Giáo án Công nghệ 6 - Năm học 2011-2012 - Võ Thắm Tình

Giáo án Công nghệ 6 - Năm học 2011-2012 - Võ Thắm Tình

A. Môc tiªu cÇn ®¹t

 Gióp HS

 1. KiÕn thøc

 - HS hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

 - Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và SGK Công nghệ 6- phân môn kinh tế gia đình được biên soạn theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học.

 2. KÜ n¨ng

 -Biết được phương pháp dạy học từ thụ động sang chủ động tích cực hoạt động tìm hiểu, tiếp thu kiến thức và vận động vào cuộc sống.

 3. Th¸i ®é

 Học sinh hứng thú học tập môn học.

 B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS

1. Gi¸o viªn: Nghiªn cøu chuÈn KT - KN, sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình công nghệ THCS, tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

2. Học sinh: Đọc kĩ SGK, .

c. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc

1. æn ®Þnh tæ chøc

2 Kiểm tra bài cũ:

3. Bµi míi

 Gia đình là nền tảng của xã hội , ë đó mỗi người được sinh ra lớn lên, được nuôi dưỡng giáo dục để trở thành người có ích cho xã hội. Để biết được vai trò của mỗi người đối với xã hội

 

doc 60 trang Người đăng vanady Lượt xem 1302Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Công nghệ 6 - Năm học 2011-2012 - Võ Thắm Tình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn 21 / 8 / 2011
Tiết 1 
BÀI MỞ ĐẦU
A. Môc tiªu cÇn ®¹t 
 Gióp HS
 1. KiÕn thøc
 - HS hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
 - Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và SGK Công nghệ 6- phân môn kinh tế gia đình được biên soạn theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học.
 2. KÜ n¨ng
 -Biết được phương pháp dạy học từ thụ động sang chủ động tích cực hoạt động tìm hiểu, tiếp thu kiến thức và vận động vào cuộc sống.
 3. Th¸i ®é
 Học sinh hứng thú học tập môn học.
 B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
1. Gi¸o viªn: Nghiªn cøu chuÈn KT - KN, sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình công nghệ THCS, tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
2. Học sinh: Đọc kĩ SGK,.
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh tæ chøc
2 Kiểm tra bài cũ:
3. Bµi míi	
 Gia đình là nền tảng của xã hội , ë đó mỗi người được sinh ra lớn lên, được nuôi dưỡng giáo dục để trở thành người có ích cho xã hội. Để biết được vai trò của mỗi người đối với xã hội
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 Néi dung ghi b¶ng
GV: Thế nào là 01 gia đình?
HS: Trả lời
GV: Vai trò của gia đình và trách nhiệm của mỗi người trong gia đình?
HS: Gia đình là nền tảng của XH
GV: Kết luận
GV: Những công việc phải làm trong gia đình là gì?
HS: Trả lời
GV: Thế nào là kinh tế gia đình ?
HS: Trả lời
GV: Nêu mục tiêu của chương trình?
HS: Trả lời
GV: Nêu một số kiến thức liên quan đến đời sống?
HS: Ăn, mặc, ở lựa chọn trang phục phù hợp giữ gìn trang trí nhà ở, nấu ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp vệ sinh chi tiêu hợp lý.
