Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 15 - Trường THCS Quyết Tiến

Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 15 - Trường THCS Quyết Tiến

I- MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nhaọn bieỏt, naộm ủửụùc yự nghúa, coõng duùng cuỷa chổ tửứ

- Bieỏt caựch duứng tửứ chổ trong khi noựi vaứ vieỏt

II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

1, Kieỏn thửực :

Khaựi nieọm chổ tửứ

- Nghúa khaựi quaựt cuỷa chổ tửứ

- ẹaởc ủieồm ngửừ phaựp cuỷa chổ tửứ

 + Khaỷ naờng keỏt hụùp cuỷa chổ tửứ

 + Chửực vuù ngửừ phaựp cuỷa chổ tửứ

2, Kú naờng:

- Nhaọn dieọn ủửụùc chổ tửứ

- Sửỷ duùng ủửụùc chổ tửứ trong khi noựi vaứ vieỏt.

3.Thái độ

- Biết cỏch dựng chỉ từ trong khi núi, viết

 

doc 14 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 16Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 15 - Trường THCS Quyết Tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 15 
Tiết 57:
CHỈ TỪ
Ngày soạn :..................
Ngày dạy :....................
Cho các lớp :6a
I- Mức độ cần đạt
- Nhaọn bieỏt, naộm ủửụùc yự nghúa, coõng duùng cuỷa chổ tửứ
- Bieỏt caựch duứng tửứ chổ trong khi noựi vaứ vieỏt
Ii. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng
1, Kieỏn thửực :
Khaựi nieọm chổ tửứ
- Nghúa khaựi quaựt cuỷa chổ tửứ
- ẹaởc ủieồm ngửừ phaựp cuỷa chổ tửứ
	+ Khaỷ naờng keỏt hụùp cuỷa chổ tửứ
	+ Chửực vuù ngửừ phaựp cuỷa chổ tửứ
2, Kú naờng:
- Nhaọn dieọn ủửụùc chổ tửứ
- Sửỷ duùng ủửụùc chổ tửứ trong khi noựi vaứ vieỏt.
3.Thái độ
Biết cỏch dựng chỉ từ trong khi núi, viết
III - Chuẩn bị.
: - Đọc kỹ những điều lưu ý
Học kỹ bài danh từ,cụm danh từ.
Iv – Tổ chức dạy- học
1/ Ổn định lớp:
 2/ Kiểm tra bài cũ:
? Kể tờn cỏc thể loại truyện dõn gian đó học và cỏc truyện tương ứng
? Nờu đặc điểm NT và ý nghĩa của mỗi truyện
3/ Bài mới:
 Hoạt động 1: Tạo tâm thế .
 Mục tiêu :- Tạo sự hứng thú cho học sinh khi bước vào bài mới
 Thời gian: - 1phút.
 Phương pháp :- Thuyết trình .
 Kĩ thuật :- , Kĩ thuật động não.
 Cho cụm danh từ “ba con trõu ấy”. Em hóy xỏc định phần trước, phần trung tõm và phần sau của cụm danh từ ấy -> vào bài.
Hoạt Động 2, 3, 4 : Tìm hiểu bài ( Đọc, quan sát và phân tích, giải thích các ví dụ, khái quát khái niệm, vai trò và chức năng của chỉ từ )
Phương Pháp : Vấn đáp ; Nêu vấn đề, thuyết trình...
Kĩ thuật : Phiêú học tập ( vở luyện tập Ngữ văn), Khăn trải bàn, Các mảnh ghép, động não
Thời gian : 20 phút-25phút. 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Noọi dung
 GVtreo bảng phụ
? Những từ gạch chõn bổ xung yự nghúa cho nhửừng tửứ naứo?
? nhửừng tửứ ủửụùc boồ xung ủoự thuoọc tửứ loaùi naứo?
