Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Hết

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Hết

1. Mục tiêu:

1.1 Kiến thức: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số.

1.2 Kỹ năng: Có kỹ năng quy đồng các phân số ( các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số).

1.3 Thái độ: Giáo dục cho HS ý thức làm việc theo quy trình, thói quen tự học.

2. Trọng tâm

- Quy đồng mẫu nhiều phân số

3. Chuẩn bị:

-GV: SGK, giáo án, bảng phụ ghi bài tập, quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.

-HS: SGK, vbt, bảng nhóm.

4. Tiến trình dạy học:

4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:

4.2 Kiểm tra miệng:

GV đưa yêu cầu kiểm tra ở bảng phụ

Gọi 2 HS lần lượt lên điền vào bảng sau đúng hay sai? Nếu sai thì sửa lại.

Bài làm Kết quả Phương pháp Sửa lại

1/ Đúng Sai

2/ Sai Sai

3/ Đúng Đúng

4/

 = Sai Sai

=

Cả lớp nhận xét

GV nhận định – ghi điểm.

4.3 Giảng bài mới:

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 41Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 75: Quy đồng mẫu nhiều phân số - Năm học 2010-2011 - Nguyễn Thị Hết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
Tuần 25
Tiết: 75
1. Mục tiêu:
1.1 Kiến thức: HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số, nắm được các bước tiến hành quy đồng mẫu nhiều phân số.
1.2 Kỹ năng: Có kỹ năng quy đồng các phân số ( các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số).
1.3 Thái độ: Giáo dục cho HS ý thức làm việc theo quy trình, thói quen tự học.
2. Trọng tâm
- Quy đồng mẫu nhiều phân số
3. Chuẩn bị:
-GV: SGK, giáo án, bảng phụ ghi bài tập, quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số. 
-HS: SGK, vbt, bảng nhóm.
4. Tiến trình dạy học: 
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện:
4.2 Kiểm tra miệng:
GV đưa yêu cầu kiểm tra ở bảng phụ 
Gọi 2 HS lần lượt lên điền vào bảng sau đúng hay sai? Nếu sai thì sửa lại.
Bài làm
Kết quả
Phương pháp
Sửa lại
1/ 
Đúng
Sai
2/ 
Sai
Sai
3/ 
Đúng
Đúng
4/ 
 = 
Sai
Sai 
= 
Cả lớp nhận xét
GV nhận định – ghi điểm.
4.3 Giảng bài mới: 
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Hoạt động 1: Quy đồng mẫu hai phân số
GV: Cho 2 phân số và 
Em hãy quy đồng mẫu hai phân số này. Nêu cách làm ( được học ở tiểu học).
-Vậy quy đồng mẫu số các phân số là gì?
-Mẫu chung của các phân số quan hệ thế nào với mẫu của các phân số ban đầu.
-Tương tự, em hãy quy đồng mẫu hai phân số và 
?1
-HS làm 
Nửa lớp làm trường hợp (1) , nửa lớp làm trường hợp (2)
Gọi 2 đại diện lên trình bày.
-Cơ sở của việc quy đồng mẫu các phân số là gì?
HS: Là tính chất cơ bản của phân số.
-GV: Rút ra nhận xét: mẫu chung thường chọn là BCNN của các mẫu.
Hoạt động 2: Quy đồng mẫu nhiều phân số
-Ở đây ta nên lấy mẫu số chung là gì?
-Hãy tìm BCNN (2; 3; 5; 8) 
-Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu bằng cách lấy mẫu chung chia lần lượt cho từng mẫu.
GV hướng dẫn HS trình bày.
-Hãy nêu bước làm để quy đồng mẫu nhiều phân số có mẫu dương.
?3
-GV đưa “ Quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số” lên ở bảng phụ.
-GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm 
vào bảng nhóm.
-Nhận xét bài làm của mỗi nhóm.
4.4 Câu hỏi, bài tập củng cố:
GV: Nêu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số có mẫu dương.
-Yêu cầu HS làm bài tập 28/ 19 SGK.
-Trước khi quy đồng, hãy nhận xét các phân số đã tối giản chưa?
-Hãy rút gọn, rồi quy đồng các phân số.
Trò chơi: Ai nhanh hơn
Quy đồng mẫu các phân số:
Luật chơi: Mỗi đội gồm 3 người chỉ có 1 bút, mỗi người thực hiện một bước rồi chuyền bút cho người sau, người sau có thể chữa bài cho người trước. Đội nào làm đúng và nhanh là thắng.
Hai đội lên ghi ở 2 bảng phụ.
Các nhóm cùng làm thi đua với các bạn trên bảng. Nhận xét, bổ sung.
1/ Quy đồng mẫu hai phân số:
Quy đồng mẫu số các phân số là biến đổi các phân số đã cho thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng có cùng một mẫu:
Ví dụ: 
2/ Quy đồng mẫu nhiều phân số:
Ví dụ: Quy đồng mẫu các phân số:
BCNN ( 2; 5; 3; 8) = 23. 3. 5=120
TSP: 120: 2 = 60
 120 : 5 = 24
 120: 3 = 40
 120: 8 = 15.
Quy tắc: SGK/ 18
Quy đồng mẫu các phân số :
Rút gọn 
Quy đồng mẫu : 
Mẫu chung: 48
Ta được : 
Mẫu chung: 75
4.5 Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
* Đối với bài học ở tiết học này:
-Học thuộc quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.
-Bài tập số : 29; 30; 31/ 19 SGK; Số 41; 42; 43/ 9 SBT.
-Chú ý cách trình bày cho gọn và khoa học.
* Đối với bài học ở tiết học này:
-Chuẩn bị tiết sau luyện tập.
-Ôn tập rút gọn phân số.
5. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 75.doc