Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 20, Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở - Năm học 2009-2010 (2 cột)

Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 20, Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở - Năm học 2009-2010 (2 cột)

I - Mục tiêu:

- HS biết được vai trò của nhà ở đối với đời sống con người, sự cần thiết phải phân chia các khu vực sinh hoạt trong nhà ở.

- HS vận dụng để liên hệ thực tế với từng gia đình, từng địa phương. Sắp xếp được đồ đạc ở góc học tập, chỗ ngủ,.của bản thân ngăn nắp, thuận tiện cho việc sử dụng.

- HS luôn có ý thức gọn gàng, ngăn nắp.

II - Chuẩn bị:

1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh ảnh về các loại nhà ở. Tranh phóng to H 2.1 SGK

- HS: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh về nhà ở.

2. Phương pháp dạy học:

- Vấn đáp, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

III – Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định lớp: (1)

2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.

 

doc 1 trang Người đăng vanady Lượt xem 1273Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 20, Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở - Năm học 2009-2010 (2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 24/10/09
Ngày dạy : 27/10/09
Tiết 20
Chương II: Trang trí nhà ở
Bài 8: Sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở
I - Mục tiêu:
- HS biết được vai trò của nhà ở đối với đời sống con người, sự cần thiết phải phân chia các khu vực sinh hoạt trong nhà ở.
- HS vận dụng để liên hệ thực tế với từng gia đình, từng địa phương. Sắp xếp được đồ đạc ở góc học tập, chỗ ngủ,...của bản thân ngăn nắp, thuận tiện cho việc sử dụng.
- HS luôn có ý thức gọn gàng, ngăn nắp.
II - Chuẩn bị:
1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh ảnh về các loại nhà ở. Tranh phóng to H 2.1 SGK
- HS: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh về nhà ở.
2. Phương pháp dạy học : 
- Vấn đáp, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
III – Các hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
3. Bài mới:
hoạt động 1
Quan sát một số ví dụ về bố chí sắp xếp đồ đạc hợp lý trong nhà ở 
của nông thôn, thành phố, miền núi.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- GV hướng dẫn HS quan sát các hình 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 SGK. và nêu những hiểu biết về nhà ở địa phương.
- GV gọi HS đọc về đăc điểm chung của nhà ở nông thôn, thành thị, miền núi và lên hệ sự đổi mới về điều kiện ở địa phương mình.
- HS quan sát .
- HS đọc.
hoạt động 2
Đánh giá kết quả học tập
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
- HS đọc phần ghi nhớ SGK.
- GV yêu cầu HS tìm hiểu tiếp nội dung bài.
- GV nhận xét giờ học.
- HS đọc ghi nhớ.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 20.doc