- HS quan sát
- HS theo dõi.
Hoạt động 2
Tìm hiểu sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí (20p)
Hoạt đông của thầy
Hoạt động của trò
- Em hãy quan sát và nhận xét cách đặt bình hoa ở hình 2.22?
- HS quan sát và nhận xét.
Hoạt động 3
Tìm hiểu quy trình cắm hoa (20p)
Hoạt đông của thầy
Hoạt động của trò
1. Chuẩn bị:
+ Khi cắm hoa ta cầm chuẩn bị những gì?
- GV phân tích thêm.
2. Quy trình thực hiện:
- GV hướng dẫn HS quy trình cắm hoa.
- Bình cắm hoa, dụng cụ cắm hoa và hoa.
- HS theo dõi.
Hoạt động 3
Đánh giá kết quả học tập (7p)
Hoạt đông của thầy
Hoạt động của trò
- GV gọi một học sinh đọc phần ghi nhớ.
- GV nhận xét về giờ học.
- GV hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài sau.
- HS đọc.
- HS chuẩn bị bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 29.doc