Giáo án môn Tin học - Tiết 45, 46: Kiểm tra 1 tiết

Giáo án môn Tin học - Tiết 45, 46: Kiểm tra 1 tiết

I- Mục tiêu

 1) Kiến thức:

 - Hs nắm được cú pháp, chức năng của các hàm trong chương IV

 2) Kĩ năng:

 - Hs vận dụng được kiến thức để làm bài kiểm tra

 3) Thái độ:

 - Hs nghiêm túc làm bài kiểm tra.

II- Chuẩn bị

 1) Tài liệu tham khảo:

 - Bài tập Excel.

 2) Phương pháp:

 - Thực hành

 3) Đồ dùng dạy học:

 - Máy tính.

III- Tiến trình lên lớp

 1) Ổn định lớp

 - gọi danh sách Hs vào phòng kiểm tra

 2) Kiểm tra bài cũ (không)

 3) Nội dung thực hành

 

doc 3 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tin học - Tiết 45, 46: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29 
KIỂM TRA 1 TIẾT
Tiết:45,46
Ns: 3/3/2009
Nd: 11/ 3
I- Mục tiêu
	1) Kiến thức:
	- Hs nắm được cú pháp, chức năng của các hàm trong chương IV
	2) Kĩ năng:
	- Hs vận dụng được kiến thức để làm bài kiểm tra
	3) Thái độ:
	- Hs nghiêm túc làm bài kiểm tra.
II- Chuẩn bị
	1) Tài liệu tham khảo:
	- Bài tập Excel.
	2) Phương pháp:
	- Thực hành
	3) Đồ dùng dạy học:
	- Máy tính.
III- Tiến trình lên lớp
	1) Ổn định lớp
	- gọi danh sách Hs vào phòng kiểm tra
	2) Kiểm tra bài cũ (không)
	3) Nội dung thực hành
Đề:
	Yêu cầu:
Tạo File D (E)/ lop/tên
Dùng hàm điền ngành thi biết nếu Mã số bắt đầu là A thì thi ngành “Toán”; nếu mã số bắt đầu là B thì thi ngành “Lý” ngược lại thì thi ngành Hoá.
Tính tổng cộng , biết tổng cộng= môn chuyên ngành*2 + 2 môn còn lại
Dùng hàm điền điểm chuẩn dựa vào ngành thi và bảng 2
 Dùng hàm điền kết quả biết tổng cộng >= điểm chuẩn thì đậu, ngược lại thì rớt.
Đề:
Yêu cầu:
1) Tạo File D (E)/ lop/tên
Dùng hàm điền ngành thi biết nếu Mã số có kí tự cuối là A thì thi ngành “Toán”; nếu mã số kí tự cuối là B thì thi ngành “Lý” ngược lại thì thi ngành Hoá.
Tính tổng cộng , biết tổng cộng= môn chuyên ngành*2 + 2 môn còn lại
Dùng hàm điền điểm chuẩn dựa vào ngành thi và bảng 2
 Dùng hàm điền kết quả biết tổng cộng >= điểm chuẩn thì đậu, ngược lại thì rớt.
Đáp án:
Đề 1:
2) =IF(LEFT(A3;1)="A";"Toán";IF(LEFT(A3;1)="B";"Lý";"Hoá"))
3) =IF(C3="Toán";D3*2+E3+F3;IF(C3="Lý";D3+E3*2+F3;D3+E3+F3*2))
4) =VLOOKUP(C3;$A$9:$B$11;2;0)
5) =IF(G3>=H3;"đậu";"rớt")
Đề 2:
=IF(RIGHT(A3;1)="A";"Toán";IF( RIGHT(A3;1)="B";"Lý";"Hoá"))
=IF(C3="Toán";D3*2+E3+F3;IF(C3="Lý";D3+E3*2+F3;D3+E3+F3*2))
=VLOOKUP(C3;$A$9:$B$11;2;0)
=IF(G3>=H3;"đậu";"rớt")
Thang điểm
Nội dung
Thang điểm
Tạo File đúng đường dẫn
1 điểm
Nhập bảng tính được bằng chữ việt
2 điểm
Làm được yêu cầu 2
2 điểm
Làm được yêu cầu 3
2 điểm
Làm được yêu cầu 4
2 điểm
Làm được yêu cầu 5
1 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 29.doc