Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 21, Bài 9: Thực hành Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở - Năm học 2008-2009

Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 21, Bài 9: Thực hành Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở - Năm học 2008-2009

I. Mục tiêu bài học.

- Củng cố những hiểu biết về sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở.

- Sắp xếp được đồ đạc trong chỗ ở của bản thân và GĐ.

- Có nếp ăn gọn gàng, ngăn nắp.

II. Đồ dùng dạy học.

1. Giáo viên:

- 4 Sơ đồ phòng, sơ đồ một số đồ đạc trong phòng.

2. Học sinh:

- SGK

III. Các hoạt động dạy học.

1. Ổn định lớp 1

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

3. Bài mới 1

 

doc 1 trang Người đăng vanady Lượt xem 971Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 21, Bài 9: Thực hành Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở - Năm học 2008-2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 27/9/08
Ngày giảng: 30/9/08 
Tiết 21
Bài 9 thực hành
Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
I. Mục tiêu bài học.
- Củng cố những hiểu biết về sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở.
- Sắp xếp được đồ đạc trong chỗ ở của bản thân và GĐ.
- Có nếp ăn gọn gàng, ngăn nắp.
II. Đồ dùng dạy học.
1. Giáo viên:
- 4 Sơ đồ phòng, sơ đồ một số đồ đạc trong phòng.
2. học sinh:
- SGK
III. Các hoạt động dạy học.
1. ổn định lớp 1’
2. kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. bài mới 1’
Hoạt động 1
Giới thiệu bài thực hành (6 phút)
Hoạt đông của thầy 	Hoạt động của trò
- GV giới thiệu bài thực hành.
- HS theo dõi.
Hoạt động 2
Quy trình thực hành (30p)
Hoạt đông của thầy 	Hoạt động của trò
- GV giới thiệu quy trình thực hành.
- GV hớng dẫn học sinh thực hành.
- HS theo dõi.
- HS theo dõi.
Hoạt động 3
Đánh giá kết quả học tập (7p)
Hoạt đông của thầy 	Hoạt động của trò
- GV nhận xét về giờ học.
- GV hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài sau.
- HS chuẩn bị bài sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 21.doc