Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Bài 30 đến bài 53

Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Bài 30 đến bài 53

.Kin thc

- Giải thích được tác dụng của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so sánh với hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

- Hiểu được hiện tượng giao phấn.

Biết được vai trò của con người giúp thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng.

 

doc 63 trang Người đăng levilevi Lượt xem 950Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Sinh học lớp 6 - Bài 30 đến bài 53", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 30. THỤ PHẤN (tt)
I/ MỤC TIÊU:
1.KiÕn thøc
Giải thích được tác dụng của những đặc điểm có ở hoa thụ phấn nhờ gió, so sánh với hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
Hiểu được hiện tượng giao phấn.
Biết được vai trò của con người giúp thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng.
2.Kü n¨ng
- RÌn kü n¨ng : + Quan s¸t tranh ,h×nh vµ mÉu vËt
 + T­ duy logic vµ tr×u t­ỵng.
 + Liªn hƯ thùc tÕ
3.Th¸i ®é.
- Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n
- Nghiªm tĩc tù gi¸c trong häc tËp 
Có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
Vận dụng kiến thức góp phần thụ phấn cho hoa. 
II/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
- Hình 30.3 -> 30.5.
 2) Học sinh:
- Đọc trước bài 30. 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Kiểm tra bài cũ:
- Thụ phấn là gì?
- Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn?
- Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?
 2) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1:Tìm hiểu hoa thụ phấn nhờ gió.
3. Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió:
- Hoa thường tập trung ở ngọn.
- Bao hoa thường tiêu giảm.
- Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng.
- Hat phấn rất nhiều, nhỏ, nhẹ.
- Đầu hoặc vòi nhụy dài, có nhiều lông.
- Yêu cầu HS quan sát hình 30.1 và thảo luận giải thích tác dụng các đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió.
- Yêu cầu HS trả lời.
- Yêu cầu HS hòan thành bảng trang 102 SGK.
- Yêu cầu HS trả lời.
- Yêu cầu HS kết luận.
- HS quan sát và thảo luận.
- HS trả lời và bổ sung.
- HS thảo luận trả lời.
- HS trả lời và bổ sung.
- HS kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
4. Ứng dụng kiến thức về thụ phấnï:
 Con người có thể chủ động giúp hoa giao phấn làm tăng sản lượng quả và hạt, tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao.
- Yêu cầu HS đọc phần <.
- GV giảng giải cách con người thụ phấn cho cây ngô.
- GV đưa ví dụ cho HS thấy được hạn chế của sự giao phấn tự nhiên.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Tại sao con người phải thụ phấn cho cây?
+ Nêu cách con người ứng dụng thụ phấn trong thực tế?
- Yêu cầu HS kết luận.
- HS đọc.
- HS quan sát hình 30.4, 30.5 và lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS kết luận.
3.Cđng cè
- §äc ghi nhí SGK
- Tr¶ l¬i c©u hái 1,2.
- §äc mơc : Em cã biÕt
4.DỈn dß
- Học bài cũ.
- Đọc trước bài 31 “ Thụ tinh, kết hạt và tạo quả”.
@.Rút kinh nghiệm:...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
**************** ¤¤¤¤¤¤¤ *************
Bài 31. THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
Tuần 20 - Tiết 38
Từ ngày :10/01 – 15/01
2
I/ MỤC TIÊU:
Hiểu được thụ tinh là gì? Phân biệt được thụ phấn và thụ tinh, mối quan hệ của thụ phấn và thụ tinh.
Nhận biết dấu hiệu cơ bản của sinh sản hữu tính.
Xác định được sự biến đổi các bộ phận của hoa sau thụ tinh
.2.Kü n¨ng
- RÌn kü n¨ng : + Quan s¸t tranh ,h×nh vµ mÉu vËt
