Đề kiểm tra một tiết môn Sinh học Lớp 6 - Trường THCS Trưng Vương

Đề kiểm tra một tiết môn Sinh học Lớp 6 - Trường THCS Trưng Vương

I,Trắc nghiệm (4đ)

Câu 1: Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin ở cột A:

Các bộ phận của thân non (A) Chức năng của từng bộ phận (B)

1. Biểu bì

2. Thịt vỏ

3. Mạch rây

4. Mạch gỗ

 a. Tham gia quang hợp

b. Vận chuyển chất hữu cơ

c. Bảo vệ

d. Vận chuyển nước và muối khoáng

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng:

1. Điểm khác nhau cơ bản của thực vật với động vật là:

 A. Thực vật sống khắp nơi trên trái đất

 B. Thực vật tự tổng hợp chất hữu cơ, phản ứng chậm với các chất kích thích từ bên ngoài, phần lớn không có khả năng di chuyển

 C. Thực vật rất đa dạng và phong phú

2. Cây có rễ cọc là cây có

 A. Nhiều rễ con mọc ra từ 1 rễ cái C. Nhiều rễ con mọc ra từ nhiều rễ cái

 B. Nhiều rễ con mọc ra từ gốc thân D. Chưa có rễ cái không có rễ con

3. Tế bào thực vật khác tế bào động vật chủ yếu là:

 A. Vách tế bào và nhân C. Lục lạp và nhân

 B. Tế bào chất và nhân D. Vách tế bào và lục lạp

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 21/01/2021 Lượt xem 452Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết môn Sinh học Lớp 6 - Trường THCS Trưng Vương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Trưng Vương 	Kiểm tra 1 tiết 
Lớp: 6 PC	Môn :Sinh học
Điểm
Lời phê
I,Trắc nghiệm (4đ)
Câu 1: Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin ở cột A: 
Các bộ phận của thân non (A)
Chức năng của từng bộ phận (B)
1. Biểu bì
2. Thịt vỏ
3. Mạch rây
4. Mạch gỗ
a. Tham gia quang hợp
b. Vận chuyển chất hữu cơ
c. Bảo vệ
d. Vận chuyển nước và muối khoáng
Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng: 
1. Điểm khác nhau cơ bản của thực vật với động vật là:
 A. Thực vật sống khắp nơi trên trái đất
 B. Thực vật tự tổng hợp chất hữu cơ, phản ứng chậm với các chất kích thích từ bên ngoài, phần lớn không có khả năng di chuyển
 C. Thực vật rất đa dạng và phong phú
2. Cây có rễ cọc là cây có
 A. Nhiều rễ con mọc ra từ 1 rễ cái C. Nhiều rễ con mọc ra từ nhiều rễ cái
 B. Nhiều rễ con mọc ra từ gốc thân D. Chưa có rễ cái không có rễ con
3. Tế bào thực vật khác tế bào động vật chủ yếu là:
 A. Vách tế bào và nhân 	C. Lục lạp và nhân
 B. Tế bào chất và nhân	 D. Vách tế bào và lục lạp
II: TỰ LUẬN (6Đ)
Câu 1: Hãy nêu tên và trình bày chức năng của các loại rễ biến dạng?
Câu 2: Nêu cấu tạo trong của thân non ?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi mon sinh HKI.doc