GV: Môn KTGĐ cho học sinh những kĩ năng như thế nào? 
GV: Môn KTGĐ giúp cho HS có những thái độ như thế nào?
GV: Diễn giải lấy VD
HS: Ghi vở
GV: Thuyết trình kết hợp với diễn giải lấy VD
I. Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình
- Ở đó mỗi người được sinh ra lớn lên, được nuôi dưỡng giáo dục, chuẩn bị nhiều mặt cho cuộc sống tương lai :
- Kinh tế gia đình là tạo ra thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lý, hiệu quả làm các công việc nội trợ trong gia đình.
II. Mục tiêu của chương trình CN6 – Phân môn KTGĐ
- Phân môn kinh tế gia đình có nhiệm vụ góp phần hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh góp phần giáo dục hướng nghiệp tạo tiền đề cho việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai
1. Kiến thức:Biết đến một số lĩnh vực liên quan đến đời sống con người, một số quy trình CN.
2. KÜ năng: Vặn dụng kiến thức vào cuộc sống, lựa chọn trang phục, giữ gìn nhà ở sạch sẽ..
3. Thái độ: Say mê học tập vận dụng kiến thức vào cuộc sống tuân theo quy trình công nghệ
III. Phương pháp học tập
-Trong quá trình học tập các em cần tìm hiểu kĩ các hình vẽ, câu hỏi, bài tập, thực hiện các bài thử nghiệm thực hành. HS chuyển từ học thụ động sang chủ động.
 4. Củng cố
 - Thế nào là một gia đình? Là một nền tảng của xã hội, trong gia đình mọi nhu cầu thiết yếu của con người cần được đáp ứng trong điều kiện cho phép và không ngừng được cải thiện để nâng cao chất lượng cuộc sống.
 - Thế nào là KTGĐ? Là tạo ra thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lý, hiệu quả, làm các công việc nội trợ trong gia đình.
5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà 
 - Về nhà học thuộc bài, bài tập ghi SGK trang 8
- Chuẩn bị bài mới các loại vải thường dùng trong may mặc.
- Chuẩn bị một số mẫu vải vụn (vải sợi bông, vải tơ tằm, vải xa tanh,vải xoa,	
 Ngày 22 / 8 / 2011
Tiết 2 
CHƯƠNG I
MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNH
 Bµi 1: CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC
A. Môc tiªu cÇn ®¹t 
 Gióp HS
 1. KiÕn thøc
 - HS biết được nguồn gốc, quá trình sản xuất, tính chất công dụng của các loại vải sợi thiên nhiên, vải sợi hoá học.
2. KÜ n¨ng
 - Biết phân biệt một số loại vải thông thường.
3. Th¸i ®é
 - Học sinh hứng thú học tập môn học. 
 B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
1. Gi¸o viªn: Nghiªn cøu chuÈn KT - KN, nghiên cứu SGK quy trình sản xuất sợi vải thiên nhiên, quy trình sản xuất sợi vải hoá học. Mẫu các loại vải, bát đựng nước, diêm 
2. Học sinh: Đọc kĩ SGK, chuẩn bị một số mẫu vải
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh tæ chøc
2 Kiểm tra bài cũ:
 + Thế nào là 01 gia đình ? Là một nền tảng của xã hội, trong gia đình mọi nhu cầu thiết yếu của con người, cần được đáp ứng trong điều kiện cho phép và không ngừng được cải thiện để nâng cao chất lượng được cuộc sống.
