Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 3, Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 3, Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

I. MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

- Qua quan sát so sánh phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa.

- Phân biệt được cây một năm và cây lâu năm.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh.

- Rèn kỹ năng hợp tác và chia sẻ thông tin, đảm nhận trách nhiệm được phân công, quản lí thời gian.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc thực vật.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

Tranh vẽ hình 4.1 - 4.2 SGK.

2. Học sinh:

Mẫu vật: Một số cây có hoa và cây không có hoa.

III. PHƯƠNG PHÁP.

Đàm thoại, gợi mở

Động não

IV. TỔ CHỨC DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Khởi động/mở bài( 1)

Thực vật ngoài những đặc điểm chung chúng còn có những đặc điểm riêng. Chúng có những đặc điểm khác nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.

Hoạt động 2: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa

Mục tiêu:

- Qua quan sát so sánh phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa.

Đồ dùng dạy học:

Hình vẽ 4.1, 4.2.

Bảng trang 13 SGK

Cây có hoa và cây không có hoa

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 12/01/2021 Lượt xem 607Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 3, Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 3 bài 4: Có Phải Tất Cả Thực Vật Đều Có Hoa?
 	I. mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Qua quan sát so sánh phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa.
- Phân biệt được cây một năm và cây lâu năm.
2. Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng quan sát, so sánh.
- Rèn kỹ năng hợp tác và chia sẻ thông tin, đảm nhận trách nhiệm được phân công, quản lí thời gian.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc thực vật.
II. chuẩn bị:
1. Giáo viên:
Tranh vẽ hình 4.1 - 4.2 SGK.
2. Học sinh:
Mẫu vật: Một số cây có hoa và cây không có hoa.
III. phương pháp.
Đàm thoại, gợi mở
Động não
iv. tổ chức dạy học.
Hoạt động 1: Khởi động/mở bài( 1’)
Thực vật ngoài những đặc điểm chung chúng còn có những đặc điểm riêng. Chúng có những đặc điểm khác nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.
Hoạt động 2: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa
Mục tiêu:
- Qua quan sát so sánh phân biệt được cây có hoa và cây không có hoa.
Đồ dùng dạy học:
Hình vẽ 4.1, 4.2.
Bảng trang 13 SGK
Cây có hoa và cây không có hoa
Các bước tiến hành :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Hướng dẫn học sinh quan sát hình vẽ 4.1 đối chiếu với bảng thông tin trả lời 
Câu hỏi:
+ Cây cải có những cơ quan nào? được xếp vào những nhóm nào? chức năng cơ bản của mỗi nhóm là gì?
- Hướng dẫn học sinh quan sát hình 4.2 rồi hoàn thành bảng trang 13 SGK.
- Hướng dẫn học sinh chia các cây trên (cả mẫu vật) thành 2 nhóm.
- Hướng dẫn học sinh hoàn thành bài tập cuối trang 14.
- Hoạt động độc lập -> trả lời câu hỏi.
- 1 -2 học sinh trả lời câu hỏi học sinh khác nhận xét, bổ sung.
- Làm việc độc lập hoàn thành bảng 1 -2 học sinh đọc cho cả lớp nghe, học sinh khác nhận xét bổ sung.
- Độc lập làm việc.
KL: TV làm 2 nhóm đó là TV có hoa và TV không có hoa.
- TV có hoa thì phải có cơ quan sinh sản là hoa , quả, hạt.
- TV không có hoa thì cơ quan sinh sản không phải là hoa,quả, hạt.
Hoạt động 3: cây một năm và cây lâu năm
Mục tiêu:
- Phân biệt được cây một năm và cây lâu năm.
Các bước tiến hành :
- Hướng dẫn học sinh lấy ví dụ rồi so sánh hai ví dụ để thấy được sự khác nhau của 2 loại cây trên.
- Giáo viên ghi nhanh các ví dụ học sinh lây lên bảng,giáo viên lấy 2 ví dụ cho học sinh so sánh để rút ra kết luận.
- Làm việc độc lập. Lấy ví dụ, đọc cho giáo viên ghi .
- Tự rút ra kết luận.
Kết luận:
- Cây một năm là cây có vòng đời kết thúc trong một năm,chỉ ra hoa kết trái một lần trong đời.
- Cây lâu năm là cây có vòng đời kéo dài trong nhiều năm,ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.
Hoạt động 4: củng cố, vận dụng
Mục tiêu:
Đồ dùng dạy học:
Các bước tiến hành :
- Sử dụng các câu hỏi cuối bài để kiểm tra.
- Giáo viên hướng dẫn làm bài 3.
- Giáo viên nhận giờ học.
V. Tổng kết và hướng dẫn về nhà:
- Học bài, trả lời các câu hỏi.
- Chuẩn bị 1 cây nhỏ.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Sinh 6(1).doc