Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tuần 27: Phép cộng và phép trừ phân số

Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tuần 27: Phép cộng và phép trừ phân số

MỤC TIÊU:

 HS được cũng cố kiến thức cơ bản và vận dụng tốt quy đồng mẫu để cộng trừ phân số.

 Hiểu sâu và có kỹ năng quy cộng trừ các phân số.

 Giáo dục tính kiên nhẫn, chính xác trong khi làm toán.

II. CHUẨN BỊ:

 GV: Soạn bài lên lớp, tài liệu tham khảo. Bảng phụ, phiếu học tập.

 HS: Bảng nhóm, Tập ghi

 Phương pháp: Đàm thoại + Hợp tác nhóm.

 

doc 3 trang Người đăng ducthinh Ngày đăng 30/05/2016 Lượt xem 418Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 6 - Môn Toán - Tuần 27: Phép cộng và phép trừ phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 27 Số tiết: 2
Ngày soạn: 09/03/2009
Ngày dạy: 11/03/2009 /11/2008
PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
aµb 
I. MỤC TIÊU:
F HS được cũng cố kiến thức cơ bản và vận dụng tốt quy đồng mẫu để cộng trừ phân số.
F Hiểu sâu và có kỹ năng quy cộng trừ các phân số.
F Giáo dục tính kiên nhẫn, chính xác trong khi làm toán.
II. CHUẨN BỊ:
	Ÿ GV: Soạn bài lên lớp, tài liệu tham khảo. Bảng phụ, phiếu học tập.
Ÿ HS: Bảng nhóm, Tập ghi
	Ÿ Phương pháp: Đàm thoại + Hợp tác nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Hoạt động 1: (8 phút) Nêu vấn đề và ôn tập lý thuyết
§ Bài trước chúng ta đã biết quy đồng mẫu số các phân số. Hôm nay ta lại áp dụng quy đồng mẫu để cộng trừ các phân số các phân số. 
§ Lắng nghe để vào bài.
I. LÝ THUYẾT:
	1. Cộng hai phân số cùng mẫu:
	2. So sánh phân số:
	3. Phép trừ:	
§ GV: Nêu câu hỏi kiểm tra kiến thức đã học.
´ Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta phải làm thế nào? Và cộng hai phân số có mẫu khác nhau nhau?
´ Nêu các tính chất của phép cộng phân số?
- Các tính chất của phép cộng các số nguyên có thể mở rộng cho phép cộng phân số.
´ Số đối của phân số a/b là gì?
Hãy viết công thức của phép trừ hai phân số.
- Ta có: a/b + (-a/b) = 0
- Như vậy 
§ HS: Nghe câu hỏi của GV và trả lời.
I Cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.
- Cộng các phân số có mẫu thức khác nhau ta:
 + Quy đồng mẫu các phân số
 + Cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.
I Các tính chất: Kết hợp, giao hoán, cộng với số 0
I Số đối của phân số a/b là phân số –a/b
2. Hoạt động 2: (12 phút) Bổ sung và mở rộng kiến thức..
GV: Giới thiệu một số kiến thức mới và nêu VD.
HS: Tiếp thu kiến thức mới.
	4. Phân số Ai Cập: Có dạng (n Ỵ N*). 
	Bất kỳ một phân số dương nào cũng có thể biểu diễn thành tổng các phân số Ai Cập khác nhau. Có thể có nhiều đáp áp khác nhau, tuỳ theo cách ta biến đổi phân số đã cho thành phân số có mẫu lớn hơn.
	VD1: 
- Ghi chép và theo dõi để hiểu bài
- Nhận xét cách viết một phân số dương thành tổng các phân số Ai Cập: Ta viết các số hạng có mẫu giống nhau, tử khác nhau, các tử đều là ước của mẫu, sau đó rút gọn phân số
	5. Số đối của số đối của một số là chính nó:
	- Để tiện tính toán nhiều khi ta viết một phân số thành hiệu của hai phân số khác.
3. Hoạt động 3: (38 phút) Bài tập ôn tập
II. BÀI TẬP:
Bài 1: Tính
a) 	b) 
c) 	d) 
§ GV: Ghi đề lên bảng 
- Gọi HS lên bảng làm bài
- HS khác làm bài vào tập
- Nhận xét, sửa bài . . .
- Kết luận . . .
§ HS: 
- Bốn HS lên bảng, mổi em làm một bài
- Quan sát, nhận xét.
Bài 2: Tìm x biết:
a) 	b) 
c) 	
d) 
§ GV: Cho HS hoạt động như bài 1.
§ HS: Tiếp tục làm bài tập.
Bài 3: Vòi nước A chảy vào bể không có nước trong 4h thì đầy bể. Vòi nước B chảy trong 5 giờ thì đầy bể. Hỏi:
a) Trong 1h, mỗi vòi chảy được mấy phần của bể?
b) Trong 1h, cả hai vòi cùng chảy thì được mấy phần của bể?
Bài 4: Hãykhôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu sau đây theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại.
§ GV: Cho HS hoạt động nhóm
- Một HS đọc đề bài
´ Đề bài hỏi ta tìm gì? Đã biết được gì?
- Hãy thảo luận để làm bài.
- Nêu bài tập trên hai bảng phụ. Tổ chức cho HS thi đua điền vào chỗ trống:
	+ Mỗi nhóm 6 HS, mỗi HS điền một dòng
	+ Thời gian: 2 phút
	+ Nhóm nào hoàn thành sớm và chính xác thì nhóm đó thắng.
§ HS: Làm bài ở bảng
- Giải bài tập theo nhóm
I Số lượng nước chảy vào bể của mỗi vòi trong 1h. Số lượng nước chảy vào bể của cả hai vòi trong một giờ.
I Số giờ chảy đầy bể của mỗi vòi
- Tham gia trò chơi:
3. Hoạt động 3: (20 phút) Bài tập nâng cao
Bài 1: Viết phân số thành tổng các phân số Ai Cập khác nhau sao cho:
Có 2 số hạng
Có 3 số hạng
Có 4 số hạng
Bài 2: Cho b Ỵ N; b > 1.
Chứng minh rằng:
§ GV: Cho HS làm bài theo hướng dẫn
- Câu a): Hãy viết tổng các phân số có mẫu là 4
- Câu b) Viết tổng các phân số có mẫu là 12.
- Câu c) Viết tổng các phân số có mẫu là 24.
- Hướng dẫn: Tính hiệu Š rồi so sánh từng vế với
HS: Làm bài
a) 
Giải
Vậy: 	(1)
Chứng minh tương tự 	(2)
Từ (1) và (2) suy ra: 
4. Hoạt động 4: (2 phút) Hướng dẫn ở nhà.
.
- Xem lại các bài tập đã giải.
- Oân tập “Hỗn số. Só thập phân. Phần trăm” để chuẩn bị cho tiết sau.
- Lắng nghe và ghi nhận

Tài liệu đính kèm:

  • docTu_chon_6_19.doc