 + Thế nào là KTGĐ ? 	Là tạo ra thu nhập và sử dụng nguồn thu nhập hợp lý, hiệu quả làm các công việc nội trợ trong gia đình.
3. Bµi míi	
 Các loại vải thường dùng trong may mặc, rất đa dạng, rất phong phú về chất liệu, độ dày, mỏng, màu sắc, hoa văn, trang trí.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 Néi dung ghi b¶ng
GV: Treo tranh hướng dẫn học sinh quan sát hình 1 SGK em hãy kể tên cây trồng vật nuôi cung cấp sợi dùng để dệt vải?
HS: Trả lời
GV: Kết luận
GV: Em hãy nêu quy trình sản xuất vải sợi bông?
HS: Quan sát hình vẽ trả lời
GV: Em hãy nêu quy trình sản xuất vải sợi 
tơ tằm?
HS: Quan sát hình vẽ trả lời
GVThử nghiệm vò vải, đốt,nhúng vào nước
HS: Đọc SGK
GV: Nêu tính chất của vải thiên nhiên?
HS: Dễ hút ẩm, giữ nhiệt độ tốt
GV: Gợi ý cho h/s quan sát hình1 SGK
HS: Chú ý quan sát
GV: Nêu nguồn gốc vải sợi hoá học?
HS: Từ chất xenlulô, gỗ, tre, nứa
GV: Vải sợi hoá học được chia làm mấy loại
HS: Được chia làm hai loại
GV: Nghiên cứu hình vẽ điền vào chỗ trống SGK?
HS: Làm bài tập – Nhận xét
GV: Kết luận
GV: Làm thí nghiệm đốt vải
HS: Quan sát kết quả rút ra kết luận
GV: Tại sao vải sợi hoá học được dùng nhiều trong may mặc
HS: Trả lời
GV: Nêu tính chất của vải sợi hóa học	
HS: Trả lời
I. Nguồn gốc, tính chất của các loại vải.
1.Vải sợi thiên nhiên
a. Nguồn gốc:
- Vải sợi thiên nhiên có nguồn gốc từ TV, sợi quả bông, sợi đay, gai, lanh..
- Vải sợi thiên nhiên có nguồn từ ĐV lông cừu, lông vịt, tơ từ kén tắm.
- Sơ đồ SGK
b. Tính chất
- Vải sợi bông dễ hút ẩm thoáng hơi, dễ bị nhàu, tro ít,dễ vỡ. Tờ tằm mềm mại tro đen vón cục dễ vỡ.
2.Vải sợi hoá học
a. Nguồn gốc
- Là từ chất xenlulơ của gỗ tre nứa và từ một số chất lấy từ than đá dầu mỏ.
+ Sợi nhân tạo.
+ Sợi tổng hợp.
b. Tính chất vải sợi hoá học
- Vải làm bằng sợi nhân tạo mềm mại độ bền kém ít nhàu, cứng trong nước, tro bóp dễ tan.
- Vải dệt bằng sợi tổng hợp độ hút ẩm ít, bền đẹp, mau khô, không bị nhàu tro vón cục bóp không tan.
 4. Củng cố và luyện tập 
 - Làm bài tập trang 8 SGK. (-Đáp án.: Vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp . Sợi 
 visco, axêtát, gổ, tre, nứa. Sợi nylon, sợi polyeste, dầu mỏ, than đá)
5. Hướng dẫn học sinh ở nhà 
	-Học thuộc bài . Làm câu hỏi trang 10 SGK 
	-Chuẩn bị: Tính chất vải sợi hoá học. Nguồn gốc, tính chất vải sợi pha.
 **************************
 Ngày 24 / 8 / 2011
Tiết 3 
CHƯƠNG I
MAY MẶC TRONG GIA ĐÌNH
 Bµi 1: CÁC LOẠI VẢI THƯỜNG DÙNG TRONG MAY MẶC(tiÕp)
A. Môc tiªu cÇn ®¹t 
 Gióp HS
 1. KiÕn thøc
 - HS biết được nguồn gốc, quá trình sản xuất, tính chất công dụng của các loại vải sợi thiên nhiên, vải sợi hoá học.
2. KÜ n¨ng
 - Biết phân biệt một số loại vải thông thường.
3. Th¸i ®é
 - Học sinh hứng thú học tập môn học. 
 B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
1. Gi¸o viªn: Nghiªn cøu chuÈn KT - KN, nghiên cứu SGK quy trình sản xuất sợi vải thiên nhiên, quy trình sản xuất sợi vải hoá học. Mẫu các loại vải, bát đựng nước, diêm 
