Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Năm học 2011-2012

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Năm học 2011-2012

I/ MỤC TIÊU

 Sau bài học này hs cần nắm được :

1.Kiến thức:

 + Thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số ,nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số.

2.Kỹ năng:

 + Rèn kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số ( các phân số này là số không vượt quá 3 chữ số

3.Thái độ:

 + Gây cho hs ý thức làm việc theo quy trình thói quen tự học.

II/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1.Giáo viên : Tài liệu tham khảo, bảng phụ.

2.Học sinh: Học bài và làm bài ở nhà.

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1.Ổn định : lớp 6a : / 32 lớp 6b : / 32

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới

 Đvđ : ở tiết trước chúng ta đã biết một ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số vào phần rút gọn phân số. Tiết này chúng ta sẽ được biết thêm một ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số, đó là quy đồng mẫu nhiều phân số.

Hoạt động của gv và hs Nội dung

? Cho 2 phân số và em hãy quy đồng mẫu hai phân số trên theo cách của tiểu học ?

? Vậy quy đồng mẫu số các phân số là gì ?

Hs : Quy đồng mẫu số các phân số là biến đổi các phân số đã cho thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có cùng mẫu.

? Mẫu chung của phân số có quan hệ thế nào với mẫu của các phân số ban đầu ?

Hs : là bội chung của các phân số ban đầu.

? Tương tự em hãy quy đồng mẫu hai phân số và ?

? Nhận xét mẫu chung của hai phân số đó có gì đặc biệt ?

Thông thường khi quy đồng người ta thường laaysw mẫu chung là BCNN.

? Vận dụng em hãy thực hiện ?1 điền số thích hợp vào ô trống ?

? Cơ sở của việc quy đồng mẫu các phân số là gì ?

Hs : là tính chất cơ bản của phân số. 1. Quy đồng mẫu hai phân số

 = =

 = =

Mẫu chung của hai phân số là BCNN của hai phân số.

Nhận xét :

Khi quy đồng mẫu các phân số mẫu chung phải là bội chung của các mẫu số. Để cho đơn giản người ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu.

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 412Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 13/02/2012 	 	 
Ngày dạy :15/02/2012
 Tiết 75 QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
I/ MỤC TIÊU
 Sau bài học này hs cần nắm được :
1.Kiến thức: 
 + Thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số ,nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số.
2.Kỹ năng: 
 + Rèn kỹ năng quy đồng mẫu nhiều phân số ( các phân số này là số không vượt quá 3 chữ số 
3.Thái độ: 
 + Gây cho hs ý thức làm việc theo quy trình thói quen tự học.
II/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1.Giáo viên : Tài liệu tham khảo, bảng phụ.
2.Học sinh: Học bài và làm bài ở nhà.
III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1.Ổn định : lớp 6a : / 32 lớp 6b : / 32
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
 Đvđ : ở tiết trước chúng ta đã biết một ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số vào phần rút gọn phân số. Tiết này chúng ta sẽ được biết thêm một ứng dụng của tính chất cơ bản của phân số, đó là quy đồng mẫu nhiều phân số.
Hoạt động của gv và hs
Nội dung
? Cho 2 phân số và em hãy quy đồng mẫu hai phân số trên theo cách của tiểu học ?
? Vậy quy đồng mẫu số các phân số là gì ?
Hs : Quy đồng mẫu số các phân số là biến đổi các phân số đã cho thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có cùng mẫu.
? Mẫu chung của phân số có quan hệ thế nào với mẫu của các phân số ban đầu ?
Hs : là bội chung của các phân số ban đầu.
? Tương tự em hãy quy đồng mẫu hai phân số và ?
? Nhận xét mẫu chung của hai phân số đó có gì đặc biệt ?
Thông thường khi quy đồng người ta thường laaysw mẫu chung là BCNN.
? Vận dụng em hãy thực hiện ?1 điền số thích hợp vào ô trống ?
? Cơ sở của việc quy đồng mẫu các phân số là gì ?
Hs : là tính chất cơ bản của phân số.
1. Quy đồng mẫu hai phân số
 = = 
= = 
Mẫu chung của hai phân số là BCNN của hai phân số.
Nhận xét :
Khi quy đồng mẫu các phân số mẫu chung phải là bội chung của các mẫu số. Để cho đơn giản người ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu.
Đối với hai phân số thì ta có thể quy đồng được dễ dàng nhưng với nhiều phân số thì sao ? ta cùng chuyển sang quy đồng mẫu nhiều phân số.
? Mẫu chung là BCNN vậy em hãy tìm BCNN(2,3,5,8)
? Tìm các phân số lần lượt bằng phân số , , , nhưng cùng có mẫu là BCNN(2,3,5,8) ?
? Muốn tìm được các phân số đó thì ta phải tìm cái gì trước ?
Hs : tìm thừa số phụ sau đó sẽ nhân lần lượt vào cả tử và mẫu tương ứng với các thừa số phụ vừa tìm được.
? Đó là các bước để tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số . Vậy em hãy nêu các bước làm để quy đồng mẫu nhiều phân số có mẫu dương ?
? GV : Cho HS làm bài ?3 
HS: Làm phiếu học tập câu a.
GV: Hướng dẫn hs trình bày câu b và nhấn mạnh: phải chuyển các phân số có mẫu âm thành phân số có mẫu dương trước khi quy đồng.
HS: Thực hiện theo hướng dẫn của gv.
2. Quy đồng mẫu nhiều phân số
?2. Quy đồng mẫu các phân số :
* Tìm BCNN (2 ; 5 ; 3 ; 8) = 120
*; 
; 
Quy tắc : sgk – 18
? 3 : Điền vào chỗ tróng để quy đồng mẫu nhiều phân số
 a) 
- Tìm BCNN (12 ; 30)
 12 = 22. 3 ; 30 = 2 . 3 . 5
 BCNN (12 ; 30) = 60
- Tìm thừa số phụ : 60 : 12 = 5;
 60 : 30 = 2
- Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.
; 
4/ Củng cố:
-Hệ thống lại kiến thức toàn bài. Hướng dẫn BT 29(a), 31(a)/19.
5/ Dặn dò:
-Về nhà học bài và đoc trước bài mới. Bài tập về nhà 28; 29(b, c); 30; 31(b)/19
-Xem trước bài tập phần luyện tập Tr 19, 20, 21.
IV/RÚT KINH NGHIỆM
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 75 quy dong mau nhieu phan so l.doc