Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 100: Tỉ số - Tỉ số phần trăm - Tỉ lệ xích

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 100: Tỉ số - Tỉ số phần trăm - Tỉ lệ xích

1. Ổn định :

2. Kiểm tra bài cũ :

 Không

3. Bài mới :

HS : Ta tìm thương của 3 : 4 = 0,75.

? Vậy tỉ số của 2 số a, b là gì ?

Ký hiệu : a : b hoặc

Hãy lấy ví dụ về tỉ số.

? Vậy tỉ số của a và b với phân số khác nhau ở chỗ nào ?

Cho HS làm bài tập 1:

Phân số :

 Tỉ số : cả 4 cách viết.

Ở VD đầu tỉ số giữa rộng và dài là 2 số đo cùng đơn vị.

 Đổi 1m = 100cm

a) 75cm =

b) 20 phút = giờ

 Bài làm sai ở chỗ khi tính tỉ số không đưa về cùng 1 đơn vị mà tỉ số giữa 2 số phải cùng đơn vị.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 323Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 100: Tỉ số - Tỉ số phần trăm - Tỉ lệ xích", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy :
Tiết : TỈ SỐ – TỈ SỐ PHẦN TRĂM – TỈ LỆ XÍCH
I. MỤC TIÊU :
Học sinh hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số của 2 số, tỉ số %, tỉ lệ xích.
Có kỹ năng tìm tỉ số, tỉ số %, tỉ lệ xích.
Có ý thức áp dụng các kiến thức và kỹ năng nói trên vào việc giải 1 số bài toán thực tiễn.
II. CHUẨN BỊ :
	Giáo viên :	Bảng phụ.
Học sinh :	Bảng hoạt động nhóm.
III.PHƯƠNG PHÁP : Đ TGM – HĐ Nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH :
I.Tỉ số của hai số :
Ví Dụ :
 Một hình chử nhật dài 4m,rộng 3m. Tìm tỉ số giữa rộng và dài.
Định nghĩa : 
 Tỉ số của 2 số a và b là thương của a chia cho b ()
Bài tập 1: Trong các cách viết sau, cách nào là phân số, cách nào là tỉ số.
Tìm tỉ số của AB = 20cm, CD = 1m.
Vậy tỉ số của AB và CD :
Bài tập 2 ) : 137 trang 57. Tìm tỉ số của
a)	 và 75cm
b)	giờ và 20 phút
Bài tập 140 / 58 :
	Chuột nặng hơn voi.
	Giải
 	5 tấn = 5000kg
Ổn định :
Kiểm tra bài cũ :
 Không
Bài mới :	
HS : Ta tìm thương của 3 : 4 = 0,75.
? Vậy tỉ số của 2 số a, b là gì ?
Ký hiệu : a : b hoặc 
Hãy lấy ví dụ về tỉ số.
? Vậy tỉ số của a và b với phân số khác nhau ở chỗ nào ?
Cho HS làm bài tập 1:
Phân số : 
	Tỉ số : cả 4 cách viết.
Ở VD đầu tỉ số giữa rộng và dài là 2 số đo cùng đơn vị.
	Đổi 1m = 100cm
a) 	75cm = 
b)	20 phút = giờ
	Bài làm sai ở chỗ khi tính tỉ số không đưa về cùng 1 đơn vị mà tỉ số giữa 2 số phải cùng đơn vị.
	Giải
Số đó là a : = 14 : = 49
II.Tỉ số phần trăm :
Ví Dụ : Tỉ số % của 78,1 và 25
Qui tắc : 
 Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b , ta nhân a với 100 rồi chia cho b và kí hiệu % vào kết quả : 
III.Tỉ lệ xích :
 Khái niệm :	SGK
 Ký hiệu :	T : TLX
a : khoảng cách 2 điểm trên bảng vẽ.
b : Khoảng cách
 T = ( a, b cùng đơn vị đo )
	Tỉ lệ xích 
Em hiểu điều đó như thế nào ?
	40 – 14 = 26 học sinh
Tỉ số % KQ KS toán từ TB trở lên là 
	 = 65%
b) KQ còn thấp, các em phải cố gắng học tập nhiều hơn nữa.
GV nhấn mạnh : Tỉ số của 2 số phải cùng loại, cùng đơn vị.
	Ở lớp 5 : Tìm tỉ số phần trăm của 2 số a, b ta làm thế nào ?
	78,1 : 25 = = 312,4%
	Từ đó tìm qui tắc.
62,5%
tạ = 0,3 tạ = 30 kg
 Tìm tỉ số của :
5 và 8
25kg và tạ.
Gọi học sinh đọc Ví Dụ trong SGK trang 57. 
Yêu cầu học sinh giải thích.
Cho học sinh làm 
	4. Củng cố :
- Thế nào là tỉ số giữa 2 số a, b.
- Nêu qui tắc chuyển từ tỉ số sang tỉ số %.
Bài tập : Lớp 6B có 40 học sinh, có 14 học sinh dưới trung bình
a) Tính tỉ số % học sinh từ trung bình trở lên.
b) Em có suy nghĩ gì về KQ trên.
5. Hướng dẫn hs tự học :
Học bài, nắm vững khái niệm tỉ số của 2 số a, b . Phân biệt với phân số . Khái niệm tỉ lệ xích của bản vẽ, qui tắc tính tỉ số %.
BT về nhà : 138, 141, 144, 145 trang 58, 59 SGK.
V. RÚT KINH NGHIỆM :
	...
	...
	...
	...

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 100 - Ti so Ti so phan tram - Ti le xich.doc