? Boồ xung veà yự nghúa gỡ cho danh tửứ?
? Tỏc dụng của những từ “ấy, nọ, kia, nọ” đối với cỏc danh từ?
? Nhận xeựt vũ trớ cuỷa noự trong cuùm danh tửứ?
? So sỏnh nghĩa của cỏc từ “ấy, nọ” trong mục 3/ I/ 137 với mục 2/ I/ 137?
Những từ dựng chỉ sự vật nhằm xỏc định vị trớ của sự vật trong khụng gian hoặc thời gian được gọi là chỉ từ. 
? Vậy em hiểu theỏ naứo laứ chổ tửứ?
Cỏc từ “ấy, nọ, kia” bổ sung ý nghĩa cho loại từ nào trong phần I/?
Vậy nú đảm nhiệm chức vụ gỡ trong cụm danh từ?
Xỏc định cỏc chỉ từ trong cõu a), b)?
Vị trớ của chỉ từ trong cõu?
Hoạt động của chỉ từ trong cõu?
HS đọc
nọ -> ụng vua
ấy -> viờn quan
kia -> làng
nọ -> nhà
- Danh tửứ
- làm cho danh từ được xỏc định một cỏch rừ ràng trong khụng gian, thời gian, cỏc cụm danh từ được cụ thể hoỏ
=> xỏc định vị trớ sự vật nhưng trỏ về khụng gian ,thời gian.
 HS đọc ghi nhớ/ 137
 Hs traỷ lụứi 
-Danh từ
 Phụ ngữ sau (phần phụ sau)
 đọc cỏc cõu ở mục 2/ 137
đú
đấy
chủ ngữ
trạng ngữ
 HS đọc ghi nhớ/ 138
I/ Chỉ từ là gỡ?
- Bổ nghĩa cho danh từ
- định vị của sự vật về khụng gian, thời gian
*Ghi nhụự: 
 SGK/ 137
II/ Hoạt động của chỉ từ trong cõu:
- Làm phụ ngữ sau cho danh từ
- Làm chủ ngữ
- Làm trạng ngữ
*Ghi nhớ: 
 SGK/ 138
Hoạt động 5 : Luyện tập , củng cố .
Phương pháp : Vấn đáp giải thích
Kĩ thuật : Khăn trải bàn, các mảnh ghép, dùng các phiếu .
Thời gian : 15-20 phút.
GV hướng dẫn HS làm luyện tập
Chia lụựp laứm 4 nhoựm
Moói nhoựm laứm 1 yự
ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy-> Nhaọn xeựt, boồ xung
? Xaực ủũnh yeõu caàu baứi taọp
Thay nhửừng cuùm tửứ in ủaọm baống nhửừng cuùm tửứ thớch hụùp
? Vỡ sao khi vieỏt caàn phaỷi thay caực tửứ treõn maứ khoõng giửừ nguyeõn caực tửứ ủaừ duứng?
Đọc bài tập ,xỏc định yờu cầu
a, Hai thửự baựnh aỏy
-ẹũnh vũ trong khoõng gian,laứm phuù ngửừ sau cuỷa cuùm danh tửứ
b, ẹaỏy ủaõy:Laứm chuỷ ngửừ ,ủũnh vũ trong khoõng gian
c,Nay:Laứm traùng ngửừ ,ủũnh vũ thụứi gian
d, ẹoự :Laứm traùngỷ ngửừ ,ủũnh vũ thụứi gian
a, chaõn nuựiSoực = ủeỏn ủoự, ủaỏy
b, Laứng bũ lửỷa thieõu chaựy = aỏy, ủoự.
=> Traựnh ủửụùc hieọn tửụùng laởp tửứ
III/ Luyện tập:
Baứi 1
Bài 2
? Chỉ từ là gỡ? Chỉ từ đảm nhiệm chức vụ gỡ trong cõu?
V. Hướng dẫn học bài : - Hoùc kỹ nội dung bài
 - Xem trước bài : Động từ.
********************************************************
 Tiết 58:
LUYỆN TẬP KỂ CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG
Ngày soạn :..................
Ngày dạy :....................
Cho các lớp :6a
I- Mức độ cần đạt
- Hieồu roừ vai troứ cuỷa tửụỷng tửụùng trong keồ chuyeọn
- Bieỏt xaõy dửùng 1 daứn baứi keồ chuyeọn tửụỷng tửụùng.
Ii. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng
