Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 39+40

Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 39+40

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính

 2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng định dạng văn bảng.

 3. Thái độ:

 -.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập

II. Chuẩn bị:

 - GV chuẩn bị phòng máy có đủ điều kiện để học sinh thực hành.

 - HS chuẩn bị trước nội dung thực hành.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định

2. Bài cũ

3. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

-GV yêu cầu: Khởi động chương trình Excel. Lập trang tính với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam Á như hình 67. Cuối cùng lưu bảng tính.

-HS mở sách tin học quyển 2 trang 58 hình 67.

-GV quan sát và hướng dẫn.

-HS nghiêm túc thực hành. BÀI TẬP 2. Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu và tô màu.

Yêu cầu

a) Khởi động chương trình Excel

b) Lập trang tính với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam Á như hình 67.

c) Lập công thức để tính mật độ dân số (km/người) của Bru-nây trong ô E6. Sao chép các công thức vào ô tương ứng của cột E để tính mật đọ dân số của các nước còn lại.

d) Chèn thêm các cột trống cần thiết, điều chỉnh hàng, cột và thực hiện các thao tác định dạng trang tính.

Hình 67

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 202Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 39+40", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 21	TIẾT 39
NGÀY
LỚP
7A2
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
	- Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính
 	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng định dạng văn bảng.
	3. Thái độ:
	-.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập
II. Chuẩn bị:
	- GV chuẩn bị phòng máy có đủ điều kiện để học sinh thực hành.
	- HS chuẩn bị trước nội dung thực hành.
III. Tiến trình lên lớp
Ổn định
Bài cũ
Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
-GV yêu cầu: Mở bảng tính Bảng điểm lớp em đã dược lưu trong bài thực hành 5. Thực hành các điều chỉnh và định dạng thích hợp để có trang tính như trên hình 66 sau đây. Cuối cùng lưu bảng tính.
-HS mở sách tin học quyển 2 trang 57 hình 66.
-GV quan sát và hướng dẫn.
-HS nghiêm túc thực hành.
BÀI THỰC 1. Thực hành định dạng văn bản và số, căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, kẻ đường biên và tô mau nền.
Yêu cầu
Thực hiện định dạng với phong chữ, kiểu chữ, cở chữ và màu sắc khác nhau; dữ liệu số được căn giữa.
Hàng 1 có các ô từ A1 đến G1 được gộp thành một ô và nội dung được căn giữa bảng.
Các và các hàng được tô các màu nền và kẻ đường biên để phân biệt.
Hình 66
4. Cũng cố-Dặn dò:
- Nhắc lại những kiến thức vừa thực hành.
- Đánh giá và nhận xét.
- Vệ sinh phòng máy.
- Tự thực hành thêm.
IV. Rút kinh nghiệm
TUẦN 21	 	TIẾT 40
NGÀY
LỚP 
7A2
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
	- Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính
 	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng định dạng văn bảng.
	3. Thái độ:
	-.Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập
II. Chuẩn bị:
	- GV chuẩn bị phòng máy có đủ điều kiện để học sinh thực hành.
	- HS chuẩn bị trước nội dung thực hành.
III. Tiến trình lên lớp
Ổn định
Bài cũ
Bài mới
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
-GV yêu cầu: Khởi động chương trình Excel. Lập trang tính với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam Á như hình 67. Cuối cùng lưu bảng tính.
-HS mở sách tin học quyển 2 trang 58 hình 67.
-GV quan sát và hướng dẫn.
-HS nghiêm túc thực hành.
BÀI TẬP 2. Thực hành lập trang tính, sử dụng công thức, định dạng, căn chỉnh dữ liệu và tô màu.
Yêu cầu
Khởi động chương trình Excel
Lập trang tính với dữ liệu các nước trong khu vực Đông Nam Á như hình 67.
Lập công thức để tính mật độ dân số (km/người) của Bru-nây trong ô E6. Sao chép các công thức vào ô tương ứng của cột E để tính mật đọ dân số của các nước còn lại.
Chèn thêm các cột trống cần thiết, điều chỉnh hàng, cột và thực hiện các thao tác định dạng trang tính.
Hình 67
4. Cũng cố-Dặn dò:
- Nhắc lại những kiến thức vừa thực hành.
- Đánh giá và nhận xét.
- Vệ sinh phòng máy.
- Tự thực hành thêm.
IV. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 39 & 40.doc