2. Học sinh: Đọc kĩ SGK, chuẩn bị một số mẫu vải
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh tæ chøc
2 Kiểm tra bài cũ:
 H·y cho biÕt nguån gè vµ tÝnh chÊt cña v¶i sîi ho¸ häc ?
3. Bµi míi	
 Trong tiết trước các em đã tìm hiểu nguồn gốc ,tính chất của vải sợi thiên nhiên và vải sợi hóa học, vậy còn vải sợi pha có nguồn gốc ,tính chất như thế nào? Làm thế nào để phân biệt các loại vải?	 	
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
 Néi dung ghi b¶ng
- Cho HS xem một số mẫu vải có ghi thành phần sợi pha và rút ra nguồn gốc vải sợi pha.
* Gọi HS đọc nội dung trong SGK
* HS làm việc theo nhóm xem các mẫu vải sợi pha.
+ Nhắc lại tính chất vải sợi thiên nhiên ? Vải sợi hoá học ?
+ Dựa vào ví dụ về vải sợi bông, pha, sợi tổng hợp peco đã nêu ở SGK. Nêu tính chất của một số mẫu vải sợi pha.
Ví dụ : Vải sợi polyeste pha sợi visco (pevi) tương tự vải peco.
+ Vải sợi tơ tằm pha sợi nhân tạo : mềm mại, bóng đẹp, mặc mát giá thành rẻ hơn vải 100% tơ tằm.
HS: Làm việc theo nhóm xem mẫu vải – Kết luận.
GV: Kết luận bổ sung
HS: Tập làm thử nghiệm
- Nhận xét điền vào nội dung SGK
GV: Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm.
HS: Điền nội dung vào bảng1 trang 9 SGK
* Thí nghiệm vò vải và đốt sợi vải để phân biệt các mẫu vải hiện có, vải sợi thiên nhiên, vải sợi hoá học, vải sợi pha.
* Đọc thành phần sợi vải trong các khung của hình 1-3 trang 9 SGK và những băng vải nhỏ do GV và HS sưu tầm được.
* Khi biết được một số loại vải sợi pha và vải sợi tổng hợp các em có thể tự lựa chọn vải để may một bộ trang phục phù hợp cho mình.
HS: Đọc phần ghi nhớ SGK
- Có thể em chưa biết
3. Vải sợi pha
a. Nguồn gốc
- Vải sợi pha sản xuất bằng cách kết hơp hai hoặc nhiều loại sợi khác nhau để khắc phục những ưu và nhược điểm của hai loại sợi vải này.
b. Tính chất
Hút ẩm nhanh thoáng mát không nhàu bền đẹp mau khô ít phải là
II.Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải
1. Điền tính chất một số loại vải
2.Thử nghiệm để phân biệt một số loại vải.
3.Đọc thành phần sợi vải trên các băng vải nhỏ đính trên áo quần.
* Ghi nhớ (SGK) 
nilon (polyamid), polyeste : Sợi tổng hợp wool, len, cotton : sợi bông, viscose, acetate, (rayon): sợi nhân tạo, silk: tơ tằm , line, lanh.
4. Củng cố và luyện tập 
	- GV cho HS đọc phần ghi nhớ
	- Đọc mục có thể em chưa biết
5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà 
	- Học thuộc bài phần ghi nhớ.
	- Làm bài tập 2, 3 trang 10 SGK
	- Đọc trước bài 2, lựa chọn trang phục
	- Sưu tầm một số mẫu trang phục
	 **********************************	
 Ngày 24 / 8 / 2011
Tiết 4
 Bµi 2: LỰA CHỌN TRANG PHỤC
A. Môc tiªu cÇn ®¹t 
 Gióp HS
1. KiÕn thøc
 - BiÕt ®­îc ¶nh h­ëng mµu s¾c, hoa v¨n cña v¶i, kiÓu mÉu quÇn ¸o ®Õn vãc d¸ng ng­êi mÆc vµ biÕt c¸ch phèi hîp trang phôc hîp lÝ.
 - HiÓu ®­îc c¸ch sö dông trang phôc phï hîp víi ho¹t ®éng, m«i tr­êng x· héi.
2. KÜ n¨ng