1, Kieỏn thửực :
Tửụỷng tửụùng vaứ vai troứ cuỷa tửụỷng tửụùng trong tửù sửù.
2, Kú naờng:
- Tửù xaõy dửùng ủửụùc daứn baứi keồ chuyeọn tửụỷng tửụùng.
- Keồ chuyeọn tửụỷng tửụùng.
3, Thaựi ủoọ : 
Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sỏng tạo Rèn luyện tí tưởng tượng phong phú
III - Chuẩn bị.
- Đọc kỹ những điều lưu ý
 - Học kỹ bài keồ truyeọn tửụỷng tửụùng. 
Iv – Tổ chức dạy- học
1/ Ổn định lớp
2/ Kiểm tra bài cũ:
 ? Chỉ từ là gỡ?
 ? Chỉ từ đảm nhiệm chức vụ gỡ trong cõu? Cho vớ dụ
3/ Bài mới:
Hoạt động 1 : Tạo tâm thế
 - Thời gian : 2 phút
 - Mục tiêu :Giúp học sinh tạo tâm thế tốt vào bài học.
 - Phương pháp  : thuyết trình
 - Kĩ thuật : động não
- GV giới thiệu bài :
 Như cỏc em đó biết truyện tưởng tượng sỏng tạo do người viết nghĩ ra bằng trớ tưởng tượng của mỡnh khụng phải là bịa đặt tựy tiện mà phải dựa vào những điểm cú thật để tưởng tượng ra. Vậy để hiểu rừ hơn, tiết học hụm nay cỏc em đi vào bài “Luyện tập kể chuyện tưởng tượng”.
Hoạt Động 2, 3, 4 : Tìm hiểu đề, lập dàn ý , luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Phương Pháp : Vấn đáp ; Nêu vấn đề, thuyết trình...
Kĩ thuật :), Khăn trải bàn, Các mảnh ghép, động não
Thời gian : 40 phút-- 42phút. 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Nội dung
GV kiểm tra phần lập dàn ý cho đề bài trong SGK/ 139
Cho HS đọc đề bài, gạch dưới yờu cầu của đề bài (nội dung, thể loại)
Dựa vào điều gỡ để tưởng tượng?
Những điều ấy là gỡ?
HS so sỏnh với 10 năm trước
GV cho HS chuẩn bị 10 phỳt. Sau đú, HS lờn trỡnh bày dàn ý vừa chuẩn bị dựa vào SGK/ 177
HS trỡnh bày, GV sửa chữa. GV cho HS viết dàn bài tham khảo
GV hướng dẫn HS lập dàn ý cho đề b/ 140, chỳ ý ngụi kể
-Nội dung: những đổi thay của ngụi trường sau 10 năm
-Thể loại: kể chuyện tưởng tượng
Những điều cú thật bõy giờ
Trường, lớp, thầy cụ, bạn bố hiện tại
HS cú thể chọn tựy ý cỏc nhõn vật cổ tớch mà mỡnh yờu thớch
1/ Đề bài:
Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mỏi trường mà hiện nay em đang học, Hóy tưởng tượng những đổi thay cú thể xảy ra
Dàn bài:
1/ Mở bài: Em bao nhiờu tuổi? Làm gỡ? Em về thăm trường nhõn dịp nào?Lý do?
2/ Thõn bài: 
-Tõm trạng của em trước khi về thăm trường
-Những thay đổi ở trường so với cỏch đõy 10 năm:
+ trường lớp: trang thiết bị, quang cảnh
+ Thầy cụ, cụng nhõn viờn ở trường
+ bạn bố
3/ Kết bài: suy nghĩ của em về ngụi trường qua cuộc thăm viếng này (cảm động, tự hào)
2/ Luyện tập:
lập dàn bài đề b/ 140
Hoạt động 5 : Luyện tập , củng cố .
Phương pháp : Vấn đáp giải thích
Kĩ thuật : Khăn trải bàn, các mảnh ghép, dùng các phiếu .
Thời gian : 15-20 phút.
? Truyện tưởng tượng coự gỡ khaực so vụựi keồ chuyeọn ủụứi thửụứng.
