Giáo án lớp 6 môn học Đại số - Tuần 28 - Tiết 83: Phép trừ phân số

Giáo án lớp 6 môn học Đại số - Tuần 28 - Tiết 83: Phép trừ phân số

- Hiểu được thế nào là hai số đối nhau

- Hiểu và vận dụng được quy tắc trừ hai phân số

- Tìm được số đối của một số

- Thực hiện phép trừ một cách thành thạo

- Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập

II. Chuẩn Bị:

- Bài tập luyện tập.

- Ôn lại quy tắc trừ hai số nguyên

III. Tiến Trình Dạy Học:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ:

 

doc 6 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 10/05/2017 Lượt xem 388Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Đại số - Tuần 28 - Tiết 83: Phép trừ phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 28 	Ngày soạn: 03/03/2010
Tiết: 83	Ngày dạy: 08/03/2010
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
I. Mục Tiêu:
- Hiểu được thế nào là hai số đối nhau
- Hiểu và vận dụng được quy tắc trừ hai phân số
- Tìm được số đối của một số
- Thực hiện phép trừ một cách thành thạo
- Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập
II. Chuẩn Bị:
- Bài tập luyện tập.
- Ôn lại quy tắc trừ hai số nguyên
III. Tiến Trình Dạy Học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Nội dung bài dạy:
Hoạt Động Giáo Viên
Hoạt Động Học Sinh
Nội Dung
- Yêu cầu HS làm ?1
- Ta có Ta nói là phân số đối của và ngược lại
- Yêu cầu HS làm ?2
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời
? Tìm phân số đối của phân số 
? Thế nào là hai phân số đối nhau
? Tìm số đối của phân số 
? So sánh 
? vì sao 
- Yêu cầu HS làm ?3
- GV nhận xét và chốt lại
? Qua ?3 Muốn trừ một phân số cho một phân số làm như thế nào 
- Yêu cầu HS tính
- Yêu cầu HS làm ?4
- Gọi 4 HS lên bảng làm 
- HS làm ?1
- HS lắng nghe
- HS làm ?2
- 1 HS đứng tại chỗ trả lời
Phân số đối của phân số
 là vì + () = 0
Hai phân số được gọi là đối nhau khi tổng của chúng bằng 0
Số đối của phân số là vì 
Vì đều là số đối của 
- HS làm ?3
- HS lắng nghe
Ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ
- HS thực hiện phép tính 
- HS làm ?4
1. Số đối
?1
?2 Ta nói là phấn số đối của và ngược lại. Hai phân số và là hai phân số đối nhau
Định nghĩa (SGK-32)
2. Phép trừ phân số 
?3. Tính và so sánh
Qui tắc: Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.
Ví dụ:
Nhận xét (SGK-33)
?4
4. Củng cố:
- Bài tập 58 và 59 sgk
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc định nghĩa và quy tắc
- Làm các bài tập còn lại
- Chuẩn bị tiết sau luyện tập
IV. Rút Kinh Nghiệm Và Bổ Sung:
Tuần: 28 	Ngày soạn: 03/03/2010
Tiết: 84	Ngày dạy: 08/03/2010
LUYỆN TẬP
I. Mục Tiêu:
- Củng cố quy tắc cộng, trừ hai phân số, tìm số đối của một phân số.
- Biết vận dụng qui tắc trừ hai phân số vào giải bài tập.
- Tìm được phân số đối của một phân số.
- Thực hiện phép trừ một cách thành thạo.
- Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập.
II. Chuẩn Bị:
- Bài tập luyện tập
- Ôn lại kiến thức cũ.
III. Tiến Trình Dạy Học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Nêu quy tắc từ phân số? Bài tập 59g?
3. Nội dung bài dạy:
Hoạt Động Giáo Viên
Hoạt Động Học Sinh
Bài tập 63. Điền phân số thích hợp vào ô vuông.
Bài 64. Hoàn thành phép tính
Bài tập 65. Yêu cầu học sinh đọc và thực hiện
Bài tập 60. Tìm x, biết:
Học sinh thực hiện
Học sinh thực hiện
d) 
Học sinh thực hiện
Tổng thời gian Bình làm hết các việc:
Thời gian Bình có hơn tổng thời gian làm việc là:
Vậy: Bình còn đủ thời gian để xem hết Phim
Học sinh thực hiện
a)
4. Củng cố:
5. Hướng dẫn về nhà:
- Xem lại các bài tập đã làm.
- Chuẩn bị bài tiếp theo
IV. Rút Kinh Nghiệm Và Bổ Sung:
Tuần: 28 	Ngày soạn: 03/03/2010
Tiết: 85	Ngày dạy: 08/03/2010
PHÉP NHÂN PHÂN SỐ
I. Mục Tiêu:
- Hiểu và vận dụng được quy tắc nhân hai phân số
- Củng cố cho học sinh cấc bước nhân phân số.
- Nhân phân số một cách thành thạo
- Làm được các bài tập trong SGK
- Cẩn thận, chính xác khi nhân phân số
II. Chuẩn Bị:
- Bài tập củng cố
- Ôn lại kiến thức cũ.
III. Tiến Trình Dạy Học:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Nội dung bài dạy:
Hoạt Động Giáo Viên
Hoạt Động Học Sinh
Nội Dung
HĐ1. Quy tắc
? Muốn nhân hai phân số ở tiểu học làm như thế nào 
- Yêu cầu HS áp dụng tính: 
- Yêu cầu HS làm ?1
- Quy tắc trên vẫn đúng với phân số có tử và mẫu là các số nguyên 
- Yêu cầu HS tính : 
? Muốn nhân một phân số với một phân số ta làm như thế nào 
- Yêu cầu HS đọc quy tắc
- Yêu cầu HS làm ?2
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm ?3
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS đọc nhận xét
? Muốn nhân một phân số với một số nguyên làm thế nào 
- Yêu cầu HS làm ?4
- Gọi 3 HS lên bảng làm
Muốn nhân phân số với phân số ta nhân tử với tử và mẫu với mẫu
- HS làm ?1
- HS lắng nghe
Muốn nhân một phân số với một phân số ta nhân tử với tử và mẫu với mẫu
- HS đọc quy tắc
- HS làm ?2
- 2 HS lên bảng làm
- HS lắng nghe
- HS làm ?3
- HS đọc nhận xét
Ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu
- HS làm ?4
- 3 HS lên bảng làm
1. Quy tắc
?1. Tính 
Ví dụ:
Quy tắc (SGK-36)
?2.
2. Nhận xét 
?4
4. Củng cố:
- Bài tập 69 sgk
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc quy tắc
- Làm các bài tập còn lại
- Chuẩn bị bài tiếp theo
IV. Rút Kinh Nghiệm Và Bổ Sung:

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 28.doc