Bài giảng Số học 6: Phép chia phân số

Bài giảng Số học 6: Phép chia phân số

Định nghĩa

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1

 

ppt 18 trang Người đăng phuongnga36 Ngày đăng 30/09/2019 Lượt xem 380Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Số học 6: Phép chia phân số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGD&ĐT CHỢ MỚITRƯỜNG THCS TT CHỢ MỚIKiểm tra bài cũ 1.Áp dụng quy tắc phép nhân phân số, hãy tính:Cã thÓ thay phÐp chia ph©n sè b»ng phÐp nh©n ph©n sè ®­îc kh«ng ?2.Áp dụng quy tắc chia phân số đã học ở tiểu học, hãy tính:là số nghịch đảo của -8 -8 là số nghịch đảo của Hai số -8 và là hai số nghịch đảo của nhauCũng vậy hãy nói hoàn chỉnh các câu sau:........................là số nghịch đảo củalà số nghịch đảo của........................Hai số và là hai sốnghịch đảo của nhau...............................Vậy, em hiểu thế nào là hai số nghịch đảo của nhau?PHÉP CHIA PHÂN SỐTiết 87:PHÉP CHIA PHÂN SỐTiết 87:là số nghịch đảo của 1.Số nghịch đảolà số nghịch đảo của Hai số và là hai số nghịch đảo của nhauĐịnh nghĩaHai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1PHÉP CHIA PHÂN SỐTiết 87:là số nghịch đảo của 1.Số nghịch đảolà số nghịch đảo của Hai số và là hai số nghịch đảo của nhauĐịnh nghĩaHai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1?3 Tìm số nghịch đảo của Lời giảiSố nghịch đảo củalà 7Số nghịch đảo của -5làSố nghịch đảo củalàSố nghịch đảo củalàPHÉP CHIA PHÂN SỐTiết 87:là số nghịch đảo của -8 1.Số nghịch đảolà số nghịch đảo của Hai số -8 và là hai số nghịch đảo của nhauĐịnh nghĩaHai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 12. Phép chia phân sốHãy tính và so sánhvàVậy: =? Để chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số ta làm thế nàoMuốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.Quy tắc:PHÉP CHIA PHÂN SỐTiết 87:là số nghịch đảo của 1.Số nghịch đảolà số nghịch đảo của Hai số 8 và là hai số nghịch đảo của nhauĐịnh nghĩaHai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 12. Phép chia phân sốQuy tắc:Hoàn thành các phép tính sau:2-2PHÉP CHIA PHÂN SỐTiết 87:là số nghịch đảo của 1.Số nghịch đảolà số nghịch đảo của Hai số và là hai số nghịch đảo của nhauĐịnh nghĩaHai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 12. Phép chia phân sốQuy tắc:Hoàn thành các phép tính sau:2-2Muốn chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số và nhân mẫu với số nguyên.Nhận xét:Bài tậpCâu1: Số nghịch đảo của là:G.H.I.K.Câu 2:E.F.G.H.Câu 3:L.M.N.O.Câu 4:P.Q.S.T.LuËt ch¬i: Cã 3 hép quµ kh¸c nhau, trong mçi hép quµ chøa mét c©u hái vµ mét phÇn quµ hÊp dÉn. NÕu tr¶ lêi ®óng c©u hái th× mãn quµ sÏ hiÖn ra. NÕu tr¶ lêi sai th× mãn quµ kh«ng hiÖn ra. Thêi gian suy nghÜ cho mçi c©u lµ 10 gi©y. Trò chơiHép quµ mµu vµngKh¼ng ®Þnh sau ®óng hay sai:§óngSai012345678910Hép quµ mµu xanh§óngSai012345678910Một bạn học sinh thực hiện phép tính sau, theo em bạn giải thích đúng hay sai?Hộp quà màu tím§óngSai012345678910Một bạn học sinh thực hiện phép tính sau, theo em bạn giải thích đúng hay sai?PhÇn th­ëng lµ:®iÓm 10Trần Thị Ngọc ThuầnRất tiếc, bạn sai rồi!HỌC: ĐN số nghịch đảo; quy tắc chia phân số. LÀM: bài 84 đến 90 trang 43 SGK; bài 96 đến 107 SBT HS khá giỏi: Làm bài 108; 109;110 (SBT) CHUẨN BỊ:Tiết sau bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • pptT87. phép chia phân số.ppt