Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Văn Giáp

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Văn Giáp

I. Mục Tiêu:

1.Kiến thức:

 HS biết được định nghĩa lũy thừa, phân biệt được cơ số và số mũ, biết được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

2.Kỹ năng:

 HS biết viết gọn một tích nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa, biết tính giá trị của các lũy thừa, thực hiện được nhân các lũy thừa cùng cơ số.

3.Thái độ:

 HS thấy được ích lợi của cách viết gọn bằng lũy thừa.

II. Chuẩn Bị:

 - GV: Phấn màu, bảng bình phương, lập phương của một số số tự nhiên đầu tiên.

 - HS: Đọc bài, SGK.

III. Phương Pháp :

 - Đặt vấn đề và giải quyết, hợp tác thảo luận.

IV. Tiến Trình:

1. Ổn định lớp:(1) 6A1 :

2.Kiểm tra bài cũ: (5)

 Hãy viết các tổng sau thành tích: 5+5+5+5+5; a+a+a+a+a+a

3.Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG

Hoạt động 1: (17)

 GV giới thiệu cách viết và giới thiệu thế nào là luỹ thừa như SGK.

 GV giới thiệu về định nghĩa; giới thiệu về cơ số; số mũ.

 Cho HS làm ?1 theo nhóm

Nhận xét.

 HS chú ý

 HS làm ?1 theo nhóm

 Các nhóm đưa ra kết qua 1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Người ta viết: 2.2.2 = 23 ; a.a.a.a = a4 . Ta gọi 23; a4 là luỹ thừa.

Định nghĩa: Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

 an = a.a. .a (n0)

 a: cơ số ; n: số mũ

?1: Điền số vào ô trống cho đúng

an

a

n

Giá trị

72

7

2

49

23

2

3

8

34

3

4

81

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 587Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 12, Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Văn Giáp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§7. LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. NHÂN HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ
Ngày Soạn: 10/09/2013
Ngày dạy: 12/09/2013 
Tuần: 4
Tiết: 12
I. Mục Tiêu:
1.Kiến thức:
	HS biết được định nghĩa lũy thừa, phân biệt được cơ số và số mũ, biết được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
2.Kỹ năng:
	HS biết viết gọn một tích nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa, biết tính giá trị của các lũy thừa, thực hiện được nhân các lũy thừa cùng cơ số.
3.Thái độ:
	HS thấy được ích lợi của cách viết gọn bằng lũy thừa.
II. Chuẩn Bị:
	- GV: Phấn màu, bảng bình phương, lập phương của một số số tự nhiên đầu tiên.
	- HS: Đọc bài, SGK.
III. Phương Pháp : 
	- Đặt vấn đề và giải quyết, hợp tác thảo luận.
IV. Tiến Trình:
Ổn định lớp:(1’) 6A1 : 	
2.Kiểm tra bài cũ: (5’)
 	Hãy viết các tổng sau thành tích: 5+5+5+5+5; a+a+a+a+a+a
3.Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (17’)
 GV giới thiệu cách viết và giới thiệu thế nào là luỹ thừa như SGK.
 GV giới thiệu về định nghĩa; giới thiệu về cơ số; số mũ.
 Cho HS làm ?1 theo nhóm
Nhận xét. 
 HS chú ý
 HS làm ?1 theo nhóm
 Các nhóm đưa ra kết qua
1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
Người ta viết: 2.2.2 = 23 ; a.a.a.a = a4 . Ta gọi 23; a4 là luỹ thừa.
Định nghĩa: Luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a: 
	an = a.a. .a (n0)
	a: cơ số ; n: số mũ
?1: Điền số vào ô trống cho đúng
an
a
n
Giá trị
72
7
2
49
23
2
3
8
34
3
4
81
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
GHI BẢNG
GV giới thiệu thế nào gọi
là bình phương; lập phương.
à Chốt ý.
Hoạt động 2: (12’)
 GV cùng HS làm VD trong SGK.
 Làm VD xong, GV giới thiệu công thức tổng quát như SGK.
 GV diễn đạt lại bằng lời cho HS dễ nhớ.
 GV cho HS trả lời ?2.
à Chốt ý.
 HS chú ý theo dõi.
 HS nhắc lại công thức vừa được học.
 HS nhắc lại chú ý.
HS làm ?2
Chú ý: 
a2 : a bình phương
 ( bình phương của a)
a3 : a lập phương
 ( lập phương của a)
Qui ước: a1 = a 
2. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số
VD: Viết tích của hai luỹ thừa sau đây thành một luỹ thừa: 23.22 ; a4.a3
Ta có: 23.22 = (2.2.2).(2.2) =25
	a4.a3 = (a.a.a.a).(a.a.a) = a7
 am.an = am+n
Tổng quát: 
Chú ý: 
 Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.
?2: 	x5.x4 = x9; 	a4.a = a5
 4. Củng Cố: (8’)
	- Cho HS nhắc lại hai công thức vừa học. Làm các bài tập 56; 60.
 5. Hướng Dẫn Và Dặn Dò Về Nhà: ( 2’) 	
- Về nhà học bài theo vở ghi và SGK. Làm các bài tập 57, 58, 59.
- Tiết sau luyện tập.
 6. Rút Kinh Nghiệm : 	

Tài liệu đính kèm:

  • docDs6 T4 Tiet 12 7 Luy thua voi so mu tu nhien Nhanhai luy thua cung co so NH 20132014.doc