 GV ủoùc truyeọn: Taõm sửù Thaùch Sanh, Ba ngaứy laứm chuoọt- baựo Vaờn hoùc tuoồi treỷ 
V. Hướng dẫn học bài:
 - Làm baứi tập + viết phần thõn bài,
 - Soạn bài tiếp theo
 *************************************************************
Tiết 59:
 (HƯỚNG DẪN ĐỌC THấM)
 (Truyện trung đại)
Ngày soạn :..................
Ngày dạy :....................
Cho các lớp :6a
I- Mức độ cần đạt
- Coự hieồu bieỏt bửụực ủaàu veà theồ loaùi truyeọn trung ủaùi.
- Hieồu, caỷm nhaọn ủửụùc noọi dung, yự nghúa truyeọn Con hoồ coự nghúa.
- Hieồu, caỷm nhaọn moọt soỏ neựt chớnh trong ngheọ thuaọt vieỏt truyeọn trung ủaùi.
Ii. Trọng tâm kiến thức, kĩ năng
1, Kieỏn thửực :
- ẹaởc ủieồm theồ loaùi truyeọn trung ủaùi
- YÙ nghúa ủeà cao ủaùo lớ, nghúa tỡnh ụỷ truyeọn Con hoồ coự nghúa.
- Neựt ủaởc saộc cuỷa truyeọn: keỏt caỏu truyeọn ủụn giaỷn vaứ sửỷ duùng bieọn phaựp ngheọ thuaọt nhaõn hoựa.
2, Kú naờng:
- ẹoùc – hieồu vaờn baỷn truyeọn trung ủaùi.
- Phaõn tớch ủeồ hieồu yự nghúa cuỷa hỡnh tửụùng “con hoồ coự nghúa”
- Keồ laùi ủửụùc truyeọn
3, Thaựi ủoọ : ẹoàng yự giaự trũ cuỷa ủaùo laứm ngửụứi,caựi nghúa qua caõu truyeọn.
III - Chuẩn bị.
- Tranh minh hoaù
 - ẹoùc toựm taột truyeọn
Iv – Tổ chức dạy- học
1/ Ổn định lớp
2/ Kiểm tra bài cuừ:?Em biết gì về loài hổ?
(chúa sơn lâm,thú dữ ...vậy mà trong câu chuyện này...)
3/ Bài mới:
Hoạt động 1 : Tạo tâm thế
 - Thời gian : 2 phút
 - Mục tiêu :Giúp học sinh tạo tâm thế tốt vào bài học.
 - Phương pháp  : thuyết trình
 - Kĩ thuật : động não
- GV giới thiệu bài :
Từ đầu năm đến nay, ta đó học dũng văn học dõn gian gồm những thể loại như truyền thuyết, cổ tớch, ngụ ngụn và truyện cười. Tiết học hụm nay, chỳng ta sẽ đi sang một dũng văn học khỏc đú là dũng văn học trung đại. Bài đầu tiờn thuộc dũng văn học này mà chỳng ta sẽ tỡm hiểu đú là bài “Con hổ cú nghĩa”.
*Hoạt động 2: Tri giác
 - Thời gian dự kiến : 10 phút
 - Mục tiêu : Nắm được về tác giả, tác phẩm, cảm nhận bước đầu về văn bản qua việc đọc.
 - Phương pháp  : Đọc diễn cảm, vấn đáp, thuyết trình.
 - Kĩ thuật : Dạy học theo góc, Kĩ thuật khăn trải bàn 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Nội dung
? Nêu những nét chính về tác giả
I/ Tỡm hiểu chung. 
1.Tỏc giaỷ: Vuừ Trinh
GV hướng dẫn HS tỡm hiểu thể loại Truyện trung đại là loại truyện ntn?:
 HS đọc SGK/ 143
2.Vaờn baỷn:
- Thể loại: truyện trung đại 
Là loại truyện văn xuụi chữ Hỏn thời trung đại (từ thế kỷ X -> XIX) cú cỏch viết khụng giống hẳn với truyện hiện đại, nhiều khi gắn với ký (ghi chộp sự việc), gắn với sử (ghi chộp truyện thật) và thường mang tớnh giỏo huấn; 
