Giáo án Hình học 9 - Tiết 57: Ôn tập chương 3 (tiếp)

Giáo án Hình học 9 - Tiết 57: Ôn tập chương 3 (tiếp)

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Tiếp tục hệ thống kiến thức cơ bản về độ dài đường tròn; diện tích hình tròn.

- Kỹ năng:Biết vận dụng các KT cơ bản của chương vào việc giải bài tập về tính toán các đại lượng liên quan tới đường tròn, hình tròn.

- Thái độ:Tích cực, tự giác ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra chương 3.

II. Đồ dùng dạy học:

G/v: bảng phụ ghi đề bài; hình vẽ, thước, compa, êke

H/s: Thước kẻ compa; êke, thước đo độ.

III. Tổ chức giờ học:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenkhanh Ngày đăng 31/05/2016 Lượt xem 654Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học 9 - Tiết 57: Ôn tập chương 3 (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
Tiết 57: ôn tập chương 3 (Tiếp)
I. Mục tiêu: 
- Kiến thức: Tiếp tục hệ thống kiến thức cơ bản về độ dài đường tròn; diện tích hình tròn.
- Kỹ năng:Biết vận dụng các KT cơ bản của chương vào việc giải bài tập về tính toán các đại lượng liên quan tới đường tròn, hình tròn.
- Thái độ:Tích cực, tự giác ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra chương 3.
II. Đồ dùng dạy học:
G/v: bảng phụ ghi đề bài; hình vẽ, thước, compa, êke
H/s: Thước kẻ compa; êke, thước đo độ.
III. Tổ chức giờ học:
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của thầy trò
HĐ1: Ôn tập về độ dài đường tròn, diện tích hình tròn. (23’).
- Mục tiêu: Hiểu được các công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, cung tròn..
- Đồ dùng: Thước thẳng, com pa..
- Cách tiến hành: Cá nhân.
+ Nêu cách tính độ dài (0;R) tính độ dài cung tròn n0
+ Nêu cách tính diện tích hình tròn (0;R) cách tính diện tích hình quạt trong cung n0
H/s lần lượt tính sđ ApB=? 
AqB=? ; lApB =?; Squạt 0AqB?
Kiến thức cơ bản:
C=2pR ; 
R-bán kính (0); n - số đo độ cung tròn
S=pR2 ; 
Bài tập 94 (SGK)
a. Sđ ApB = 3600 - sđAqB=3600-750 = 2850
(cm)
(cm)
c. Squạt 0AqB = (cm2)
HĐ2: Giải BT tổng hợp kiến thức. (15’).
- Mục tiêu: Biết giải các bài tập tổng hợp các kiến thức cơ bản.
- Đồ dùng: Thước thẳng, cơm pa..
- Cách tiến hành: Cá nhân.
Y/cầu học sinh đọc bài
G/v vẽ hình
a. CM: CD=CE
H/s HĐ cá nhân tìm lời giải
H/s: CD = CE
í
CAD = CBE
í
CAD +ACB = 900
í
CEB + ACB =900
? Ngoài ra có còn cách nào khác
H/s: vận dụng định lý góc có đỉnh ở tròn đường tròn.
AD ^BC ở A' ; BE^AC ở B'
SđAA'C = sđ(CD+AB) =900
SđAB'B = (CE+AB) =900
=> CD=CE => CD=CE
Bài 95 (105-SGK)
H/s tự ghi GT;KL
CM: 
a. CA0 +ACB =900
 CBE +ACB =900
=> CAD=CBE => CD=CE (các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau)
b. CM tam giác BHD cân?
GV: Hướng dẫn sau đó cho học sinh nêu lại cách chứng minh?
1 h/s trình bài lời giải
CM: CD =CH?
G/v vẽ đường cao thứ 3 là CC' kéo dài CC' cắt đtròn ngoại tiếp tam giác F.
? CM tứ giác A'HB'C, tứ giác AC'B'C nội tiếp đ/tròn
G/v chốt lại kiến thức:
P.pháp CM tứ giác nội tiếp đtròn
b. CD=CE (cmt)
=> EBC =CBD (hệ quả góc nội tiếp)
=> DBHD cân vì có BA' vừa là đường cao, vừa là phân giác.
c. DBHD cân tại B => BC (chứa đường cao BA' đồng thời là trung trực của HD) 
=> CD=CH
d. Xét tứ giác A'HB'C có CA'H =900
HB'C =900 (gt) => CA'H+BH'C=1800
=> tứ giác A'HB'C ntiếp vì có tổng hai góc đối diện bằng 1800
Xét tứ giác BC'B'C có BC'C=BB'C=900 (gt)
=> tứ giác AC'B'C ntiếp vì có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn cạnh nối hai đỉnh còn lại dưới cùng 1 góc
Tổng kết hướng dẫn về nhà ( 5’).
Củng cố: G/v hệ thống khái quát KT cơ bản chương góc và đường tròn.
HĐVN:Tiết sau kiểm tra 1 tiết; Cần ôn tập tập kỹ lại KTCB của chương thuộc các định lý; đ/nghĩa dấu hiệu nhận biết; các CT tính; xem lại các dạng BT
HS ghi nội dung về nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • docRecovered_Word_114.doc