Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 37+38

Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 37+38

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Biết tăng, hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số.

- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.

 2. Kĩ năng:

 - Rèn luyện kĩ năng định dạng trang tính.

 3. Thái độ:

 - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:

- GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có).

- HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi

III. Tiến trình dạy và học:

1. Ổn định lớp:

2. Bài cũ

- Nêu các bước định dạng phông chữ cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ? (5 phút)

 3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

+ Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số.

- Trong khi thực hiện tính toán với các số, đôi khi ta cần làm việc với chữ số thập phân (điểm trung bình)

- Trong Exel có các nút lệnh để thay đổi số chữ số sau dấu chấm thập phân của số trong ô tính.

- Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa => cách thực hiện.

- Khi giảm hoặc tăng chữ số thập phân chương trình sẻ thực hiện quy tắc làm tròn.

- Việc làm tròn chỉ để hiển thị còn khi thực hiện phép tính giá trị trong ô tính đó được giữ nguyên.

+ Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tô màu nên và kẻ đường biên của các ô tính

* Cách tô màu nền:

? Tác dụng của tô màu nền.

? Tìm hiểu sgk và nêu thao tác thực hiện.

 4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số

- Bước 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần tăng hoặc giảm chữ số thập phân

 -Bước 2: Nháy chọn nút để tăng hoặc chọn nút để giảm chữ số thập phân.

5. Tô màu nền và kẻ đường biên của ô tính

a) Tô màu nền:

-Bước 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần tô màu nền.

-Bước 2: Nháy vào mũi tên bên phải nút Fill Color để chọn màu nền.

b) Kẻ đường biên của ô tính

-Bước 1: Chọn các ô càn kẻ đường biên.

-Bước 2: Nháy mũi tên bên phải nút Borders để chọn kiểu kẻ đường biên.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 257Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 7 - Tiết 37+38", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 20	TIẾT 37 
NGÀY
LỚP
7A2
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Học sinh nắm được định dạng Font chữ, cỡ chữ, cỡ chữ và chọn màu chữ.
	- Biết cách căn lề trong ô tính.
	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng định dạng trang tính.
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 
II. Chuẩn bị:
GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có).
HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi
III. Tiến trình lên lớp:
Ổn định lớp:
Bài cũ:
Bài mới:	
Hoạt động của thầy và Trò
Nội dung
+ Hoạt động 1: Tìm hiểu cách định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
Em có thể định dạng văn bản hoặc số trong các ô tính với phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ khác nhau.
 * Định dạng phông chữ.
Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => nêu các bước thay đổi phông chữ
GV nhận xét và bổ sung: Ngoài thao tác dùng nút lệnh trên thanh công cụ ta còn có thể dùng bảng chọn.
* Thay đổi cỡ chữ:
Để thay đổi cỡ chữ ta làm như thế nào?
HS: Đọc skg và trả lời
* Thay đổi kiểu chữ.
Để định dạng các kiểu chữ đậm, nghiên hoặc gạch chân, ta sử dụng các nút lệnh .
Nêu các bước thực hiện để thay đổi kiểu chữ.
Ta có thể sử dụng đồng thời nhiều nút lệnh này để có các kiểu chữ kết hợp
+ Hoạt động 2: Tìm hiểu cách định dạng màu chữ
Ngầm định văn bản và số được hiển thị màu gì?
? Nêu cách thực hiện để định dạng màu chữ.
+ Hoạt động 3: Tìm hiểu cách căn lề trong ô tính.
Ngầm định văn bản và số được căn lề như thế nào?
Giáo viên giới thiệu cách căn lề trong ô tính
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.
a) Thay đổi phông chữ:
- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
- Nháy mũi tên ở ô Font.
- Chọn Font chữ thích hợp
b) Thay đổi cỡ chữ:
+ Ta thực hiện:
- Chọn ô (hoặc các ô cần định dạng.
- Nháy mũi tên ở ô Font size.
- Chọn cỡ chữ thích hợp
c) Thay đổi kiểu chữ:
+ Các bước thực hiện:
- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.
- Nháy vào nút Bold, Italic hoặc Underline để chọn chữ đậm, chữ nghiên hoặc chữ gạch chân.
2. Định dạng màu chữ:
- Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Nháy vào nút mũi tên bên cạnh nút Font Color
- Nháy chọn màu thích hợp
3. Căn lề trong ô tính:
- Chọn ô hoặc các ô cần định dạng.
- Nháy vào nút Center để căn giữa, nút Left để căn trái hoặc nút Right để căn phải.
4. Củng cố-Dặn dò:
	- Em hãy nêu cách định dạng màu chữ
	- Học bài kết hợp SGK
	- Tiết sau học tiếp bài:”Định dạng trang tính”
IV. Rút kinh nghiệm:
----------˜˜&™™----------
TUẦN 20	 	TIẾT 38
NGÀY
LỚP
7A2
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
- Biết tăng, hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số.
- Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
 	2. Kĩ năng:
	- Rèn luyện kĩ năng định dạng trang tính.
	3. Thái độ:
	- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 
II. Chuẩn bị:
GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có).
HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi
III. Tiến trình dạy và học:
Ổn định lớp:
Bài cũ
- Nêu các bước định dạng phông chữ cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ? (5 phút)
 3. 	Bài mới:	
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
+ Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số.
- Trong khi thực hiện tính toán với các số, đôi khi ta cần làm việc với chữ số thập phân (điểm trung bình)
- Trong Exel có các nút lệnh để thay đổi số chữ số sau dấu chấm thập phân của số trong ô tính.
- Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa => cách thực hiện.
- Khi giảm hoặc tăng chữ số thập phân chương trình sẻ thực hiện quy tắc làm tròn.
- Việc làm tròn chỉ để hiển thị còn khi thực hiện phép tính giá trị trong ô tính đó được giữ nguyên.
+ Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tô màu nên và kẻ đường biên của các ô tính
* Cách tô màu nền: 
? Tác dụng của tô màu nền. 
? Tìm hiểu sgk và nêu thao tác thực hiện.
4. Tăng hoặc giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số
- Bước 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần tăng hoặc giảm chữ số thập phân
 -Bước 2: Nháy chọn nút để tăng hoặc chọn nút để giảm chữ số thập phân.
5. Tô màu nền và kẻ đường biên của ô tính
a) Tô màu nền: 
-Bước 1: Chọn ô (hoặc các ô) cần tô màu nền.
-Bước 2: Nháy vào mũi tên bên phải nút Fill Color để chọn màu nền.
b) Kẻ đường biên của ô tính
-Bước 1: Chọn các ô càn kẻ đường biên.
-Bước 2: Nháy mũi tên bên phải nút Borders để chọn kiểu kẻ đường biên.
4. Củng cố-Dặn dò:
	? Em hãy nêu cách định dạng màu chữ
	- Học bài kết hợp SGK
	- Tiết sau học tiếp bài:”Định dạng trang tính”
IV. Rút kinh nghiệm
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 37 & 38.doc