Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học Lớp 6 - Học kỳ II - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Quảng Minh

Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học Lớp 6 - Học kỳ II - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Quảng Minh

Câu 1; (2 điểm)

 Quả và hạt có những cách phát tán nào? Quả và hạt phát tán nhờ gió có đặc điểm gì? Cho ví dụ?

Câu 2; (2 điểm)

 Phân biệt cây hạt trần và cây hạt kín ?

Câu 3; (3 điểm)

 Trồng rừng có những tác dụng gì ?

Câu 4; (3 điểm)

 Nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 24/02/2021 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng môn Sinh học Lớp 6 - Học kỳ II - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Quảng Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD – ĐT QUẢNG TRẠCH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHÂT LƯỢNG HỌC KỲ II 
Trường THCS Quảng Minh NĂM HỌC 2012 – 2013 
 MÔN : SINH HỌC 6
Thời gian 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 1
 Câu 1; (2 điểm)
 Quả và hạt có những cách phát tán nào? Quả và hạt phát tán nhờ động vật có đặc điểm gì ? Cho ví dụ.
Câu 2; (2 điểm) 
 Phân biệt lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm ? 
Câu 3; (3 điểm)
 Vì sao cần phải tích cực trồng cây gây rừng?
Câu 4; (3 điểm)
 Mốc trắng có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?
PHÒNG GD – ĐT QUẢNG TRẠCH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHÂT LƯỢNG HỌC KỲ II 
Trường THCS Quảng Minh NĂM HỌC 2012 – 2013 
 MÔN : SINH HỌC LỚP 6
Thời gian 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 2
Câu 1; (2 điểm)
 Quả và hạt có những cách phát tán nào? Quả và hạt phát tán nhờ gió có đặc điểm gì? Cho ví dụ?
Câu 2; (2 điểm)
 Phân biệt cây hạt trần và cây hạt kín ?
Câu 3; (3 điểm)
 Trồng rừng có những tác dụng gì ?
Câu 4; (3 điểm)
 Nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH LỚP 6
MÃ ĐỀ : 1
Câu
Nội dung
Điểm
Tổng
1
Các cách phát tán của quả và hạt như : 
1,0
2,0
+ Phát tán nhờ gió.
+ Phát tán nhờ động vật. 
+ Tự phát tán.
+Phát tán nhờ con người
0,25
0,25
0,25
0,25
Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ động vật:
1,0
+ Quả có hương thơm, vị ngọt.
+ Hạt có vỏ cứng, quả có nhiều gai
+Ví dụ: Quả trinh nữ, quả ổi
0,25
0,25
0,5
2
Lớp 2 lá mầm :
Lớp 1 lá mầm
- Phôi có 2 lá mầm
- Phôi có 1 lá mầm
- Rễ cọc 
- Rễ chùm
- Gân lá hình mạng
- Gân lá hình cung hoặc song song
- Thân gỗ và thân cỏ 
- Phần lớn thân cỏ, thân cột 
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
3
Cần phải tích cực trồng rừng vì
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,0
- Nhờ quá trình quang hợp, TV lấy vào khí CO2 và nhả khí O2 làm cân bằng các khí này trong không khí . 	
	- TV giúp điều hoà khí hậu. 
	- TV làm giảm ô nhiễm môi trường 	
	- TV giữ đất chống xói mòn 	
	- TV góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán, bảo vệ nguồn nước ngọt 
	- TV cung cấp các sản phẫm cân đối cho đời sống và sản xuất => Tích cực trồng cây gây rừng. 
4
+ Cấu tạo: 
 - Dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào.
 - Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và củng không có chất màu nào khác.
+ Sinh sản: Mốc trắng sinh sản bằng bào tử.
 1,0
1,0
1,0
3,0
Cộng
10,0
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH LỚP 6
MÃ ĐỀ: 2
Câu
Nội dung
Điểm
Tổng
1
Các cách phát tán của quả và hạt như : 
1,0
2,0
+ Phát tán nhờ gió.
+ Phát tán nhờ động vật. 
+ Tự phát tán.
+Phát tán nhờ con người
0,25
0,25
0,25
0,25
Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ động vật:
1,0
- Có cánh 
- Có túm lông, nhẹ . 
- VD : quả trâm bầu , quả chò 
0,25
0,25
0,5
2
Cây hạt trần
Cây hạt kín
Chủ yếu là lá hình kim gân hình song song
Lá đa dạng : Lá đơn, lá kép; 
gân hình song song, hình mạng, hình cung.
Chưa có hoa, nón đực, nón cái 
Có hoa chứa nhị và nhuỵ
Chưa có quả, có hạt nằm trên các lá noãn hở
Có quả, hạt: Hạt nằm trong quả 
0,5
0,5
1,0
2,0
3
Trồng rừng có những tác dụng:
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3,0
- Nhờ quá trình quang hợp, TV lấy vào khí CO2 và nhả khí O2 làm cân bằng các khí này trong không khí . 	
	- TV giúp điều hoà khí hậu. 
	- TV làm giảm ô nhiễm môi trường 	
	- TV giữ đất chống xoím òn 	
	- TV góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán, bảo vệ nguồn nước ngọt 
	- TV cung cấp các sản phẫm cân đối cho đời sống và sản xuất => Tích cực trồng cây gây rừng. 
4
+Cấu tao: Gồm 2 phần
 - Phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng: Gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mổi tế bào đếu có 2 nhân và củng không có chât diệp lục. 
 - Phần mủ nấm là cơ quan sinh sản: Mủ nấm nằm trên cuống nấm. dưới mủ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử.
+ Sinh sản: Nấm sinh sản chủ yếu bằng bào tử.
1,0
1,0
1,0
3,0
Cộng
10,0

Tài liệu đính kèm:

  • docSINH 6.doc