Đề kiểm tra môn Số học Khối 6 - Trường THCS Tân Tuyến

Đề kiểm tra môn Số học Khối 6 - Trường THCS Tân Tuyến

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)

Em hóy khoanh trũn đáp án đúng trong các câu hỏi sau đây

Câu 1: Số đối của phân số là

A. B. C. D.

Câu 2: Các cặp số nào sau đây là số nghịch đảo của nhau ?

A. 0,8 và B. và C. và D. -7 và

Câu 3: Phân số viết dưới dạng hỗn số là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 3

Câu 4: Phân số nào bằng phân số là

A. B. C. D.

Câu 5: Rỳt gọn phõn số đến tối giản :

A. B. C. D.

 Câu 6: Tích bằng

A. B. C. D.

II – PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: ( 2 điểm) Thực hiện các phép tính:

a) b)

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 609Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Số học Khối 6 - Trường THCS Tân Tuyến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Tân Tuyến
Lớp 6A
Họ & Tên: 
ĐỀ KIỂM TRA MễN SỐ HỌC KHỐI 6
Thời gian 45 phút
ĐIỂM
LỜI PHấ CỦA GIÁO VIấN
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) 
Em hóy khoanh trũn đỏp ỏn đỳng trong cỏc cõu hỏi sau đõy
Câu 1: Số đối của phân số là 
A. 	 B. 	C. D. 
Câu 2: Các cặp số nào sau đây là số nghịch đảo của nhau ?
A. 0,8 và 	 B. và 	C. và 	 	D. -7 và 
Câu 3: Phõn sụ́ viết dưới dạng hụ̃n sụ́ là: 
A. 1	 B. 2	C. 3	D. 3
Câu 4: Phân số nào bằng phân số là 
A. 	B. C. D. 
Câu 5: Rỳt gọn phõn số đến tối giản :
A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 6: Tích bằng 
A. 	B. C. D.
II – PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) Thực hiện cỏc phộp tớnh:
	b) 
Bài 2: ( 2 điểm) Thực hiện phộp nhõn hoặc chia hai hỗn số bằng cỏch viết hỗn số dưới dạng phõn số:
	b) 
Bài 3: ( 3 điểm) Tỡm x, biết:

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra 1 tiet toan 6.doc