Cốt truyện đơn giản, chi tiết lấy từ cuộc sống và sử dụng loại chi tiết li kỳ, hoang đường; 
Nhõn vật thường được miờu tả chủ yếu qua hành động, ngụn ngữ (ớt miờu tả chõn dung)
GV hướng dẫn HS đọc bài: giọng thay đổi theo tõm trạng nhõn vật
GV cựng HS tỡm hiểu chỳ thớch những từ khú
-2 hs đọc
(chỳ thớch * SGK/ 143)
Chỳ thớch: 1, 2, 6, 9
Truyện cú thể được chia thành mấy phần? Nội dung của từng phần?
Truyện cú thể được chia thành hai phần:
phần 1: con hổ đền ơn bà đỡ Trần
-phần 2: con hổ đền ơn người đốn củi
- Bố cục:2 phần
Theo em trong tỏc phẩm cú 1 hay hai con hổ? Một hoặc hai thỡ cú liờn quan gỡ đến kết cấu truyện?
-hs trả lời
->cú hai con hổ. Điều đú thể hiện trỡnh độ kết cấu cú phần đơn giản lắp ghộp trong thời kỳ tư duy nghệ thuật truyện chưa phỏt triển cao
* Hoạt động 3: Phân tích 
 - Thời gian dự kiến : 30 phút
 - Mục tiêu : Nắm được nội dung, nghệ thuật, các nhân vật trongtruyện
 - Phương pháp  : Đọc, vấn đáp, thuyết trình, bình giảng.
 - Kĩ thuật : Dạy học theo góc, Kĩ thuật khăn trải bàn
GV treo tranh thứ nhất –y/c hs nhìn tranh tóm tắt phần 1
?Ở phần thứ nhất, gia đỡnh hổ đang gặp khú khăn gỡ?
Hổ đực đó làm gỡ khi hổ cỏi chuyển bụng?
Khi thấy hổ đến tỡm, bà đỡ Trần đó cú phản ứng như thế nào?
Hổ đực đó đưa bà đi bằng cỏch nào?
Tới nơi bà nhỡn thấy cảnh tượng gỡ?
Lỳc này bà nghĩ hổ sẽ cư xử như thế nào đối với mỡnh? Hổ đó làm gỡ để bà hiểu được ý của nú?
Bà đó đở đẻ cho hổ cỏi bằng cỏch nào?
-hs tóm tắt
-hs trả lời
- Hổ cỏi đến kỳ sinh nở
-đến tỡm bà đỡ Trần người huyện Đụng Triều
bà sợ đến chết khiếp
-cừng bà đi, hễ gặp bụi rậm gai gúc thỡ dựng chõn trước rẽ lối chạy vào rừng sõu
-Một con hổ cỏi đang lăn lộn, cào đất
bà nghĩ hổ sẽ ăn thịt mỡnh nờn run sợ khụng dỏm nhỳc nhớch nhưng hổ đực đó cầm tay bà nhỡn hổ cỏi, nhỏ nước mắt. Lỳc này bà mới biết là hổ cỏi sắp đẻ
sẵn cú thuốc mang theo trong tỳi, bà liền hũa với nước suối cho uống, lại xoa búp bụng hổ, lỏt sau hổ đẻ được
II/ Phân tích văn bản
1/ Con hổ và bà đỡ Trần:
- Bà đỡ Trần giỳp hổ cỏi sinh con
=>Ân nhõn của hổ
Hổ đó đền ơn bà như thế nào?
Đối với gia đỡnh hổ, bà đỡ Trần cú vai trũ như thế nào?
Khi tiễn õn nhõn ra khỏi rừng, hổ đó cú thỏi độ gỡ?
Em cú nhận xột gỡ về tiếng gầm của hổ?
Mún quà đền ơn của hổ đó giỳp ớch gỡ cho bà đỡ Trần?
-Tặng bà một cục bạc hơn 10 lạng
 => là õn nhõn
-hs trả lời
- cúi đầu, vẫy đuụi, gầm lờn một tiếng rồi bỏ đi
->đú là lời biết ơn sõu sắc với õn nhõn của mỡnh
-Giúp bà sống được qua một năm mất mựa
-Đeàn ơn bà một cục bạc
Em cú nhận xột gỡ về lời kể?
Toàn bộ cõu chuyện được kể với biện phỏp nghệ thuật gỡ?
Tỏc giả cú bỡnh luận điều gỡ khụng? Nhõn vật cú được miờu tả kỹ về diễn biến tõm trạng?