 - Chän d­îc v¶i, kiÓu mÉu ®Ó may trang phôc hoÆc chän ¸o, quÇn may s¶n phÈm phï hîp víi vãc d¸ng, løa tuæi.
3. Th¸i ®é
 - Cã ý thøc sö dông trang phôc phï hîp víi chi tiªu.
 B.ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
1. Gi¸o viªn: Nghiªn cøu chuÈn KT - KN, nghiên cứu SGK, chuẩn bị tranh ảnh về các loại trang phục, cách chọn vải, màu sắc cho phù hợp với bản thân
2. Học sinh: Đọc kĩ SGK, chuẩn bị một số mẫu vải
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
1. æn ®Þnh tæ chøc
2 Kiểm tra bài cũ:
 H·y cho biÕt nguån gè vµ tÝnh chÊt cña v¶i sîi ?
3. Bµi míi	
:	
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
GV: G ... hính đều bằng nhau, nhưng màu hoa khác nhau.
	-Các cành phụ cắm xenvào các cành chính và ở dưới toả ra xung quanh.
2. Quy trình cắm hoa 
+ Vật liệu : Nhiều loại hoa, lá.
+ Dụng cụ :Bình thấp, mút xốp, bàn chông.
+ Quy trình cắm :
- Các cành chính 1, 2, 3 bằng nhau = D
- 1 cành chính giữa bình.
- Cắm tiếp 4 cành chia bình làm 4 phần.
- Cắm tiếp 4 cành xen giữa 4 cành trước .
- Cắm các cành khác xen kẻ xung quanh bình.
- Cắm thêm lá dương xỉ toả ra xung quanh.
3. Thùc hµnh c¾m hoa
* Chú ý:
- Bố cục. 
- Phối màu hoa.
4. Củng cố
- Bày bình hoa lên bàn. Gọi đại diện nhóm nhận xét
- Tự đánh giá nhận xét.. Bổ sung cho điểm.
5. Hướng dẫn về nhà :
- Về nhà xem lại các dạng cắm hoa đã học, tự sáng tác mẫu cắm hoa mới để trang trí cho nhà ở của mình. Hoa và dụng cụ cắm hoa.
- Tranh ảnh về các dạng cắm hoa tự do. Đọc trước phần IV cắm hoa dạng tự do. 
 *******************************
TiÕt 33 So¹n ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2010
Bµi 14 Thùc hµnh: CẮM HOA 
A. Môc tiªu cÇn ®¹t
1. Kiến thức
 - Vận dụng được nguyên tắc cơ bản để cắm được một lọ dạng tù do theo ý thÝch cña m×nh, cuối giờ hoàn thành sản phẩm..
 - Hiểu được mục đích của viÖc c¾m hoa.
 - Lựa chọ một số lo¹i hoa ®Ó c¾m vµ trang trÝ cho ®Ñp c¨n phßng, ng«i nhµ, lÔ héi.
 - Biết vận dụng các nguyên tắc cơ bản một cách sáng tạo để cắm 1 bình hoặc 1 lẵng hoa dạng toả tròn đặt ở nơi trang trí trong nhà ở của gia đình cho phù hợp.
2. Kỹ năng
 - Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc cắm hoa trang trí làm đẹp nhà ở hoặc ít nhất là làm đẹp cho phòng học của mình.
 - Có thái độ yêu thích bộ môn.
 - Rèn luyện tính kiên trì, óc sáng tạo trong cắm hoa trang trí.
B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
1. Gi¸o viªn: - Nghiªn cøu chuÈn KT - KN, SGK, SGV, soạn bài.
 - ChuÈn bÞ mét số hoa t­¬i vµ dông cô c¾m hoa.
2. Học sinh : So¹n bµi, ®äc tr­íc bµi.
 - Dao, kéo, đế chông, một số loại bình cắm hoa ®Ó c¾m hoa vµ hoa t­¬i
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
 1. æn ®Þnh tæ chøc: HS v¾ng:
 2. Bµi cò: H·y nªu quy tr×nh c¾m hoa d¹ng to¶ trßn
3. Bµi míi
 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß	
 Néi dung ghi b¶ng
GV chia các nhóm vào vị trí TH
GV kiểm tra phần chuẩn bị dụng cụ, vật liệu của các nhóm
GV h­íng dÉn thùc hµnh
Bước1:
