Đề thi vào Lớp 10 môn Toán - Năm học 2007-2008

Đề thi vào Lớp 10 môn Toán - Năm học 2007-2008

 Câu 1 . (2đ)

 1, Tính - 3

 2, Giải hệ phương trình

 Câu2.(2đ)

 Cho biểu thức A = (với x ≥ 0 ; x ≠ 1)

 1, Rút gọn biểu thức A.

 2,Tìm các giá trị nguyên của x để nhận giá trị nguyên .

 Câu 3. (2đ)

 Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 50km . Một ca nô đi xuôi dòng

 từ bến A đến bến B, rồi ngược dòng trở lại bến A. Thời gian cả đi và về tổng

 cộng hết 4 giờ 10 phút. Hãy tìm vận tốc của ca nô trong nước yên lặng . biết

 rằng vận tốc của nước chảy là 5km/h.

 Câu 4. (3đ)

 Cho đường tròn (O,R), đường kính BC; A là một điểm nằm trên đường

 tròn ( A không trùng với B và C ). Đường phân giác trong AD ( D thuộc BC )

 của tam giác ABC cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai là M. Vẽ các đường

 thẳng DE AB ( E thuộc AB ) , DF AC ( F thuộcAC ).

 1,Chứng minh AEDF là tứ giác nội tiếp.

 2, Chứng minh AB.AC = AM.AD.

 3, Khi điểm A di động trên nửa đường tròn đường kính BC . Tìm vị trí

 của điển A để diện tích tứ giác AEM F lớn nhất .

 Câu 5 .(1đ)

 Tìm các giá trị của x ; y thỏa mãn x2 + xy + y2 = 3(x + y – 1)

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 24/02/2021 Lượt xem 449Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi vào Lớp 10 môn Toán - Năm học 2007-2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 12.
 Câu 1. 
 a, Tính : 6 - 2 - 4
 b, So sánh hai số 2 + và ( không dùng máy tính )
 Câu2 .Cho PT : x2 – (m - 2)x + m -3 = 0
 ( x là ẩn , m là tham số )
 a, Giải pt với m = -1 .
 b, Chứng minh rằng nếu 2(m – 2)2 – 9(m – 3) thì phưong trình có 2 
 nghiệm và nghiệm này gấp đôi nghiệm kia.
 Câu 3. Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 16h thì xong .
 Nếu người thứ nhất làm trong 3h ,người thứ 2 làm trong 6h thì họ làm được
 25% công việc . Hỏi mỗi người làm công việc đó một mình trong bao lâu
 sẽ hoàn thành công việc .
 Câu 4. Cho đường tròn (O,R) ; MA và MB là hai tiếp tuyến của (O,R).
 Kẻ đường kính AD . Gọi giao điểm của AB và tiếp tuyến tại D là E.
 1, Chứng minh rằng tứ giác MAOB nội tiếp và xác định tâm của tứ giácđó. 
 2, Chứng minh : R2 = 
 3, DM ┴ OE .
 Câu 5 .
 Tìm giá trị lớn nhất của P = x3 + y3 + 4x2y + 4xy2 biết x + y = 1 .
Đề 13. ( Thi vào lớp 10 năm học 2007- 2008 )
 Câu 1 . (2đ)
 1, Tính - 3
 2, Giải hệ phương trình 
 Câu2.(2đ)
 Cho biểu thức A = (với x ≥ 0 ; x ≠ 1)
 1, Rút gọn biểu thức A.
 2,Tìm các giá trị nguyên của x để nhận giá trị nguyên .
 Câu 3. (2đ)
 Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 50km . Một ca nô đi xuôi dòng 
 từ bến A đến bến B, rồi ngược dòng trở lại bến A. Thời gian cả đi và về tổng 
 cộng hết 4 giờ 10 phút. Hãy tìm vận tốc của ca nô trong nước yên lặng . biết 
 rằng vận tốc của nước chảy là 5km/h.
 Câu 4. (3đ)
 Cho đường tròn (O,R), đường kính BC; A là một điểm nằm trên đường 
 tròn ( A không trùng với B và C ). Đường phân giác trong AD ( D thuộc BC )
 của tam giác ABC cắt đường tròn tâm O tại điểm thứ hai là M. Vẽ các đường
 thẳng DE ┴ AB ( E thuộc AB ) , DF ┴ AC ( F thuộcAC ).
 1,Chứng minh AEDF là tứ giác nội tiếp.
 2, Chứng minh AB.AC = AM.AD.
 3, Khi điểm A di động trên nửa đường tròn đường kính BC . Tìm vị trí 
 của điển A để diện tích tứ giác AEM F lớn nhất .
 Câu 5 .(1đ)
 Tìm các giá trị của x ; y thỏa mãn x2 + xy + y2 = 3(x + y – 1) 

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ 12.doc