Tuy vậy, cõu chuyện vẫn xỳc động, lý thỳ. Vỡ sao?
=>đơn giản, mộc mạc, dễ hiểu
 - Nhõn hoỏ
 - Khụng
=>vỡ vận dụng sinh động biện phỏp nghệ thuật nhõn hoỏ làm cho hỡnh tượng con hổ trở nờn như người: biết chăm súc yờu thương hổ cỏi, biết đền ơn lưu luyến khi chia tay õn nhõn
=>Lời kể đơn giản, mộc mạc, nhõn húa
=>Sự đền ơn của hổ đối với bà đỡ Trần
GV treo tranh thứ hai –y/c hs nhìn tranh tóm tắt phần 2
Ở phần thứ hai, hổ mắc nạn gỡ?
Ai xuất hiện và cứu hổ? Cứu như thế nào?
Bỏc tiều đó núi với hổ điều gỡ sau khi cứu hổ?
Cú phải bỏc tiều mong muốn ở hổ sự đền ơn?
Nhưng hổ đó đền ơn bỏc như thế nào?
Khi bỏc tiều chết, hổ đó cú những hành động gỡ?
Những hànhđộng đú thể hiện tõm trạng gỡ ở hổ?
Sau khi bỏc tiều chết, hổ vẫn tiếp tục giữ lời hứa của mỡnh với bỏc. Đú là gỡ?
-hs tóm tắt
-hs trả lời
- Mắc xương trong cổ họng
- Bỏc tiều, thũ tay vào trong cổ họng hổ lấy xương ra
“nhà ta ở thụn Mỗ hễ được miếng gỡ lạ thỡ nhớ nhau nhộ”
- Khụng mà đú chỉ là một lời núi đựa
->săn được miếng mồi ngon đều đem đến cho bỏc tiều
- Nhảy nhút, dịu đầu vào quan tài, gầm lờn->đau buồn, thương tiếc
-hs trả lời
Mỗi lần giỗ bỏc hổ đều đem thịt thỳ đến đặt trước cửa nhà bỏc tiều
2/ Con hổ với bỏc Tiều:
- con hổ bị mắc xương
Bỏc tiều thũ tay vào cổ họng hổ lấy xương 
=>Bỏc tiều là õn nhõn của hổ
Hổ săn thịt thỳ rừng mang đến cho bỏc tiều
Nhảy nhút , dụi đầu vào quan tài, gầm lờn
Theo em chi tiết cảm động nhất trong cõu chuyện này là chi tiết nào? Vỡ sao?
?Con hổ trong cõu chuyện thứ hai khụng chỉ cú nghĩa mà cũn cú phẩm chất gỡ?(HSTL)
Nghệ thuật được sử dụng ở đõy là gỡ?
-HS tự tỡm và nờu cảm nghĩ của mỡnh
-Giữ lời hứa, chung thuỷ, sắc son
-Nhõn hoỏ
Nhõn hoỏ
- Sự đền ơn của hổ đối với bỏc tiều
* Hoạt động 4: ghi nhớ
 - Thời gian dự kiến : 7 phút
 - Mục tiêu : Nắm được nội dung, nghệ thuật, các nhân vật trongtruyện
 - Phương pháp  : vấn đáp, thuyết trình, bình giảng.
 - Kĩ thuật : Kĩ thuật khăn trải bàn.
III/ Tổng kết: 
Qua hai cõu chuyện trờn, em thấy truyện đề cao vấn đề gỡ?
Theo em trong thực tế cú “con hổ cú nghĩa” cao đẹp như thế khụng?Ở đõy dựng hổ để núi chuyện nghĩa cú lợi như thế nào trong việc thể hiện ý đồ của tỏc giả?
?Em cú thể rỳt ra điều gỡ trong nghệ thuật của truyện?
 -hs trả lời
=>Đề cao đức tớnh cao quý của đạo làm người: đú là sống cú õn nghĩa
àTrong thực tế khụng cú con hổ cú nghĩa cao đẹp như thế. Nhưng viết truyện “Con hổ cú nghĩa là một cỏch trực tiếp thể hiện ý đồ văn chương. Con vật cũn cú nghĩa huống chi là con người. cỏch núi này dễ cú trọng lượng hơn cỏch noớ: con người thỡ phải cú nghĩa
