Giáo án Tiết 26: Kiểm tra 45 phút - Học kỳ 2 môn: Vật lý 6

Giáo án Tiết 26: Kiểm tra 45 phút - Học kỳ 2 môn: Vật lý 6

Cõu 1 (1.0 điểm). Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể thay đổi độ lớn của lực?

A. Ròng rọc động. B. Ròng rọc cố định.

C. Đòn bẩy. D. Mặt phẳng nghiêng.

Cõu 2 (1.0 điểm). Ở nhiệt độ 4oC một lượng nước xác định sẽ có:

 A. Trọng lượng lớn nhất. B. Trọng lượng nhỏ nhất.

 C. Trọng lượng riêng lớn nhất. D. Trọng lượng riêng nhỏ nhất.

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Lượt xem 832Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiết 26: Kiểm tra 45 phút - Học kỳ 2 môn: Vật lý 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đề lẻ
Trường THCS Cát Linh 
 Năm học: 2011-2012 
Tiết 26: Kiểm tra 45 phút- học kỳ II
Môn: Vật lý 6 
 I/Phần trắc nghiệm: (4,0 điểm) 
 Khoanh trũn vào chữ cỏi đứng trước kết quả đỳng (từ cõu 1 đến cõu 3).
Cõu 1 (1.0 điểm). Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể thay đổi độ lớn của lực?
A. Ròng rọc động. B. Ròng rọc cố định.
C. Đòn bẩy. D. Mặt phẳng nghiêng.
Cõu 2 (1.0 điểm). Ở nhiệt độ 4oC một lượng nước xỏc định sẽ cú:
 A. Trọng lượng lớn nhất. B. Trọng lượng nhỏ nhất.
 C. Trọng lượng riờng lớn nhất. D. Trọng lượng riờng nhỏ nhất.
Cõu 3 (1.0 điểm). Nhiệt kế nào dưới đõy cú thể dựng đo nhiệt độ của băng phiến đang được đun cho núng chảy . Biết băng phiến núng chảy ở 800C
 A. Nhiệt kế rượu	 B. Nhiệt kế thủy ngõn
 C. Nhiệt kế y tế	 D. Cả ba loại nhiệt kế trờn
Cõu 4 (1.0 điểm). Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.
a/ Hầu hết các chất khi nóng lên.khi lạnh đi. Chất. .nở vì nhiệt ít nhất, chất.nở vì nhiệt nhiều nhất.
b/ Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển sẽ khi nhiệt độ tăng vì thể tích của không khí
 II/Phần tự luận (6,0 điểm)
Câu 5 (2 điểm). Hãy tính: 250C; 530C ứng với bao nhiêu 0F? 
Câu 6 (3 điểm). ở 200C thanh ray bằng sắt có chiều dài 12m. Nếu nhiệt độ tăng 500C thì chiều dài của thanh ray là bao nhiêu, biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì chiều dài của sắt tăng thêm 0.000144m.
Câu 7 (1 điểm). Tại sao đinh vít bằng sắt có ốc bằng đồng bị kẹt có thể mở được dễ dàng khi hơ nóng, còn đinh vít bằng đồng có ốc bằng sắt lại không thể làm như thế được?
Đáp án:
Câu 1: B ; Câu 2: C ; Câu 3: B ;
Câu 4: a/ nở ra, co lại, rắn, khí.
 b/ giảm, tăng.
Câu 5: 250C = 00C + 250C = 320F + (25x1.80F) = 770F
 530C = 00C + 530C = 320F + (53x1.80F) = 127.40F
Câu 6: Nhiệt độ tăng thêm: 500C - 200C = 300C
Chiều dài tăng thêm: 0.000144m x 30 = 0.00432 m
Chiều dài thanh ray ở 500C là: 12+ 0.00432 = 12.00432 m
Câu 7: Vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt nên hơ nóng đinh vít bằng sắt có ốc bằng đồng thì chỗ tiếp xúc rộng ra nên có thể mở được dễ dàng. Còn đối với đinh vít bằng đồng có ốc bằng sắt thì không làm như vậy được vì khi đó chỗ tiếp xúc lại chặt hơn.
 Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012
 Duyệt của Tổ chuyên môn Người ra đề
 Lê Mai Bính

Tài liệu đính kèm:

  • docDE KIEM TRA VAT LY 6 (LE).doc