GV: Giới thiệu 1 số tranh về cắm hoa nghệ thuật
- Vật liệu dụng cụ không giới hạn.
- Vận dụng cách cắm hoa cơ bản.
 Bước2:
HS: Thao tác cắm hoa theo sáng tạo của mình
GV: Gợi ý cho HS
Khi cắm vào bàn chông cần chọn 1 phần bàn chông để cắm, không cắm rải rác khắp bàn chông
Những cành to nhưng xốp hoặc rỗng không thể giữ vững ở bàn chông, sẽ được cắm vào đầu nhọn của 1 cành chắc đã được cắm vào bàn chông
Những cành cứng nhưng quá nhỏ không thể giữ vững ở bàn chông sẽ được buộc chắc hoặc cắm vào giữa 1 cành to hơn để cắm vào bàn chông
Những cành to nhưng quá cứng không thể cắm bàn chông cần được tách đôi
Cành quá nhỏ còn có thể bẻ gập phần cuối thân để giữ vững ở bàn chông
IV. C¾m hoa d¹ng tù do
* Quy trình thực hành
Bước 1:
1. Vật liệu và dụng cụ
 Tuỳ chọ theo ý thích, số lượng hoa không hạn chế
2. Cách cắm
 Linh hoạt vận dụng các cách cắm cơ bản
Bước 2
- Học sinh thực hành theo nhóm
4. Củng cố:
 - Các nhóm bày hoa của mình lên bàn.
 - Cho học sinh tự nhận xét đánh giá cho điểm.
 - Thu dọn chỗ thực hành.
 - Nhận xét giờ thực hành.
5. Hướng dẫn học ở nhà/:
 - Về nhà tự cắm hoa theo ý thích của mình.
 - Chuẩn bị bài sau kiểm tra thực hành
 - Đem hoa mỗi em ít nhất 1 bông, cành , lá . Mỗi nhóm chuẩn bị 1 lọ hoa, xốp cắm hoa, dao, kéo và các vật dụng cần thiết khác.
	 *******************************
Tiết 34 So¹n ngµy 18 th¸ng 12n¨m 2010
KiÓm tra thùc hµnh: c¾m hoa trang trÝ
A. Môc tiªu cÇn ®¹t
1. Kiến thức
 - Thông qua bài kiểm tra thùc hµnh nh»m gióp giáo viên đánh giá được kết quả học tập của học sinh về kiến thức, kỹ năng vận dụng vµo thùc tiÔn.
 - Học sinh biÕt rút kinh nghiệm vµ cải tiến phương pháp học tập.
2. Kỹ năng
 - Rèn luyện kÜ n¨ng thùc hµnh c¾m hoa trang trÝ trong cuéc sèng hµng ngµy ®Ó t« ®iÓm thªm vÎ ®Ñp cho c¨n phßng vµ c¨n nhµ.
 - Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật c¾m hoa.
 - Gi¸o dôc ý s¸ng t¹o trong häc tËp.
B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
1. Gi¸o viªn: - Nghiªn cøu chuÈn KT - KN, SGK, SGV, soạn bài.
 - X©y dùng ph­¬ng ¸n kiÓm tra
2. Học sinh : - ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm bµi kiÓm tra thùc hµnh.
 - Chuẩn bị hoa, lá, cành, xốp, bình/giỏ  dể cắm hoa
 - Chuẩn bị dao, kéo , băng dán
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
 1. Ổn định tổ chức
 2. Bài cũ
 3. Bài mới
 Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß	
 Néi dung ghi b¶ng
GV giới thiệu tiết kiểm tra thực hành cho HS chuẩn bị bình cắm và các loại hoa sẳn có ở địa phương em .
* Phân công mỗi tổ cắm một bình hoa.
* GV cho HS làm theo nhóm
- Cành cắt như thế nào? cắm như thế nào?
+ Cành cắt độ dài như thế nào ? và cắm như thế nào ?
+ Cành phụ 	cắt như thế nào ? và cắm như thế nào ? HS làm kiểm tra thực hành.
	-Cành 	 0o , cành 	 5o , cành	 0o 
	-2 cành chính, 3 cành phụ.
 -1 cành chính, 3 cành phụ.
- Học sinh làm theo nhóm
- Nhóm 1: Cắm hoa dạng thẳng đứng
- Nhóm 2: Cắm hoa dạng nghiêng
