Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 15 - Nguyễn Vũ Lăng

Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 15 - Nguyễn Vũ Lăng

I. Mục tiu:

+ Kiến thức: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng, chèn thêm hoặc xóa hàng và cột của trang tính. Thực hiện thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.

+ Kỹ năng: Thực hành thành thạo.

+ Thái độ: nghiêm tc, tích cực học tập.

II.Chuẩn bị:

+ Gio vin: Gio n v chuẩn bị phịng my.

+ Học sinh: Vở ghi v sch gio khoa (Tin học dnh cho THCS quyển 2).

III.Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức:

Kiểm tra sĩ số:

2. Kiểm tra bi cũ: Xen kẽ trong giờ thực hnh.

3. Bi mới:

Hoạt Động Của Thầy Và Trò Nội Dung

Hoạt động 1: Phổ biến v kiểm tra an tồn

-Phổ biến nội dung bi thực hnh

-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị. Nội dung bi thực hnh

Hoạt động 2: Bi luyện tập

Bi tập 3: Thực hnh sao chp v di chyển cơng thức v dữ liệu.

GVHD trang 45 sgk

a)Tạo trang tính như hình 50 trang 47 SGK.

b)Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp trong ô D1 để tính tổng các số trong các ô A1, B1 và C1.

c)Sao chp cơng thức trong ô D1 vào các ô D2, E1, E2, E3. Quan sát các kết quả nhận được và giải thích. Di chuyển công thức trong ô D1 vào ô G1 và công thức trong ô D2 vào ô G2. Quan sát các kết quả nhận đuợc và rút ra nhận xét của em.

d)Ta nĩi rằng sao chp nội dung của một ơ (hay một khối) vào một khối có nghĩa rằng sau khi chọn các ô và nháy nút Copy, ta chọn khối đích truớc khi nháy nút Paste.

+Sao chp nội dung ơ A1 vo khối H1:J4;

+Sao chp khối A1:A2 vo cc khối sau: A5:A7; B5:B8; C5:C9.

Quan st các kết quả nhận được và rút ra nhận xt của em.

Hs thực hành

Bi tập 4: Tìm hiểu cc trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới.

GVHD trang 46 sgk.

-Mở bảng tính So theo doi the luc đ được lưu trong bài thực hành 2. Thực hiện các thao tc chn them hang, thm cột, điều chỉnh các hang và cột để có trang tính như hình 51 SGK trang 48.

Hs thực hành Bi tập 3: Thực hnh sao chp v di chyển cơng thức v dữ liệu.

b)Cơng thức trong ơ D1:

=Sum(A1:C1) kết quả l 6

c) Cơng thức trong ơ D2 l:

=Sum(A2:C2) kết quả l 15

Cơng thức trong ơ E1 l:

=Sum(B1:D1) kết quả l 11

Cơng thức trong ơ E2 l:

=Sum(B2:D2) kết quả l 26

Cơng thức trong ơ E3 l:

=Sum(B3:D3) kết quả l 0

d)+Khi chọn một ô đích, nội dung của các ô trong khối được sao chép vào các ô bên dưới và bên phải các ô được chọn, bắt đầu từ ô đó.

+Nếu sao chép nội dung của một ô và chọn một khối làm đích (không chỉ là một ô), nội dung ô đó sẽ được sao chép vào mọi ô trong khối đích.

+Nếu sao chp nội dung của một khối v chọn một khối làm đích, nội dung khối đó sẽ được sao chép nhiều lần vào khối đích nếu khổi đích lớn hơn bấy nhiêu lần khối cần sao chép.

