Giáo án Đại số 6 - Tiết 91: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân

Giáo án Đại số 6 - Tiết 91: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân

 I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Củng cố, rèn kỹ năng về thực hiện các phép tính về phân số và số thập phân.

 - Tìm được các cách khác nhau để tính tổng, hiệu hai hỗn số.

 2. Kỹ năng:

 - Thực hiện các phép tính về phân số, số thập phân một cách hợp lý.

 - Tính được giá trị của một biểu thức một cách nhanh nhất.

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, khoa học.

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ bài 106, 108

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 200Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 91: Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 91. Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Củng cố, rèn kỹ năng về thực hiện các phép tính về phân số và số thập phân.
	- Tìm được các cách khác nhau để tính tổng, hiệu hai hỗn số.
	2. Kỹ năng:
	- Thực hiện các phép tính về phân số, số thập phân một cách hợp lý.
	- Tính được giá trị của một biểu thức một cách nhanh nhất.
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, khoa học.
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ bài 106, 108
	- HS: Bài tập về nhà
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Luyện tập 
- Yêu cầu HS làm bài 106
? Muốn hoàn thiện phép tính trên ta làm như thế nào
- Gọi 1 HS lên bảng hoàn thành 
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm bài 107
? Muốn thực hiện phép tính ta làm thế nào 
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại
- GV treo bảng phụ bài 108
? Muốn cộng hai hỗn số ta lam thế nào 
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
? Muốn trừ hai hỗn số ta lam thế nào 
- Gọi 2 HS lên bảng làm
- Yêu cầu HS làm bài 86
? Muốn tìm x ta làm thế nào 
- Gọi 2 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét và chốt lại
+ Thực hiện quy đồng mẫu số 
+ Thực hiện phép tính
+ Rút gọn đưa về phân số tối giản
-1 HS lên bảng hoàn thành
- HS lắng nghe
- HS làm bài 107
+ Thực hiện quy đồng mẫu số 
+ Thực hiện phép tính
+ Rút gọn đưa về phân số tối giản (nếu có)
- 2 HS lên bảng thực hiện
- HS lắng nghe và ghi nhớ các bước cộng trừ các phân số khác mẫu
- HS quan sát 
Cách 1: Cộng phân nguyên các hỗn số với nhau và cộng phần phân số với nhau
Cách 2: Đưa hỗn số về phân số rồi áp dụng quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu
- 2 HS lên bảng làm 
Cách 1: Trừ phân nguyên các hỗn số với nhau và trừ phần phân số với nhau
Cách 2: Đưa hỗn số về phân số rồi áp dụng quy tắc trừ hai phân số 
- 2 HS lên bảng làm
a) Thực hiện phép tính:
b) Thực hiện phép tính:
- 2 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe
Dạng 1. Thực hiện phép tính:
Bài 106/48. Hoàn thành phép tính
Bài 107/48. Tính
Bài 108. Hoàn thành phép tính sau:
a) Cách 1:
b) Cách 1:
Dạng 2: Tìm x
Bài 86/43. Tìm x
HĐ2: Hướng dẫn về nhà:
	- Xem lại các phép tính về phân số
	- Làm bài 109; 110; 111; 112 (SGK-49)
	- Chuẩn bị: Luyện tập 2

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 91.doc