Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 32 - Nguyễn Vũ Lăng

Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 32 - Nguyễn Vũ Lăng

I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Củng cố lại cho HS cách lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức, các hàm và trình bày trang in.

- Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trước khi in.

2. Kỹ Năng

- Thực hiện thành thạo các thao tác trong trang tính.

3. Thái độ

- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi.

- Bảo vệ của công, yêu thích môn học.

II - CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy.

2. Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà.

III - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

1. ỔN ĐỊNH

2. KIỂM TRA BÀI CŨ

- Kết hợp trong giờ thực hành.

3. BÀI MỚI

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS NỘI DUNG

GV: Yêu cầu HS khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính như hình 119.

? Để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng ta làm ntn?

? Để căn chỉnh tiêu đề ta làm ntn?

? Nêu các thao tác để kẻ khong cho ô tính?

? Nhắc lại các thao tác sao chép và chỉnh sửa dữ liệu trong ô tính.

? Để tạo màu nền cho ô tính ta làm ntn?

? Để tạo màu chữ cho ô tính ta làm ntn?

GV: Yêu cầu HS mở bảng tính Bài tập 1 đã lưu.

? Để tính cột tổng cộng ta làm ntn?

? Tại sao cần xem trang tính trước khi in?

? Để xem trước khi in ta làm ntn?

GV: Yêu cầu HS nhập dữ liệu vào trang tính.

? Để tính cột tổng cộng ta làm ntn?

? Để tính thu nhập trung bình theo từng ngành ta làm ntn?

GV: Yêu cầu HS lưu lại bảng tính với tên Baitap2.

GV: Giám sát việc thực hành của HS, hướng dẫn HS khi cần. HS: Mở máy, khởi động Excel và nhập dữ liệu.

HS: Suy nghĩ trả lời.

HS: Suy nghĩ trả lời.

HS: Suy nghĩ trả lời.

HS: Suy nghĩ trả lời.

HS: Suy nghĩ trả lời.

HS: Suy nghĩ trả lời.

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV và trả lời câu hỏi.

HS: Trả lời.

HS: Thực hiện thao tác.

HS: Nhập dữ liệu.

HS: Trả lời.

HS: Trả lời.

HS: Thực hiện thao tác lưu lại trang tính theo yêu cầu GV.

 1. Bài tập 1

a) Khởi động chương trình bảng tính Excel và nhập dữ liệu vào trang tính

b) Điều chỉnh hàng, cột và định dạng

- Điều chỉnh hàng, cột:

+ Đưa con trỏ vào vạch phân cách giữa hàng hay cột và thực hiện thao tác kéo thả chuột để tăng hay giảm độ rộng cột, độ cao hàng.

- Căn chỉnh tiêu đề

+ Chọn các ô cần căn chỉnh, nháy nút Merge and Center.

- Kẻ khung

+ Chọn các ô cần kẻ khung.

+ Nháy nút Border chọn kiểu vẽ đường biên.

c) Sao chép và chỉnh sửa dữ liệu

- Sao chép

+ Chọn ô cần sao chép.

+ Nháy nút lệnh Copy.

+ Trỏ tới vị trí mới.

+ Nháy nút lệnh Paste.

- Tạo màu nền và màu chữ

Màu nền

+ Chọn ô hoặc các ô cần tạo màu nền.

+ Nháy nút Fill Colors.

Màu chữ

+ Chọn ô hoặc các ô cần tạo màu chữ.

+ Nháy nút Font Color.

d) Lập công thức để rính tổgn số hiện vật

- Dùng công thức:

=D5+D14

- Dùng hàm:

=SUM(D5,D14)

2. Bài tập 2

Xem trước trang in

a) Khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính

b) Sử dụng các hàm để tính toán

- Tính trung bình cộng.