Bi tập 4: Tìm hiểu cc trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 08/03/2021 Lượt xem 85Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Tuần 15 - Nguyễn Vũ Lăng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 15
LỚP
7A1
7A2
7A3
7A4
7A5
TIẾT 29
NGÀY
29.11
28.11
BÀI THỰC HÀNH BỐ TRÍ LẠI TRANG TÍNH CỦA EM
I.Mục tiêu:
+ Kiến thức: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng, chèn thêm hoặc xóa hàng và cột của trang tính. Thực hiện thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
+ Kỹ năng: Thực hành thành thạo.
+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.
II.Chuẩn bị:
+ Giáo viên: Giáo án và chuẩn bị phòng máy.
+ Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2).
III.Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Phổ biến và kiểm tra an toàn
-Phổ biến nội dung bài thực hành
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị.
Nội dung bài thực hành
Hoạt động 2: Bài luyện tập
Bài tập 1: Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng, chèn thêm hàng và cột, sao chép và di chuyển dữ liệu.
GVHD trang 45 sgk
-Khởi động chương trình bảng tính Excel và mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong bài thực hành 4.
a) Chèn thêm cột trống vào trước cột D (vật lý) để nhập điểm môn tin học như minh hoạ trên hình 48a.
b)Chèn thêm các hàng trống và thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng để có trang tính tương tự như trên hình 48a.
c) Trong các ô của cột G (Điểm trung bình) có công thức tính điểm trung bình của HS. Hãy kiểm tra công thức trong các ô đó để biết sau khi chèn thêm một cột, công thức có còn đúng không? Điều chỉnh lại công thức cho đúng.
d)Di chuyển dữ liệu trong các cột thích hợp để có trang tính như hình 48b. Lưu bảng tính của em.
Hs thực hành
Bài tập 2: Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chàn thêm cột mới
GVHD trang 46 sgk
-Tiếp tục sử dụng bảng tính Bảng điểm lớp em.
a)Di chuyển dữ liệu trong cột D (tin học) tạm thời sang một cột khác và xoá cột D. Sử dụng hàm thích hợp để tính điểm trung bình ba môn học (toán, vật lý, ngữ văn) của bạn đầu tiên trong ô F5 và sao chép công thức để tính điểm trung bình của các bạn còn lại.
b)Chèn thêm cột mới vào sau cột E (ngữ văn) và sao chép dữ liệu từ cột lưu tạm thời (điểm Tin học) vào cột mới đuợc chèn thêm. Kiểm tra công thức trong cột điểm trung bình có còn đúng không? Từ đó hãy rút ra kết luận thêm về ưu điểm của việc sử dụng hàm thay vì sử dụng công thức.
Hs thực hành
Bài tập 1: Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng, chèn thêm hàng và cột, sao chép và di chuyển dữ liệu.
a)-Chọn cột vật lý ( cột D) vào Insert ® Column
b)-Chọn hàng 1 Insert ® Row.
-Chọn hàng 3 Insert ® Row.
-Điều chỉnh lại cột và hàng.
c)-Sau khi thêm một cột, công thức trong các ô của cột G đã thay đổi nhưng kết quả vẫn như cũ.
Công thức cũ ở ô G5 là:
=average(C5,D5,E5,F5)
Công thức mới ở ô H5 sau khi đã chèn thêm một cột (ví dụ chèn thêm 1 cột trước cột D) là:
=average(C5,E5,F5,G5).
Kết quả điểm trung bình sau khi chèn thêm một cột vẫn như cũ. 
-Chọn cột vừa chèn thêm và vào Edit ® Delete.
Bài tập 2: Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chàn thêm cột mới
a)-Chọn cột D vào nút lệnh Cut. chọn cột H vào nút lệnh Paste.
-Ô F5 có công thức: =AVERAGE(C5:E5) công thức này đã tự điều chỉnh lại cho đúng. Kết quả là 7,7 chứ không phải là 7,8 như trước.
-Sao chép công thức cho các ô từ F6 đến F13.
b)-Chọn cột F vào Insert®Column. 
