Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 16: Luyện tập (thứ tự thực hiện các phép tính) - Năm học 2008-2009 - Trường THCS Võ Trường Toản

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 16: Luyện tập (thứ tự thực hiện các phép tính) - Năm học 2008-2009 - Trường THCS Võ Trường Toản

I- Mục tiêu

• Kiến thức cơ bản:

- Ôn tập các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính.

- HS vận dụng các quy ước trên để tính đúng giá trị của biểu thức một cách thành thạo.

- Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

II- Chuẩn bị:

• GV: SGK.

• HS: SGK.

III- Giảng bài

1- Ổn định lớp.

2- Kiểm tra sĩ số:

Có mặt: Vắng mặt:

3- Giảng bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Viết bảng

HOAÏT ÑOÄNG 1: Kiểm tra 15 phút.

Đề:

1- Tính nhanh:

a) 45.63+21.45+45.16

b) (2100-42+63):21

2- Tìm x

x - 48:12 =12

3) Viết kết quả phép tính dưới dạng 1 lũy thừa:

a) 53.25.5

b) 102.1000.10

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 370Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 16: Luyện tập (thứ tự thực hiện các phép tính) - Năm học 2008-2009 - Trường THCS Võ Trường Toản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày sọan : 17/09/2008
Tuần : 06 Tiết : 16
LUYỆN TẬP
THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
Mục tiêu
Kiến thức cơ bản: 
Ôn tập các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính.
HS vận dụng các quy ước trên để tính đúng giá trị của biểu thức một cách thành thạo.
Rèn luyện cho HS tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.
Chuẩn bị: 
GV: SGK.
HS: SGK.
Giảng bài 
Ổn định lớp.
Kiểm tra sĩ số: 
Có mặt: Vắng mặt:
3- Giảng bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Viết bảng
HOAÏT ÑOÄNG 1: Kiểm tra 15 phút.
Đề: 
1- Tính nhanh: 
a) 45.63+21.45+45.16
b) (2100-42+63):21
2- Tìm x
x - 48:12 =12
3) Viết kết quả phép tính dưới dạng 1 lũy thừa: 
a) 53.25.5
b) 102.1000.10
HOAÏT ÑOÄNG 2:LUYỆN TẬP. 
Bài 78/33
y/c 1HS làm bài tập 78
Bài 79/33
GV: y/c HS nêu hướng giải. sau đó gọi HS giải.
GV:An mua 2bút bi+3q.vở+1sách +1gói phong bì =12000
GV: nhìn vào bài tập 78 ta thấy ngay tổng số tiền mua là 12000, 2bút bi là 1500/1cây, 3 quyển vở là 1800/1quyển, 1sách giá 1200/quyển. kết quả ta có 1 gói phong bì trị giá 2400.
Bài tập 80/33
Cho 3HS tính và so sánh.
Bài tập 82/33
y/c HS tính và nêu đáp án.
1HS làm bài tập 78
HS nêu hướng giải. sau đó HS giải.
HS: nghe giảng.
3HS tính và so sánh
HS tính và nêu đáp án.
Bài 78/33
 12000-(1500.2+1800.3+1800.2:3)
=12000-(3000+5400+3600:3)
= 12000-(3000+5400+1200)
=12000-9600 = 2400
Bài 79/33
1500 và 1800
Giá 1 gói phong bì là: 
12000-(1500.2+1800.3+1800.2:3)
= 2400
Bài tập 80/33
Bài tập 82/33
Hoaït ñoäng 4: hướng dẫn về nhà.
Ôn tập thứ tự thực hiện các phép tính.
Ôn tập lại các bài tập tính lũy thừa, thứ tự thực hiện các phép tính và bài tập tìm x chuẩn bị cho tiết sau ôn tập kiểm tra 1 tiết..
Hoaït ñoäng 5: ruùt kinh nghieäm: 
 DUYEÄT 
 Ngày / /2008

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 16-LUYEN TAP THU TU THUC HIEN CAC PHEP TINH.doc