=>Sử dụng thủ phỏp nhõn cỏch hoỏ để làm nổi bật hàm ý chứa đựng trong cõu chuyện. Mượn truyện con vật để chuyện con người là một thủ phỏp nghệ thuật quen thuộc xưa nay, đặc biệt là truyện ngụ ngụn và truyện truyền kỳ trung đại
HS đọc ghi nhớ/ 144
*Ghi nhớ: 
 SGK/ 144
* Hoạt động 5: Luyện tập
 - Thời gian dự kiến : 5 phút
 - Mục tiêu : Củng cố được nội dung, nghệ thuật, các nhân vật trongtruyện
 - Phương pháp  : Hoạt động nhóm, vấn đáp, thuyết trình.
 - Kĩ thuật : Dạy học theo góc, Kĩ thuật khăn trải bàn
GV hướng dẫn HS làm luyện tập
? Em hóy kể một cõu chuyện cú nội dung tương tự như cõu chuyện trờn
V/ Dặn dũ:- Học ghi nhớ, làm luyện tập,
- Soạn bài tiếp theo
 *************************************************************
Tiết 60:
ĐỘNG TỪ
Ngày soạn :..................
Ngày dạy :....................
Cho các lớp :6a
I- Mức độ cần đạt
- Naộm ủửụùc caực ủaởc ủieồm cuỷa ủoọng tửứ
- Naộm ủửụùc caực loaùi ủoọng tửứ
B, Troùng taõm kieỏn thửực, kú naờng, thaựi ủoọ:
1, Kieỏn thửực :
Khaựi nieọm ủoọng tửứ
- YÙ nghúa khaựi quaựt cuỷa ủoọng tửứ
- ẹaởc ủieồm ngửừ phaựp cuỷa ủoọng tửứ
	+ Khaỷ naờng keỏt hụùp cuỷa ủoọng tửứ
	+ Chửực vuù ngửừ phaựp cuỷa ủoọng tửứ
- Caực loaùi ủoọng tửứ
2, Kú naờng:
- Nhaọn bieỏt ủoọng tửứ trong caõu
- Phaõn bieọt ủoọng tửứ tỡnh thaựi vaứ ủoọng tửứ chổ haứnh ủoọng, traùng thaựi
- Sửỷ duùng ủoọng tửứ ủeồ ủaởt caõu
3, Thaựi ủoọ : Biết sửa dụng động từ trong văn viết và văn nói một cách hợp lí
A/ Mục tiờu cần đạt:
 Hoùc xong baứi naứy , HS nắm được :
-đặc điểm của động từ và một số loại động từ quan trọng
-Bieỏt sửỷ duùng ủuựng ủoọng tửứ 
B/ Chuẩn bị: 
- Giáo viên : Sách giáo khoa, Sách tham khảo, Vở bài tập Ngữ văn .
 Tìm hiểu một số ngữ liệu .
Học sinh : Đọc trước bài mới, Tìm hiểu ngữ liệu, Chuẩn bị bài mới.
Iv – Tổ chức dạy- học
Bước 1: ổn định lớp : 
 Kiểm tra sĩ số , nội quy lớp .
Bước 2 : Kiểm tra bài cũ :(5phút)
Bước 3: Bài mới
 Hoạt động 1: Tạo tâm thế .
 Mục tiêu :- Giúp học sinh hứng thú khi bước vào bài mới
 Thời gian: - 1phút.
 Phương pháp :- Thuyết trình .
 Kĩ thuật :- , Kĩ thuật động não.
Giới thiệu: 
Trong qúa tình nói và tạp lập văn bảnchúng ta phải sử dụng rất nhiều động từ. Nhưng động từ có rất nhiều loại. Vởy sao có thể sử dụng động từ một cách hợp lí. Chúng ta tìm hiểu bài học này.
Hoạt Động 2, 3, 4 : Tìm hiểu bài ( Đọc, quan sát và phân tích, giải thích các ví dụ, khái quát khái niệm, hệ thống hoá các loaị động từ )
Phương Pháp : Vấn đáp ; Nêu vấn đề, thuyết trình...
Kĩ thuật : Phiêú học tập ( vở luyện tập Ngữ văn), Khăn trải bàn, Các mảnh ghép, động não
Thời gian : 20 phút-25phút. 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Nội dung
HS nhắc lại những kiến thức đó học ở cấp I về động từ. Thế nào là động từ?
HS đọc bài tập 1/I/145
