Giáo án Môn Vật lí 6 - Tuần 20 - Tiết 20: Bài 17: Tổng kết chương 1: Cơ học

Giáo án Môn Vật lí 6 - Tuần 20 - Tiết 20: Bài 17: Tổng kết chương 1: Cơ học

I- Mục tiêu

* Kiến thức:- Ôn và hệ thống lại những kiến thức cơ bản về cơ học đã học trong chương. - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng liên quan trong thực tế và để giải các bài tập đơn giản.

* Kĩ năng:- Củng cố, đánh giá sự nắm vững kiến thức và kỹ năng của HS trong chương cơ học.

* Thái độ: Tạo hứng thú yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

 II- Chuẩn bị

1.Học sinh: Ôn tập và trả lời các câu hỏi trong phần ôn tập.

2.Giáo viên: Giáo án , bảng phụ trò chơi ô chữ.

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 275Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Môn Vật lí 6 - Tuần 20 - Tiết 20: Bài 17: Tổng kết chương 1: Cơ học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 20 - Tiết : 20
Ngày soạn: 30/12/2008
Ngày dạy: 6a:../.. /2009.
 6b.../.../2009.
Bài 17
Tổng kết chương 1: Cơ học
*******************
	I- Mục tiêu
* Kiến thức:- Ôn và hệ thống lại những kiến thức cơ bản về cơ học đã học trong chương. - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng liên quan trong thực tế và để giải các bài tập đơn giản.
* Kĩ năng:- Củng cố, đánh giá sự nắm vững kiến thức và kỹ năng của HS trong chương cơ học.
* Thái độ: Tạo hứng thú yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
	II- Chuẩn bị
1.Học sinh: Ôn tập và trả lời các câu hỏi trong phần ôn tập.
2.Giáo viên: Giáo án , bảng phụ trò chơi ô chữ.
 *Cả lớp: Nhãn ghi khối lượng tịnh của kem giặt, kéo cắt giấy.
	III- Tổ chức hoạt động dạy học
A- Tổ chức 6a......./........................................6b......./......................................... 
B- Kiểm tra
 Kiểm tra sự chuẩn bị ôn tập của HS.
C- Bài mới
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
HĐ1: Tổ chức cho HS ôn tập những kiến thức cơ bản (15ph)
- Gọi HS trả lời 4 câu hỏi đầu chương I (SGK/5)
- Hướng dẫn HS chuẩn bị và yêu cầu trả lời lần lượt các câu hỏi trong phần I- Ôn tập (SGK/53).
- GV gọi HS khác bổ xung và đánh giá cho điểm.
HĐ2:Tổ chức cho HS làm các bài tập vận dụng (18ph)
- Yêu cầu HS đọc và làm bài tập 1 (SGK/54). Gọi 2 HS lên bảng: HS1 viết 2 câu, HS2 viết 3 câu.
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân với bài tập 2. GV đưa ra đáp án đúng.
- Hướng dẫn HS làm bìa tập 3 để tìm ra phương án đúng.
- Yêu cầu HS chữa và hoàn thiện các bài tập 4, 5, 6 (SGK/55)
- Yêu cầu HS khác nhận xét, thảo luận để thống nhất câu trả lời.
Với bài tập 6: Sử dụng dụng cụ trực quan, cho HS quan sát.
GV cho HS chép đề bài ,tóm tắt đề và làm.
Tóm tắt: m=397g=0,397kg.
 V=320cm3=0,00032m3.
 D=?
 d=?
HĐ3: Tổ chức cho HS chơi trò chơi ô chữ (10ph)
- GV treo bảng phụ đã kẻ sẵn ô chữ.
