Giáo án Kiểm tra 15 phút môn: Toán - Phần: Số học

Giáo án Kiểm tra 15 phút môn: Toán - Phần: Số học

Câu 1: (2 điểm).

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 5, -15, 8, 3, -1, 0.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: - 97, 10, 0, 4, -9, 2000.

 

doc 1 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 13/05/2017 Lượt xem 405Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kiểm tra 15 phút môn: Toán - Phần: Số học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: ________________________
Lớp: 6A2 - Trường THCS Thạnh Đụng B
Kiểm tra 15 phút
Môn: Toán - Phần: Số Học
Câu 1: (2 điểm).
a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 5, -15, 8, 3, -1, 0.
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: - 97, 10, 0, 4, -9, 2000.
Giải
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Câu 2: (3 điểm). Tìm x : a) - 6 < x < 0 ; b) - 2 < x < 2.
Giải
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Câu 4: (5 điểm). Tính giá trị các biểu thức dưới đây.
Giải
a) _______________________________
b) _______________________________
c) _______________________________
d) _____________________________
e) _____________________________
_____ Hết _____

Tài liệu đính kèm:

  • docktra 15p-16.11.doc