- Tổng thu nhập trung bình của vùng.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/03/2021 Lượt xem 98Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 32 - Nguyễn Vũ Lăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 32	TIẾT 61
Ngày
13.04
13.04
15.04
15.04
13.04
15.04
13.04
	Lớp
7A1
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Biết được các công cụ làm việc chính của phần mềm: Các công cụ liên quan đến hình tròn, các công cụ biến đổi hình học.
	- Tìm hiểu các đối tượng hình học
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các công cụ làm việc chính của phần mềm.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
-GV: SGK, giáo án, tài liệu tham khảo
- HS: Học kỹ lý thuyết, đọc trước bài ở nhà.
III. Tiến trình dạy và học:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới:	
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
a)GV: Yêu cầu HS vẽ một số hình hình học.
HS: Mở sách tin học 7 trang 125 quan sát.
GV hỏi: Làm cách nào để biết G là trọng tâm của tam giác ABC.
HS trả lời: Giao điểm của ba đường trung tuyến.
GV: Yêu cầu HS vẽ và quan sát.
HS: Vẽ theo yêu cầu của đề bài.
b)GV hỏi: Làm cách nào để biết H là trực tâm của tam giác ABC.
HS trả lời: Giao điểm của ba đường cao.
GV: Yêu cầu HS vẽ và quan sát.
HS: Vẽ theo yêu cầu của đề bài.
c)GV hỏi: Làm cách nào để biết G là trọng tâm của tam giác ABC.
HS trả lời: Giao điểm của ba đường trung tuyến.
GV: Yêu cầu HS vẽ và quan sát.
HS: Vẽ theo yêu cầu của đề bài.
d) GV hướng dẫn
AB//CD và AB = CD
AD//BD và AD = BD
 = # = 
HS vẽ theo hướng dẫn.
6. Bài thực hành
a) Vẽ tam giác ABC với G là trọng tâm ba đường trung tuyến.
b) Vẽ tam giác ABC với ba đường cao và H là trực tâm.
c) Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại I.
d) Vẽ hình bình hành ABCD.
4. Củng cố-Dặn dò: Về nhà học bài, kết hợp SGK, tiết sau thực hành.
IV. Rút kinh nghiệm
TUẦN 32	TIẾT 62
Lớp
7A1
7A3
7A4
7A5
7A6
7A7
7A8
Ngày
14.04
15.04
16.04
15.04
14.04
16.04
16.04
I - MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Củng cố lại cho HS cách lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức, các hàm và trình bày trang in. 
- Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trước khi in. 
2. Kỹ Năng
- Thực hiện thành thạo các thao tác trong trang tính. 
3. Thái độ
- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi. 
- Bảo vệ của công, yêu thích môn học. 
II - CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo trình, Phòng máy. 
2. Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà. 
III - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
1. ỔN ĐỊNH 
2. KIỂM TRA BÀI CŨ
- Kết hợp trong giờ thực hành. 
3. BÀI MỚI 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HĐ CỦA HS
NỘI DUNG
GV: Yêu cầu HS khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính như hình 119. 
? Để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng ta làm ntn?
? Để căn chỉnh tiêu đề ta làm ntn?
? Nêu các thao tác để kẻ khong cho ô tính?
? Nhắc lại các thao tác sao chép và chỉnh sửa dữ liệu trong ô tính. 
? Để tạo màu nền cho ô tính ta làm ntn?
? Để tạo màu chữ cho ô tính ta làm ntn?
GV: Yêu cầu HS mở bảng tính Bài tập 1 đã lưu. 
? Để tính cột tổng cộng ta làm ntn?
? Tại sao cần xem trang tính trước khi in?
? Để xem trước khi in ta làm ntn? 
GV: Yêu cầu HS nhập dữ liệu vào trang tính. 
? Để tính cột tổng cộng ta làm ntn?
? Để tính thu nhập trung bình theo từng ngành ta làm ntn?
GV: Yêu cầu HS lưu lại bảng tính với tên Baitap2. 
GV: Giám sát việc thực hành của HS, hướng dẫn HS khi cần. 
HS: Mở máy, khởi động Excel và nhập dữ liệu. 
HS: Suy nghĩ trả lời. 
HS: Suy nghĩ trả lời. 
HS: Suy nghĩ trả lời. 
HS: Suy nghĩ trả lời. 
HS: Suy nghĩ trả lời. 
HS: Suy nghĩ trả lời. 
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV và trả lời câu hỏi. 
HS: Trả lời. 
HS: Thực hiện thao tác. 
HS: Nhập dữ liệu. 
HS: Trả lời. 
HS: Trả lời. 
HS: Thực hiện thao tác lưu lại trang tính theo yêu cầu GV. 
1. Bài tập 1
a) Khởi động chương trình bảng tính Excel và nhập dữ liệu vào trang tính
b) Điều chỉnh hàng, cột và định dạng
- Điều chỉnh hàng, cột: 
+ Đưa con trỏ vào vạch phân cách giữa hàng hay cột và thực hiện thao tác kéo thả chuột để tăng hay giảm độ rộng cột, độ cao hàng. 
- Căn chỉnh tiêu đề
+ Chọn các ô cần căn chỉnh, nháy nút Merge and Center. 
- Kẻ khung
+ Chọn các ô cần kẻ khung. 
+ Nháy nút Border chọn kiểu vẽ đường biên. 
c) Sao chép và chỉnh sửa dữ liệu
- Sao chép
+ Chọn ô cần sao chép. 
+ Nháy nút lệnh Copy. 
+ Trỏ tới vị trí mới. 
+ Nháy nút lệnh Paste. 
- Tạo màu nền và màu chữ
Màu nền
+ Chọn ô hoặc các ô cần tạo màu nền. 
+ Nháy nút Fill Colors. 
Màu chữ
+ Chọn ô hoặc các ô cần tạo màu chữ. 
+ Nháy nút Font Color. 
d) Lập công thức để rính tổgn số hiện vật
- Dùng công thức:
=D5+D14
- Dùng hàm:
=SUM(D5,D14)
2. Bài tập 2
Xem trước trang in
a) Khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính
b) Sử dụng các hàm để tính toán
- Tính trung bình cộng. 
- Tổng thu nhập trung bình của vùng. 
4- CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Giáo viên đến từng máy kiểm tra kết quả thực hành của HS. 
- Nhận xét giờ học, ý thức làm bài và kết quả bài làm của HS. 
- Hướng dẫn HS về nhà ôn tập và đọc trước các phần tiếp theo. 
IV - RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 61 & 62.doc