Đề kiểm tra thử môn Toán Lớp 6 - Học kỳ II - Trường THCS Ninh Thạnh Lợi

Đề kiểm tra thử môn Toán Lớp 6 - Học kỳ II - Trường THCS Ninh Thạnh Lợi

Bài 1: Nêu khái niệm hai góc phụ nhau? Vẽ hình minh họa ? (0,5đ)

Bài 2: thực hiện phép tính

a. 15 . 23 b. - 25 . (- 37) c. - 42 . 56 d. 48 . (- 25)

Bài 3: Số nghịch đão số đối của các số sau. (15,0đ)

 a. Tìm số nghịch đảo của các phân số sau.

 ;

 b. Tìm các số đối của các phân số sau

 ;

Bài 4:Thực hiện phép tính (1,5đ)

Bài 5: Tìm x biết (1đ)

Bài 6: So sánh. (1đ)

 và . và

Bài 7: (2.0đ)Lớp 6B có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá.

a. Tính số học sinh mỗi loại.

b. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại.

Bài 8: (2.5đ) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xOy = 1000; xOz = 200

 a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

 b, Vẽ Om là tia phân giác của yOz tính xOm = ?

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 09/01/2021 Lượt xem 158Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra thử môn Toán Lớp 6 - Học kỳ II - Trường THCS Ninh Thạnh Lợi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Ninh Thạnh Lợi
KIỂM TRA THỬ HỌC KỲ II
MÔN : TOÁN 6
Bài 1: Nêu khái niệm hai góc phụ nhau? Vẽ hình minh họa ?	(0,5đ)
Bài 2: thực hiện phép tính
15 . 23	b. - 25 . (- 37)	c. - 42 . 56	 d. 48 . (- 25)
Bài 3: Số nghịch đão số đối của các số sau.	(15,0đ)
	a. Tìm số nghịch đảo của các phân số sau.
	 ; 
 b. Tìm các số đối của các phân số sau
	 ; 
Bài 4:Thực hiện phép tính (1,5đ)	
Bài 5: Tìm x biết (1đ)
Bài 6: So sánh. (1đ)
 và 	. và 
Bài 7: (2.0đ)Lớp 6B có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá.
a. Tính số học sinh mỗi loại.
b. Tính tỉ số % học sinh mỗi loại.
Bài 8: (2.5đ) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xOy = 1000; xOz = 200
 a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
 b, Vẽ Om là tia phân giác của yOz tính xOm = ? 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe HKII Toan 6 thi thu.doc