Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 32: Sự sôi

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 32: Sự sôi

A.Mục tiêu

1.Kiến thức : Mô tả sự sôi và các đặc điểm của sự sôi

2. Kĩ năng : Biết cách làm thí nghiệm ,theo dõi thí nghiệm và khai thác các số liệu thu thập từ thí nghiệm về sự sôi

3. Thái độ :Cẩn thạn , tỉ mỉ , trung thực , .

B. Chuẩn bị :

1 . Cho mỗi nhóm : Một giá đõ thí nghiệm , một kiềng và lưới kim loại , một dèn cồn, một nhiệt kế thuỷ ngân một bình cầu có đái bằng ,một nút cao su để cắm nhiệt kế , một đồng hồ .

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 63Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 32: Sự sôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 19/04/2010
Ngµy d¹y: 20+21/04/2010
Tiết 32 SỰ SÔI
A.Mục tiêu 
1.Kiến thức : Mô tả sự sôi và các đặc điểm của sự sôi 
2. Kĩ năng : Biết cách làm thí nghiệm ,theo dõi thí nghiệm và khai thác các số liệu thu thập từ thí nghiệm về sự sôi 
3. Thái độ :Cẩn thạn , tỉ mỉ , trung thực , .
B. Chuẩn bị :
1 . Cho mỗi nhóm : Một giá đõ thí nghiệm , một kiềng và lưới kim loại , một dèn cồn, một nhiệt kế thuỷ ngân một bình cầu có đái bằng ,một nút cao su để cắm nhiệt kế , một đồng hồ .
2. Mỗi học sinh :Chép bảng 28.1 vào một trang vở ghi ,một tờ giấy kẻ ô khổ vở hs 
C.Ph­¬ng ph¸p:
- Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.
D.Hoạt động dạy học . 
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Mơc tiªu: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
Hoạt động 1 : 7phút 
1. Kiểm tra 
-Hs1 : Điền quá trình xẩy ra vào sơ đồ câm 
 ? 
 lỏng hơi 
 ? 
? Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 
-Hs2 : Chữa bài tập 26-27 .(1;2;3 )
2. Tổ chức tình huống học tập 
- Cho hs đọc mẫu đối thoại đầu bài 
- Gọi một đến hai hs dự đoán 
- Chuúng ta phải làm thí nghiệm kiểm tra ai đúng ,ai sai
-Trả lời theo y/c của GV , hs khác theo dõi câu trả lời của bạn và nêu nhận xét 
-1 em lên bảng làm bài tập , cả lớp theo dõi và nhận xét 
-Đọc phần mở dầu bài 
- Cá nhân nêu dự đoán của mình .
Hoạt động 2 : làm thí nghiệm về sự sôi (
- Mơc tiªu: làm thí nghiệm về sự sôi (
- Thêi gian: 30 phút
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
1. Tiến hành làm thí nghiệm 
- Hướng dẫn hs làm thí nghiệm như hình 28.1 SGK 
Đổ nước vào bình cầu khoảng 100 cm3 , điều chỉnh nhiệt kế sao cho bầu của nhiệt kế không chạm vào đái cốc 
- Trước khi đun GV kiểm tra cách cách lắp đạt thí nghiệm của hs , điều khiển bậc của đèn cồn sao cho đun khoảng 15 phút thì nước sôi 
- Thông báo : lưu ý mục đích thí nghiệm là theo dõi các hiện tượng xẩy ra nhẳm trả lời 5 câu hỏi ở mục II
- Khi nước tượng 400C thì mới bắt đầu ghi các giá trị thời gian và nhiệt độ tương ứng 
- Nhác nhở hs an toàn khi làm thí nghiệm 
- Hướng dẫn hs theo dõi nhiệt độ , ghi phần mô tả tả hiện tượng khi có hiện tượng mới xẩy ra , chỉ cần ghi các hiện tượng bằng chữ cái hoặc bằng số la mã đúng thời gian xẩy ra hiện tượng 
* Nếu kết quả thí nghiệm nước sôi ở nhiệt dđộ chưa đến 1000C GV giải thích cho hs lí do :Nước không nguyên chất ,chua đạt điều kiện tiêu chuẩn , do nhiệt kế mắc sai số 
-Tiến hành làm thí nghiệm theo nhóm 
- Hs đọc 5 câu hỏi ở mục II để xác định đúng mục đích thí nghiệm 
- Mỗi nhóm cử người để ghi kết quả thí nghiệm ( ghi nhiệt độ và hiện tượng xẩy ra sau mỗi phút 
- Học sinh trong nhóm tiến hành thảo luận nhân xét hiện tượng xảy ra trên mặt nước , trong long nuớc để ghi kết qua vào bảng đã ghi sẳn . Trong thời gian đun nước phải làm đúng theo sự phân công tránh chạm tay vào cốc , tránh đỗ vở có thể gây bỏng 
- Khi đun nước đã sôi từ 2 – 3 phút thì không đun nữa 
- Ghi phần hiện tượng xẩy ra 
Hoạt động 3 : Vẽ đường biểu diễn khi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nước sôi
- Mơc tiªu: Vẽ đường biểu diễn khi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nước sôi 
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
- Hướng dẫn và theo dõi hs vẽ đường biểu diễn trên giấy kẻ ô vuông 
+ Trục nằm ngang là trục thời gian , trục thẳng đứng là trục nhiệt độ , gốc của trục nhiệt độ là 400C , gốc thời gian là 0 phút 
- y/c hs ghi nhận xét đường biểu diễn 
+ Trong thời gian nào nước tăng nhiệt độ , đường biểu diễn có đặc điểm gì ? 
+ Nước sôi ở nhiệt độ nào trong thời gian nước sôi nhiệt độ của nước có thay đổi không ? Đường biểu diễn trên hình vẽ có đặc điểm gì ? 
- Y/c hs nhận xét đường biểu diễn , thảo luận trên lớp ( Thời điểm nước sôi của các nhóm có thể khác nhau nhưng y/c các nhóm nhận xét được trong suốt thời gian nước sôi nhiệt độ của nước không thay đổi , thể hiện đừng biểu diễn là đường nằm ngang song song với truục thời gian )
- Thu một số bài của hs , nhận xét hoạt động của các nhóm và cá nhân hs . Cho điểm khuyến khích những hs vẽ đường biểu diễn đúng
- Thu thập thông tin và vẽ đường biểu diễn khi sự thay đổ nhiệt độ của nước theo thời gia đun 
-Dựa vào bảng kết quả có được từ việc làm thí nghiệm ở trên , vẽ đường biễu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian theo hướng dẫn SGK 
- Tham gia thảo luận trên lớp trả lời câu hỏi GV đặt ra 
Hoạt động 4 :Hướng dẫn về nhà
- Mơc tiªu: Hướng dẫn về nhà
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
- vẽ lại đường biểu diễn nhiệt độ của theo thời gian khi đun sôi
-Là bài tập 28-19.(4;6 )

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET 32.doc