- Nhóm 3 : Cắm hoa dạng tỏa tròn.
- Nhóm 4 : Cắm hoa dạng tự do.
 4. Củng cố: 
 - Nhận xét và cho điểm các nhóm.
5. Hướng dẫn học bµi:
 - Học và trả lời tất cả các câu hỏi Chương II.
 ********************************
Tiết 35 So¹n ngµy 18 th¸ng 12n¨m 2010
¤n tËp ch­¬ng II
A. Môc tiªu cÇn ®¹t
1. Kiến thức
 Gióp HS  nắm được nội dung chính đã học:
 - Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
 - Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
 - Trang trí nhà ở bằng đồ vật. Cây cảnh và hoa
 - Cắm hoa trang trí
 + Hiểu và nhận thức được vấn đề bổn phận, trách nhiệm của bản thân mình đối với cuộc sống gia đình
 + Những bài học TH sẽ nâng cao kĩ năng thực hiện các công việc vừa sức góp phần giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn 
2. Kỹ năng
 + Rèn luyện ý thức trách nhiệm cá nhân
B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
1. Gi¸o viªn: - Nghiªn cøu chuÈn KT - KN, SGK, SGV, soạn bài.
 - X©y dùng hÖ thèng c©u hái
2. Học sinh : - ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó chuÈn bÞ tèt cho tiÕt «n tËp.
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
 1. Ổn định tổ chức
 2. Bài cũ: KiÓm tra ý thøc chuÈn bÞ
 3. Bài mới
Bước1
 GV chia lớp thành các nhóm cử nhóm trưởng,thư ký
 Phân công : Nhóm trưởng điều khiển hoạt động của nhóm.
 Thư ký ghi lại ý kiến trong nhóm.
 Các thành viên,góp ý trả lời.
Bước 2 GV phân công nội dung ôn tập cho từng nhóm.
 Nhóm 1 : Các loại vải thường dùng trong may mặc.
 Nhóm 2 : Lựa chọn trang phục.
 Nhóm 3 : Sử dụng trang phục.
 Nhóm 4 : Bảo quản trang phục.
Bước 3 GV yêu cầu các nhóm thảo luận vấn đề phân công.
 Thư ký ghi lại các ý kiến trả lời của các bạn.
 Nhóm trưởng tóm tắt ý chính
Bước 4 Yêu cầu đại diện nhóm trình bày.
 Cả lớp nghe phát hiện,bổ sung.
 GV tóm tắc yêu cầu HS ghi lại.
Bước 5 Cho xem đĩa.
Bước 6 GV đánh giá giờ thực hành.
 - Thái đọ ôn tập của từng nhóm.
 - Kết quả thu được. 
4. Cñng cè
 - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc ®Ó cñng cè cho HS
5. Hướng dẫn häc bµi:
 Ôn lại chương I,chương II chuẩn bị kiểm tra học kì I.
 *******************************
Tiết 36 So¹n ngµy 18 th¸ng 12n¨m 2010
KiÓm tra häc k× I
A. Môc tiªu cÇn ®¹t
1. Kiến thức
 - Thông qua bài kiểm tra nh»m gióp giáo viên đánh giá được kết quả học tập của học sinh về kiến thức ®· thu nhËn ®­îc tõ ®Çu n¨m ®Õn nay.
 - Học sinh biÕt rút kinh nghiệm vµ cải tiến phương pháp học tập.
2. Kỹ năng
 - Rèn luyện kÜ n¨ng lµm bµi, tr×nh bµy, diÔn ®¹t, xö lÝ th«ng tin.
 - Gi¸o dôc ý s¸ng t¹o trong häc tËp.
B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
1. Gi¸o viªn: - Nghiªn cøu chuÈn KT - KN, SGK, SGV, soạn bài.
 - X©y dùng ph­¬ng ¸n kiÓm tra
2. Học sinh : - ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm bµi kiÓm tra 
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
 1. Ổn định tổ chức
 2. Bài cũ
 3. Bài mới
 GV ph¸t bµicho HS
 §Ò ra
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm (2,5®)