Tỡm cỏc động từ trong cỏc vớ dụ?
Những động từ trờn biểu thị điều gỡ?
So sỏnh sự khỏc nhau giữa động từ và danh từ? (HSTL)
Động từ cú thể kết hợp với số từ, lượng từ, chỉ từ khụng?
Em hóy cho một vớ dụ về danh từ và động từ?
(GV thử cho lần lượt từng từ kết hợp với: đó, đang, sẽ, hóy, đứng, chớ-> HS rỳt ra kết luận về khả năng kết hợp của động từ)
Tỡm một động từ và đặt cõu với động từ đú?
GV hướng dẫn cho HS thấy được chức vụ trong cõu của động từ thường làm vị ngữ, đụi lỳc làm chủ ngữ trong cõu (đưa ra một số vớ dụ cú động từ làm chủ ngữ)
Gọi HS đọc ghi nhớ/ 146
Em hóy sắp xếp cỏc động từ sau vào bảng phõn loại dựa vào hai tiờu chớ:
cú thể đứng riờng một mỡnh
cần cú thờm động từ khỏc đi kốm phớa sau 
? Động từ có những loại chính nào?
?Thế nào là ẹT chổ tỡnh thaựi
?Thế nào là ẹT chổ haứnh ủoọng traùng thaựi ?
GV hướng dẫn HS làm luyện tập
GV phaựt phieỏu hoùc taọp cheựp baứi ra-phaựt 4 nhoựm-quy ủũnh (t)
Nhaọn xeựt
Goùi 1 em ủoùc truyeọn
?Neõu y/c cuỷa baứi taọp
GV ủửa baứi taọp traộc nghieọm 
Từ chỉ hành động, trạng thỏi của sự vật
đi, đến, ra, hỏi
lấy, làm, lễ
treo, cú, xem, cười, bảo, bàn, phải, đề
- chỉ những hành động, trạng thỏi của sự vật
Danh từ:
chỉ sự vật, hiện tượng
cú thể kết hợp với số từ, lượng từ, chỉ từ
Động từ:
chỉ hành động trạng thỏi
khụng thể kết hợp với số từ, lượng từ, chỉ từ
cú thể kết hợp với cỏc từ: đó, sẽ, đang, hóy, đừng, chớ
HS tỡm động từ và đặt cõu
Mọi người đang lao động -> động từ làm vị ngữ
Lao động là vinh quang -> động từ làm chủ ngữ
HS đọc ghi nhớ/ 146
 HS tự điền vào
 Trả lời
HS đọc ghi nhớ/ 146
Xaực ủũnh ẹT trong baứi “Lụùn cửụựi aựo mụựi”
 Hs laứm theo nhoựm
 Trỡnh baứy
So saựnh 2 ủoọng tửứ “ủửa,caàm”
->sửỷ duùng sửù ủoỏi laọp ủộng từ: ủửa ,caàm laứm noồi baọt sửù tham lam cuỷa anh nhaứ giaứu
 Hs traỷ lụứi
I/ Đặc điểm của động từ:
=>chỉ hành động, trạng thỏi của sự vật -> Động từ.
- Khả năng kết hợp: cú thể kết hợp với những từ: đó, đang, sẽ, hóy, đừng, chớ để cho ra cụm động từ
- Khi động từ làm chủ ngữ sẽ mất khả năng kết hợp với: vẫn, đang, sẽ
*Ghi nhớ1/ 146
II/ Cỏc loại động từ chớnh:
- ẹT chổ tỡnh thaựi
-ẹT chổ haứnh ủoọng traùng thaựi
*Ghi nhớ2/ 146
III/ Luyện tập:
*Baứi taọp 1:
*Baứi taọp 2:
Hoạt động 5 : Luyện tập , củng cố .
Phương pháp : Vấn đáp giải thích
Kĩ thuật : Khăn trải bàn, các mảnh ghép, dùng các phiếu .
Thời gian : 15-20 phút.
- ẹộng từ là gỡ, cỏc loại động từ?
-Làm các bài tập trong sgk
GV:ủoùc truyeọn nguù ngoõn “Laừo nhaứ giaứu vaứ con lửứa”
5/ Dặn dũ:
- Học ghi nhớ, laứm tieỏp baứi taọp 3.
- Soạn bài tiếp theo
 *************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docV6 Tuan 15 chuan KTKN.doc