Giáo án Đại số 6 - Tiết 105: Ôn tập chương III với sự trợ giúp của máy tính casio hoặc máy tính năng tương đương

Giáo án Đại số 6 - Tiết 105: Ôn tập chương III với sự trợ giúp của máy tính casio hoặc máy tính năng tương đương

I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Biết thực hành trên máy tính Casio các phép tính riêng lẻ: Cộng, trừ, nhân, chia phân số, nâng lên luỹ thừa, số thập phân

 - Biết tính giá trị biểu thức có chứa các phép tính: (+); (-); (x); (:)

 2. Kỹ năng:

 - Thực hiện được các phép tính bằng máy

 - Sử dụng được các phím chức năng để làm bài tập

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi dùng máy

 

doc 3 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 205Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 105: Ôn tập chương III với sự trợ giúp của máy tính casio hoặc máy tính năng tương đương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 105: Ôn tập chương III vơi sự trợ giúp của
Máy tính Casio hoặc máy tính năng tương đương
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Biết thực hành trên máy tính Casio các phép tính riêng lẻ: Cộng, trừ, nhân, chia phân số, nâng lên luỹ thừa, số thập phân
	- Biết tính giá trị biểu thức có chứa các phép tính: (+); (-); (x); (:)
	2. Kỹ năng: 
	- Thực hiện được các phép tính bằng máy
	- Sử dụng được các phím chức năng để làm bài tập
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi dùng máy
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: MTBT Fx 500
	- HS: MTBT Fx 500
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Sử dụng MTBT thực hiện các phép tính 
- GV giới thiệu cách làm trên bảng 
- Yêu cầu HS thực hiện theo các bước hướng dẫn của GV
- Theo dõi và giúp đỡ các HS thực hiện thao tác còn yếu 
HĐ2. Tính giá trị biểu thức 
- GV đưa ra ví dụ
- GV thực hiện mẫu trên bảng phụ
- Yêu cầu HS làm phần b 
- Yêu cầu HS báo cáo kết quả
HĐ3. Thực hiện các phép tính về phân số 
- GV đưa ra ví dụ:
- Giới thiệu cho HS dùng để chỉ phân số 
- GV làm mẫu phần a
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp làm vào vở
- GV nhận xét và chốt lại
HĐ4. Các phép tính về phân số 
- GV đưa ra ví dụ:
- GV giới thiêu: là phím dấu phẩy
- Gọi 1 HS đứng tại chỗ cùng thực hiện phần a
- Yêu cầu HS làm phấn b tương tự
HĐ5. Các phép tính có dấu ngoặc
- GV đưa ra ví dụ
- GV hướng dẫn HS thực hiện
- HS lắng nghe
1. Sử dụng MTBT thực hiện các phép tính trên các tập hợp số 
Phép
Phép tính
Nút ấn
Kết quả
Cộng
Trừ
Nhân
Chia 
Luỹ thừa
13 + 17
87-12-23
125.32
124:4
42
43
34
70
52
4000
31
16
16
- HS quan sát GV làm 
- HS làm phần b
- 1 HS đứng tại chỗ đọc kết quả
- HS quan sát ví dụ
- HS lắng nghe
- HS quan sát GV làm 
- 2 HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp làm vào vở
- HS lắng nghe
- HS quan sát ví dụ
- HS đứng tại chỗ thực hiện phần a
- HS thực hiện phần b
- HS quan sát ví dụ
- HS làm theo hướng dẫn của GV
2. Tính giá trị của các biểu thức 
VD:
a) 10 .(-12)+22:(-11)-22
b) 5(3)2-14.8+(-31)
a) ấn: 
3. Các phép tính về phân số 
VD:
4. Các phép tính về số thập phân
VD:
a) 3,5 + 1,2 – 2,37
b) 1,5. 2 : 0,3
5. Các phép tính có dấu ngoặc 
VD: 5.{[(10+25):7].8-20}
HĐ6. Hướng dẫn về nhà:
	- Xem lại các ví dụ đã chưa
	- Tự đặt các phép tính và thực hành trên máy
	- Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập cuối năm

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 105.doc