-Sao chép dữ liệu từ cột lưu tạm thời (điểm tin học) vào cột mới được chèn thêm: chọn cột điểm tin học vào nút copy, vào cột F vào nút Paste.
-Công thức không còn đúng.
-Kết luận về ưu điểm của việc sử dụng hàm:
Sử dụng hàm thì khi chèn thêm hoặc xoá bớt cột hoặc hàng nằm trong vùng dữ liệu mà hàm sử dụng đến thì công thức sẽ tự động điều chỉnh lại. điều này chỉ có ở hàm mà không có ở công thức.
4. Củng cố - Dặn dò:
-Đánh giá và nhận xét.
-Vệ sinh phòng máy.
Tự thực hành thêm. Đọc trước bài tập 3,4 trang 47,48 sgk.
IV. Rút kinh nghiệm
TUẦN 15
LỚP
7A1
7A2
7A3
7A4
7A5
TIẾT 30
NGÀY
30.11
BÀI THỰC HÀNH BỐ TRÍ LẠI TTRANG TÍNH CỦA EM (TT)
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức: Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng, chèn thêm hoặc xóa hàng và cột của trang tính. Thực hiện thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.
+ Kỹ năng: Thực hành thành thạo.
+ Thái độ: nghiêm túc, tích cực học tập.
II.Chuẩn bị:
+ Giáo viên: Giáo án và chuẩn bị phòng máy.
+ Học sinh: Vở ghi và sách giáo khoa (Tin học dành cho THCS quyển 2).
III.Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định tổ chức:
Kiểm tra sĩ số:
2. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ trong giờ thực hành.
3. Bài mới:
Hoạt Động Của Thầy Và Trò
Nội Dung
Hoạt động 1: Phổ biến và kiểm tra an toàn
-Phổ biến nội dung bài thực hành
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị.
Nội dung bài thực hành
Hoạt động 2: Bài luyện tập
Bài tập 3: Thực hành sao chép và di chyển công thức và dữ liệu.
GVHD trang 45 sgk
a)Tạo trang tính như hình 50 trang 47 SGK.
b)Sử dụng hàm hoặc công thức thích hợp trong ô D1 để tính tổng các số trong các ô A1, B1 và C1.
c)Sao chép công thức trong ô D1 vào các ô D2, E1, E2, E3. Quan sát các kết quả nhận được và giải thích. Di chuyển công thức trong ô D1 vào ô G1 và công thức trong ô D2 vào ô G2. Quan sát các kết quả nhận đuợc và rút ra nhận xét của em.
d)Ta nói rằng sao chép nội dung của một ô (hay một khối) vào một khối có nghĩa rằng sau khi chọn các ô và nháy nút Copy, ta chọn khối đích truớc khi nháy nút Paste.
+Sao chép nội dung ô A1 vào khối H1:J4;
+Sao chép khối A1:A2 vào các khối sau: A5:A7; B5:B8; C5:C9.
Quan sát các kết quả nhận được và rút ra nhận xét của em.
Hs thực hành 
Bài tập 4: Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới.
GVHD trang 46 sgk.
-Mở bảng tính So theo doi the luc đã được lưu trong bài thực hành 2. Thực hiện các thao tác chèn them hang, thêm cột, điều chỉnh các hang và cột để có trang tính như hình 51 SGK trang 48.
Hs thực hành
Bài tập 3: Thực hành sao chép và di chyển công thức và dữ liệu.
b)Công thức trong ô D1:
=Sum(A1:C1) kết quả là 6
c) Công thức trong ô D2 là: 
=Sum(A2:C2) kết quả là 15
Công thức trong ô E1 là: 
=Sum(B1:D1) kết quả là 11
Công thức trong ô E2 là: 
=Sum(B2:D2) kết quả là 26
Công thức trong ô E3 là: 
=Sum(B3:D3) kết quả là 0
d)+Khi chọn một ô đích, nội dung của các ô trong khối được sao chép vào các ô bên dưới và bên phải các ô được chọn, bắt đầu từ ô đó.
+Nếu sao chép nội dung của một ô và chọn một khối làm đích (không chỉ là một ô), nội dung ô đó sẽ được sao chép vào mọi ô trong khối đích.
+Nếu sao chép nội dung của một khối và chọn một khối làm đích, nội dung khối đó sẽ được sao chép nhiều lần vào khối đích nếu khổi đích lớn hơn bấy nhiêu lần khối cần sao chép.
Bài tập 4: Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn thêm cột mới.
4. Củng cố - Dặn dò:
-Đánh giá và nhận xét.
-Vệ sinh phòng máy.
-Tự thực hành thêm. 
IV. Rút kinh nghiệm
KÍ DUYỆT

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 29 & 30.doc