Giáo án Ngữ văn Lớp 7 - Tuần 34 - Năm học 2010-2011

Giáo án Ngữ văn Lớp 7 - Tuần 34 - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức

Yêu cầu của việc đọc diễn cảm văn nghị luận.

2. Kỹ năng

- Xác định được giọng văn nghị luận của toàn bộ văn bản.

- Xác định được ngữ liệu cần có ở những câu văn nghị luận cụ thể trong văn bản.

II. Chuẩn bị

- GV: Nghin cứu, soạn bài chu đáo

- HS: Đọc bài, soạn bi theo cu hỏi SGK.

III. Tiến trình tổ chức cc hoạt động

1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.

2. Giới thiệu: (Trực tiếp):

GV HS Nội dung

GV yu cầu HS thực hiện cc yu cầu sau:

- Thống kê các văn bản nghị luận đ học.

- Căn cứ vào nội dung, xác định giọng điệu chung của toàn bộ văn bản.

- Đánh dấu ghi chú về cách đọc văn bản cho phù hợp với giọng điệu chung đ xc định ở trên.

- Tập đọc ớ các mức độ:

+ Đọc trôi chảy

+ Đọc diễn cảm

HS thực hiện yu cầu của GV. - Thống kê các văn bản nghị luận đ học.

- Căn cứ vào nội dung, xác định giọng điệu chung của toàn bộ văn bản.

- Đánh dấu ghi chú về cách đọc văn bản cho phù hợp với giọng điệu chung đ xc định ở trên.

- Tập đọc ớ các mức độ:

+ Đọc trôi chảy

+ Đọc diễn cảm

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 29/12/2020 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn Lớp 7 - Tuần 34 - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy	/lớp: 7a1, 7a2, 7a3
Tuần 34
- Tiết 133-134: Chương trình địa phương phần văn và TLV (tt)
- Tiết 135-136: Hoạt động Ngữ văn
- Tiết 127,128
Tiết 133-134 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
 ( Phần văn và tập làm văn) 
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
- Yêu cầu của việc sưu tầm tục ngữ, ca dao địa phương.
-Cách thức sưu tầm tục ngữ, ca dao địa phương.
2. Kỹ năng
- Sắp xếp các văn bản đã sưu tầm được thành hệ thống.
- Nhận xét về đặc sắc của ca dao, tục ngữ địa phương mình.
- Trình bày kết quả sưu tầm trước tập thể lớp.
II. Chuẩn bị 
- GV: Nghiên cứu, soạn bài chu đáo
- HS: Đọc bài, soạn bài theo câu hỏi SGK.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động
1. Kiểm tra bài cũ:	Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.
2. Giới thiệu: (Trực tiếp):
3. Tiến trình thực hiện các hoạt động:
GV: Giao cho Hs trong lớp thu thập kết quả của từng tổ.
GV: Cho HS đọc diễn cảm đoạn văn
GV: Nhận xét
-Cử HS khá giỏi phụ trách biên tập sau đó giải nghĩa các câu ca dao,tục ngữ đó
I. Tổng kết hoạt động sưu tầm ca dao,tục ngữ.
-Chuồn chuồn bay thấp thì mưa.
Bay cao thì nắng bay vừa thì râm.
 II. Hoạt động ngữ văn.
-Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
-Sự giàu đẹp của tiếng việt.
-Ý nghĩa văn chương
IV. Hướng dẫn về nhà.
-Về nhà đọc trước văn bản
-Sự giàu đẹp của tiếng việt
-Sống chết mặc bay để chuẩn bị viết chính tả.
Tiết 135-136 HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
Yêu cầu của việc đọc diễn cảm văn nghị luận.
2. Kỹ năng
- Xác định được giọng văn nghị luận của tồn bộ văn bản.
- Xác định được ngữ liệu cần cĩ ở những câu văn nghị luận cụ thể trong văn bản.
II. Chuẩn bị 
- GV: Nghiên cứu, soạn bài chu đáo
- HS: Đọc bài, soạn bài theo câu hỏi SGK.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động
1. Kiểm tra bài cũ:	Kiểm tra việc chuẩn bị bài của học sinh.
2. Giới thiệu: (Trực tiếp):
GV
HS
Nội dung
GV yêu cầu HS thực hiện các yêu cầu sau:
- Thống kê các văn bản nghị luận đã học.
- Căn cứ vào nội dung, xác định giọng điệu chung của tồn bộ văn bản.
- Đánh dấu ghi chú về cách đọc văn bản cho phù hợp với giọng điệu chung đã xác định ở trên.
- Tập đọc ớ các mức độ:
+ Đọc trơi chảy
+ Đọc diễn cảm
HS thực hiện yêu cầu của GV.
- Thống kê các văn bản nghị luận đã học.
- Căn cứ vào nội dung, xác định giọng điệu chung của tồn bộ văn bản.
- Đánh dấu ghi chú về cách đọc văn bản cho phù hợp với giọng điệu chung đã xác định ở trên.
- Tập đọc ớ các mức độ:
+ Đọc trơi chảy
+ Đọc diễn cảm
GV>Đọc một đoạn văn dễ mắc lỗi HS nghe và chép vào vở 
-HS chép vào vở và sửa lỗi cho nhau.
I. Viết chính tả:
- Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
II. Làm bài tập chính tả.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 34.doc