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng ®Çu ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau:
C©u 1: Nhµ ë s¹ch sÏ, ng¨n n¾p lµ:
A. Bªn trong nhµ ®å ®¹c xÕp lén xén, bªn ngoµi nhµ rÊt s¹ch sÏ.
Cã m«i tr­êng sèng s¹ch ®Ñp, gän gµng vµ thuËn tiÖn.
Cã m«i tr­êng sèng thiÕu vÖ sinh, ®å ®¹c lén xén.
Cã mét m«i ng«i nhµ ®Ñp ®Ï, cao sang.
C©u 2: Gi÷ g×n nhµ ë s¹ch sÏ, ng¨n n¾p nh»m:
§¶m b¶o søc khoÎ cho c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh.
TiÕt kiÖm thêi gian khi t×m mét vËt dông cÇn thiÕt vµ lµm t¨ng vÎ ®Ñp cho nhµ ë.
T¹o thãi quen cho mäi ng­êi ®Ó ®å lén xén, bõa b·i.
ý A vµ B.
C©u 3: TÊt c¶ nh÷ng ®å vËt dïng trong trang trÝ nhµ ë ®Òu cã c«ng dông lµ:
 A. T¹o cho nhµ ë réng r·i, tho¸ng m¸t h¬n.
Che bít n¾ng giã.
Lµm t¨ng vÎ ®Ñp cña nhµ ë.
Gi¶m tiÕng ån bªn ngoµi.
C©u 4: Mµu s¾c cña tranh ¶nh cÇn:
 A. Phï hîp víi mµu t­êng vµ mµu ®å ®¹c trong nhµ.
Tuú theo ý thÝch cña c¸ nh©n.
Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh.
Cã mµu sÆc sì, chãi chang.
C©u 5: Chän v¶i may rÌm cöa cÇn chó ý:
Tuú vµo së thÝch c¸ nh©n.
Mµu tèi, ®ì bÈn. 
V¶i máng ®Ó dÔ quan s¸t.
Mµu s¾c, chÊt liÖu v¶i.
PhÇn II: Tù luËn
Câu 1 : ( 3đ) Trang phục là gì? Chức năng của trang phục?
Câu 2 : ( 3,5đ) Vai trò của nhà ở đối với con người?Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp.
Câu 3 : (1 điểm ) Em hãy giải thích vì sao cây xanh có tác dụng là sạch không khí? 
H­íng dÉn chÊm
 PhÇn I. Tr¾c nghiÖm: Tæng ®iÓm 2, 5. Cã 5 ý ®óng mçi ý ®ù¬c 0,5 ®
C©u 1: B
C©u 2: B
C©u 3: C
C©u 4: A
C©u 5: D
PhÇn II. Tù luËn 7,5 ®iÓm
Câu
Nội dung
Điểm
1
 - Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng khác đi kèm như: mũ, giầy, tất, khăn quàng, trong đó quàn áo là vật dụng quan trọng nhất
- Chức năng của trang phục: 
+ Bảo vệ cơ thể tránh các tác hại của môi trường
+ Làm đẹp cho con người trong mọi hoạt động.
1
1
 1
2
+ Vai trò nhà ở đối với con người:
- Là nơi trú ngụ của con người.
- Bảo vệ con người trước những tác hại của thiên nhiên, môi trường (mưa, gió, nắng) 
- Là nơi đáp ứng những nhu cầu về vật chất và tinh thần cho con người
+ Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp:
- Mỗi người đều có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp, giữ vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ vật khi sử dụng xong để đúng nơi quy định, vứt rác đúng nơi quy định.
- Những công việc hàng ngày cần phải làm: quét nhà, lau nhà, dọn dẹp đồ đạc cá nhân, làm sạch khu bếp, khu vệ sinh.
- Những công việc làm định kỳ theo tuần, theo tháng: lau bụi trên cửa sổ, lau đồ đạc, giặt và chải bụi rèm cửa.
0,5
 0,5
1
1
0,5
3
Giải thích: Cây xanh nhờ có chất diệp lục, dưới ánh sáng mặt trời đã hút khí Cácbonic, nước và nhả Ôxi làm sạch không khí.
1
 4. H­íng dÉn häc bµi 
 So¹n bµi ch­¬ng III 
 *****************************

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Cong nghe 6 ki 1 THEO CKT KN.doc