Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 81: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 81: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết

1 Mục tiêu:

1.1 Kiến thức: HS có kỹ năng thực hiện phép cộng phân số.

1.2 Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số để tính được hợp lý nhất là khi cộng nhiều phân số.

1.3 Thái độ: Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

2. Trọng tâm

- BT 53,54,55

3. Chuẩn bị:

3.1 GV: Bảng phụ ghi bài tập 53; 64; 67/ 30-31 SGK.

3.2 HS: Bảng nhóm.

4. Tiến trình:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:

Lớp 6A5: Lớp 6A6:

4.2 Kiểm tra miệng:

4.3 Giảng bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung

Hoạt động 1: Sữa bài tập cũ

HS1: Phát biểu các tính chất cơ bản của phép cộng phân số và viết dạng tổng quát. (4đ)

Bài tập 49/ 29 SGK. (6đ)

Hoạt động 2: Bài tập mới

GV đưa bảng phụ có ghi sẵn bài 53.

Em hãy xây bức tường bằng cách điền các phân số thích hợp vào các viên gạch theo quy tắc sau a= b+ c

GV: Hãy nêu cách xây như thế nào?

GV gọi lần lượt 2 HS lên điền vào bảng.

Sau đó cho cả lớp nhận xét kết quả.

GV đưa bảng phụ ghi bài 54 HS cả lớp quan sát, đọc và kiểm tra. Sau đó gọi từng HS trả lời, cần sửa thì lên bảng sửa lại cho đúng.

Hai tổ thi điền nhanh ô trống.

GV đưa 2 bảng phụ ghi bài 55 cho 2 tổ thi đua tìm kết quả sao cho kết quả là phân số tối giản. Mỗi tổ 1 bút chuyền tay nhau lên ghi. Mỗi ô điền đúng + 1 điểm , chưa rút gọn – 0,5 đ.

-GV cùng cả lớp tính điểm khen thưởng tổ thắng.

GV đưa bảng phụ ghi đề bài.

-Gọi 2 HS đọc to đề bài.

-Cả lớp cùng suy nghĩ để tìm các phân số thoả mãn đề bài.

4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:

Bài tập trắc nghiệm: Trong các câu sau hãy chọn câu đúng :

Gọi HS trả lời, nếu sai sửa lại cho đúng.

Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm.

 I/ Sửa bài tập cũ:

Bài 49/ 29 SGK:

Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là:

 ( quãng đường).

Điền số thích hợp vào ô trống:

a

b

a+b

II/ Bài tập mới:

Bài 53/ 30 SGK:

Bài 54/ 30 SGK:

a/ Sai sửa lại

b/ đúng.

c/ đúng.

d/ Sai sửa lại

Bài 55 / 30 SGK:

+

Bài 72/ 14 SBT:

Phân số có thể viết được dưới dạng tổng của 3 phân số có tử bằng -1 và mẫu khác nhau.

Giải

 = =

Muốn cộng 2 phân số và ta làm như sau:

a/ Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.

b/ Nhân mẫu của phân số với 5, nhân mẫu của phân số với 3 rồi cộng hai tử lại.

c/ Nhân cả tử và mẫu của phân số với 5, nhân cả tử và mẫu của phân số với 3, rồi cộng hai tử mới lại, giữ nguyên mẫu chung.

d/ Nhân cả tử và mẫu của phân số với 5, nhân cả tử và mẫu của phân số với 3 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu.

