Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 2, Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên (bản 4 cột)

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 2, Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên (bản 4 cột)

 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM

 1. Kiến thức : Nắm được tập hợp N và N*, thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, biết biểu diễn một số tự nhiên trên tia số, biết viết số tự nhiên liền sau, liền trước.

 2. Kỹ năng : Giải nhanh các bài tập trên tập hợp N và N*. Rèn luyện cho hs tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu.

 3. Thái độ : Hứng thú giải bài tập. Cẩn thận khi biểu diễn trên tia số, tìm số liền trước liền sau.

B. DỤNG CỤ DẠY HỌC

 GV : SGK , Bảng phụ, phấn màu ,phiếu học tập ,máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa

 HS : SGK , bảng nhóm , máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

 I. ỔN ĐỊNH LỚP (1ph)

 II. KIỂM TRA ( ph)

TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS

 Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 9 và điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống.

 2 . A, 10 . A

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 25/02/2021 Lượt xem 14Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 2, Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên (bản 4 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn :	Ngày dạy : 
Tuần : 
Tiết 2 : BÀI 2 : TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN 
 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM 
	1. Kiến thức : Nắm được tập hợp N và N*, thứ tự trong tập hợp số tự nhiên, biết 	biểu diễn một số tự nhiên trên tia số, biết viết số tự nhiên liền sau, liền trước.
	2. Kỹ năng : Giải nhanh các bài tập trên tập hợp N và N*. Rèn luyện cho hs 	tính chính xác khi sử dụng các kí hiệu.
	3. Thái độ : Hứng thú giải bài tập. Cẩn thận khi biểu diễn trên tia số, tìm số 	liền trước liền sau.
B. DỤNG CỤ DẠY HỌC 
 GV : SGK , Bảng phụ, phấn màu ,phiếu học tập ,máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa 
 HS : SGK , bảng nhóm , máy tính bỏ túi , thứơc thẳng , êke com pa. 
CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP
 I. ỔN ĐỊNH LỚP (1ph)
	II. KIỂM TRA ( ph) 
TG
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 9 và điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống.
 2 .. A, 10 .. A
 III. DẠY BÀI MỚI
TG
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
1. Tập hợp N và tập hợp N* :
Tập hợp các số tự nhiên kiù hiệu là N.
Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*.
2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên :
a). Số tự nhiên a nhỏ hơn số tự nhiên b viết a a.
 Ngoài ra ta cũng viết a b để chỉ a b hoặc b = a.
b). Nếu a < b, b < c thì a < c.
c). Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất. Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau một đơn vị.
d). Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.
e). Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.
BT 6, 7 (SGK trang 7; 8).
-Gọi hs nhắc lại tập hợp các số tự nhiên ?
-Giới thiệu tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N. 
-Cho hs lên bảng viết tập hợp N ?
-Gọi hs biểu diễn các số tự nhiên trên tia số ?
-Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi mấy điểnm trên tia số ?
-Tập hợp N* là tập hợp ntn ?
- Cho hs quan sát tia số và trả lời câu hỏi : So sánh 2 và 4 ? Nhận xét điểm 2 và điểm 4 trên tia số.
-Tổng quát : Với a, b N, a a trên tia số thì điểm a nằm bên trái điểm b.
-Giới thiệu kí hiệu 
a b nghĩa là a < b hoặc a=b
b a nghĩa là b > a hoặc b=a
-Bài tập củng cố :
 Viết tập hợp A = x N / 6 x 8 bằng cách liệt kê các phần tử của nó.
-Giới thiệu tính chất bắc cầu :
a < b, b < c thì a < c.
-Tìm số liền sau của số 4 ? Số 4 có mấy số liền sau ?
Mỗi số tự nhiên có 1 số liền sau duy nhất.
-Số liền trước số 5 là số nào ?
-Hai số tự nhiện 4 và 5 là hai số tự nhiên liên tiếp.
-Hai số tự nhiên liến tiếp hơn kém nhau mấy đơn vị.
-Yêu cầu hs làm BT ? SGK. Điền vào chỗ trống 3 số liên tiếp tăng dần.
-Trong các số tự nhiên số nào nhỏ nhất ? Có số tự nhiên lớn nhất hay không ? Vì sao ?
-Nhấn mạnh tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.
A = 4; 5; 6; 8
2 A, 10 A.
-Các số tự nhiên là : 0; 1; 2; 3; 4;..
- N = 0; 1; 2; 3; 4; 
-Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểnm trên tia số .
-Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là N*.
-HS quan sát tia số.
-Trả lời 2 < 4.
-Điểm 2 ở bên trái điểm 4.
- A = 6; 7; 8 
-Lấy VD minh họa bằng số :
2 < 3; 3 < 4 thì 2 < 4.
-Số liền sau của 4 là 5, số 4 có một số liền sau.
-Số liền trước của số 5 làsố 4.
- 
IV. VẬN DỤNG – CŨNG CỐ ( PH)
TG
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG GV
HOẠT ĐỘNG HS
Hai số tự nhiện liến tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.
+ 28; 29; 30.
+ 99; 100; 101.
-Số 0 là số nhỏ nhất.
-Không có số tự nhiên lớn nhất. Vì bất cứ số tự nhiên nào cũng có số liền sau lớn hơn nó.
-Đọc to phần d, e.
BT 6 :
a). Số tự nhiên liền sau của 17 là 18, của 99 là 100, của a là a + 1.
b). Số tự nhiên liền trước của 35 là 34, của 1000 là 999, của b là b – 1.
 BT 7 :
a). A = 13; 14; 15 
b). B = 1; 2; 3; 4 
c). C = 13; 14; 15 
-Gọi 2 hs lên bảng sửa.
-Ch hs hoạt động nhóm.
V. HƯỚNG DẨN VỀ NHÀ ( 1 ph)
	Học bài :
	Bài tập : Về nhà xem lại bài.
	-Làm bài tập 8; 9; 10 (SGK trang 8)

Tài liệu đính kèm:

  • doc2.doc