- Điều khiển HS tham gia chơi giải ô chữ. GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời và điền vào ô trống.
Sau khi tìm được các từ hàng ngang, yêu cầu HS chỉ ra các từ hàng dọc. (GV có thể đưa ra ô chữ khác với SGK)
I- Ôn tập(HS hoạt động cá nhân)
- HS ng/cứu các câu hỏi từ 1 đến câu 13 theo yêu cầu của GV.
- HS đọc và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 13 (SGK/53)
- HS khác nhận xét, bổ xung câu trả lời của các bạn.
- Tự ghi nội dung kiến thức cơ bản vào vở.
1.Câu1: a) thước 
 b) bình chia độ, bình tràn
 c) lực kế d) cân
2.Câu2: - Lực
3.Câu3: - Làm vật bị biến dạng hoặc làm biến đổi chuyển động của vật.
4.Câu4: - Hai lực cân bằng.
5.Câu5: - Trọng lực (trọng lượng)
6.Câu6: - Lực đàn hồi
7.Câu7: - Khối lượng của kem giặt có trong hộp.
8.Câu8: - Khối lượng riêng.
9.Câu9: - mét(m). - mét khối (m3)
 - niutơn (N). - kilôgam (kg)
 - kilôgam trên mét khối (kg/m3)
10.Câu10:- P = 10.m 
 11.Câu11:- D = 
12.Câu12- Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.
13.Câu13:-Ròng rọc.- MFN. - Đòn bẩy.
II- Vận dụng
- HS đọc và chuẩn bị làm các bài tập . Hai HS lên bảng chữa. HS khác nhận xét để thống nhất câu trả lời.
1.Bài1:- Con trâu tác dụng lực kéo lên cái cày.
 - Người thủ môn bóng đá tác dụng lực đẩy lên quả bóng.
 - Chiếc kìm nhổ đinh tác dụng lực kéo lên cái đinh.
 - Thanh nam châm tác dụng lực hút lên miếng sắt.
 - Chiếc vợt bóng bàn tác dụng lực đẩy lên quả bóng bàn.
2.Bài2: - C.
3.Bài3: -B. Vì: m = D.V
 mS = Ds.Vs ; mn = Dn.Vn và mc = Dc.Vc
 Dc > DS > Dn nên mS > mn > mc 
4.Bài4: - HS chữa và hoàn thiện các bài tập 4, 5, 6 SGK.
 a) kilôgam trên mét khối
 b) niutơn c) kilôgam
 d) niutơn trên mét khối e) mét khối
5.Bài5: - a) mặt phẳng nghiêng
 b) ròng rọc cố định
 c) đòn bẩy d) ròng rọc động
6.Bài6:- a) Để làm cho lực mà lưỡi kéo tác dụng vào tấm kim loại lớn hơn lực mà tay ta tác dụng vào tay cầm.
b) Để cắt giấy chỉ cần một lực nhỏ, tuy lưỡi kéo dài hơn tay cầm mà lực của tay vẫn có thể cắt được. Tay ta di chuyển ít mà vẫn tạo ra được vết cắt dài.
7.Bài chép: Một hộp sữa có khối lượng 397g và có thể tíchlà 320cm3 .Tìm KLR, TLR của sữa có trong hộp.
 Bài làm:
Khối lượng riêng của sữa là:
 Công thức: D=m/V
 D=0,397/ 0,00032=1240(kg/m3)
Trọng lượng riêng của sữa là:
Công thức: d=10.D hoặc d=P/V.
d=10.1240= 12400(N/m3).
III- Trò chơi ô chữ
- Mỗi một nhóm HS cử một đại diện lên điền chữ vào ô trống dựa vào việc trả lời thứ tự từng câu.
- Ô chữ hàng ngang : 1- Ròng rọc động; 2- Bình chia độ; 3- Thể tích; 4- Máy cơ đơn giản; 5- Mặt pjẳng nghiêng; 6- Trọng lực; 7- Palăng.
-Ô chữ hàng dọc: Điểm tựa.
D- Củng cố
	- GV hệ thống hoá những kiến thức cơ bản của chươngI: Cơ học	
E- Hướng dẫn về nhà
	- Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học.
	 - Đọc trước bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 20.doc