Đề kiểm tra môn Sinh học Lớp 6

Đề kiểm tra môn Sinh học Lớp 6

Câu 1: Nêu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?

 Những hoa nở về đêm có đặc điểm gì thu hút sâu bọ (2điểm)

.

.

.

.

.

Câu 2: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và thụ tinh ?

 Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ? (2điểm)

.

.

.

.

.

.

.

.

Câu 3: Phân biệt quả mộng với quả hạch ? Cho ví dụ ? (2điểm)

.

.

.

.

Câu 4: Hạt gồm các bộ phận nào ?

 Phân biệt hạt của cây một lá mầm và hạt của cây hai lá mầm ? (2điểm)

Câu 5: Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mần ?

 Nêu những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất? (2điểm)

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 22/01/2021 Lượt xem 479Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Sinh học Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC LỚP 6
Câu 1: Nêu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?
 Những hoa nở về đêm có đặc điểm gì thu hút sâu bọ (2điểm)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Phân biệt hiện tượng thụ phấn và thụ tinh ?
 Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ? (2điểm)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
Câu 3: Phân biệt quả mộng với quả hạch ? Cho ví dụ ? (2điểm)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Hạt gồm các bộ phận nào ?
 Phân biệt hạt của cây một lá mầm và hạt của cây hai lá mầm ? (2điểm)
Câu 5: Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mần ?
 Nêu những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được vận dụng như thế nào trong sản xuất? (2điểm)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KT SINH HOC 6.doc