III/ Bài học kinh nghiệm:

-Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta quy đồng mẫu rồi cộng tử với tử, mẫu giữ nguyên.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 81: Luyện tập - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP
Tuần 27	ND: 13/3/2012
Tiết: 81
1 Mục tiêu:
1.1 Kiến thức: HS có kỹ năng thực hiện phép cộng phân số.
1.2 Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số để tính được hợp lý nhất là khi cộng nhiều phân số.
1.3 Thái độ: Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.
2. Trọng tâm
- BT 53,54,55 
3. Chuẩn bị:
3.1 GV: Bảng phụ ghi bài tập 53; 64; 67/ 30-31 SGK.
3.2 HS: Bảng nhóm.
4. Tiến trình: 
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Lớp 6A5: 	Lớp 6A6: 	
4.2 Kiểm tra miệng:
4.3 Giảng bài mới: 
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Sữa bài tập cũ
HS1: Phát biểu các tính chất cơ bản của phép cộng phân số và viết dạng tổng quát. (4đ)
Bài tập 49/ 29 SGK. (6đ)
Hoạt động 2: Bài tập mới
GV đưa bảng phụ có ghi sẵn bài 53.
Em hãy xây bức tường bằng cách điền các phân số thích hợp vào các viên gạch theo quy tắc sau a= b+ c 
GV: Hãy nêu cách xây như thế nào? 
GV gọi lần lượt 2 HS lên điền vào bảng.
Sau đó cho cả lớp nhận xét kết quả.
GV đưa bảng phụ ghi bài 54 HS cả lớp quan sát, đọc và kiểm tra. Sau đó gọi từng HS trả lời, cần sửa thì lên bảng sửa lại cho đúng.
Hai tổ thi điền nhanh ô trống.
GV đưa 2 bảng phụ ghi bài 55 cho 2 tổ thi đua tìm kết quả sao cho kết quả là phân số tối giản. Mỗi tổ 1 bút chuyền tay nhau lên ghi. Mỗi ô điền đúng + 1 điểm , chưa rút gọn – 0,5 đ.
-GV cùng cả lớp tính điểm khen thưởng tổ thắng.
GV đưa bảng phụ ghi đề bài.
-Gọi 2 HS đọc to đề bài.
-Cả lớp cùng suy nghĩ để tìm các phân số thoả mãn đề bài.
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:
Bài tập trắc nghiệm: Trong các câu sau hãy chọn câu đúng :
Gọi HS trả lời, nếu sai sửa lại cho đúng.
Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm.
I/ Sửa bài tập cũ:
Bài 49/ 29 SGK:
Sau 30 phút Hùng đi được quãng đường là:
 ( quãng đường).
Điền số thích hợp vào ô trống:
a
b
a+b
II/ Bài tập mới:
Bài 53/ 30 SGK:
-
Bài 54/ 30 SGK:
a/ Sai sửa lại 
b/ đúng.
c/ đúng.
d/ Sai sửa lại 
Bài 55 / 30 SGK:
+
Bài 72/ 14 SBT:
Phân số có thể viết được dưới dạng tổng của 3 phân số có tử bằng -1 và mẫu khác nhau.
Giải
 = = 
Muốn cộng 2 phân số và ta làm như sau:
a/ Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu.
b/ Nhân mẫu của phân số với 5, nhân mẫu của phân số với 3 rồi cộng hai tử lại.
c/ Nhân cả tử và mẫu của phân số với 5, nhân cả tử và mẫu của phân số với 3, rồi cộng hai tử mới lại, giữ nguyên mẫu chung.
d/ Nhân cả tử và mẫu của phân số với 5, nhân cả tử và mẫu của phân số với 3 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu.
III/ Bài học kinh nghiệm:
-Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta quy đồng mẫu rồi cộng tử với tử, mẫu giữ nguyên.
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học:
* Đối với bài học ở tiết học này:
-Bài tập 57/ 31 SGK; 69; 70; 71; 73/ 14 SBT.
-Oân lại số đối của một số nguyên, phép trừ số nguyên.
* Đối với bài học ở tiết học này:
-Đọc trước bài ‘ Phép trừ phân số”.
? Muốn trừ một số nguyên cho một số nguyên ta làm như thế nào?
? Để trừ một phân số cho một phân số ta làm thế nào? Nêu công thức tổng quát
? Phân biệt sự khác nhau giữa phép trừ hai số nguyên và phép trừ phân số?
5. Rút kinh nghiệm:
Nội dung
Phương pháp
ĐDDH	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 81.doc