 + T­ duy logic vµ tr×u t­ỵng.
 + Liªn hƯ thùc tÕ
3.Th¸i ®é.
- Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n
- Nghiªm tĩc tù gi¸c trong häc tËp 
Giáo dục ý thức trồng và bảo vệ cây.
II/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
- Hình 31.1.
 2) Học sinh:
- Đọc trước bài 31.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Kiểm tra bài cũ:
- Đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió?
- Nuôi ong trong vườn cây ăn quả có lợi gì?
- So sánh đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió và hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?
 2) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu hiện tượng nảy mầm của hạt phấn.
- Hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy trương lên nảy mầm thành ống phấn.
- Tế bào sinh dục đực được chuyển tới đầu ống phấn.
- Ống phấn xuyên qua đầu nhụy, vòi nhụy đến bầu nhụy tiếp xúc với noãn.
- Đầu ống phấn chui vào nõan.
- Yêu cầu HS đọc phần <.
- Yêu cầu HS quan sát hình 31.1 kết hợp với phần < trình bày hiện tượng nảy mầm của hạt phấn.
- Yêu cầu HS trả lời.
- Yêu cầu HS kết luận.
- HS đọc.
- HS thảo luận trả lời.
- HS trả lời và bổ sung.
- HS kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu hiện tượng thụ tinh.
2. Thụ tinh:
 Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực( tinh trùng) của ạht phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái( trứng) có trong nõan tạo thành tế bào mới gọi là hợp tử.
 Sinh sản có hiện tượng thụ tinh gọi là sinh sản hữu tính.
- Yêu cầu HS đọc phần <.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Thụ tinh là gì?
+ Thụ tinh xảy ra ở đâu?
+ Tại sao nói sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính?
+ Sau khi thụ phấn đến thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra?
+ Phân biệt thụ tinh và thụ phấn? Mối quan hệ của thụ tinh và thụ phấn?
- Yêu cầu HS kết luận.
- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS kết luận.
Hoạt động 3: Tìm hiểu sự kết hạt và tạo quả.
3. Kết hạt và tạo quả:
 Sau khi thụ tinh:
- Hợp tử -> phôi.
- Noãn -> hạt chứa phôi.
- Bầu -> quả chứa hạt.
- Các bộ phận khác của hoa héo và rụng.
- Yêu cầu HS đọc phần <.
- Yêu cầu HS thảo luận phần 6 SGK.
- Yêu cầu HS trả lời.
- Yêu cầu HS kết luận.
- HS đọc.
- HS thảo luận trả lời.
- HS trả lời và bổ sung.
- HS kết luận.
3.Cđng cè
- §äc ghi nhí SGK
- Tr¶ l¬i c©u hái 1,2.
- §äc mơc : Em cã biÕt
4.DỈn dß
- Học bài cũ.
- Đọc trước bài 32 “ Các loại quả”.
- Mang 1 số loại quả.
@.Rút kinh nghiệm:...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
**************** ¤¤¤¤¤¤¤ *************
Tuần 21 - Tiết 39
Từ ngày :17/01 – 22/01
2
	Chương VII: QUẢ VÀ HẠT
Bài 32. CÁC LOẠI QUẢ
I/ MỤC TIÊU:
1.KiÕn thøc
Biết cách phân chia quả thành các nhóm khác nhau.
- Dựa vào đặc điểm vỏ quả để chia quả thành 2 nhóm chính: quả khô và quả thịt.
2.Kü n¨ng
- RÌn kü n¨ng : + Quan s¸t tranh ,h×nh vµ mÉu vËt
 + T­ duy logic vµ tr×u t­ỵng.
 + Liªn hƯ thùc tÕ
3.Th¸i ®é.
- Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n
- Nghiªm tĩc tù gi¸c trong häc tËp 
Vận dụng kiến thức để bảo quản, chế biến quả sau thu họach.
II/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
- Hình 32.1.
 2) Học sinh:
- Đọc trước bài 32.
- Mang 1 số loại quả.
 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Kiểm tra bài cũ:
- Thụ tinh là gì?
- Sau khi thụ tinh, các bộ phận của hoa phát triển như thế nào?
- Nêu hiện tượng nảy mầm của hạt phấn?
 2) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1:Tìm hiểu căn cứ phân chia các loại quả.
1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân chia các loại quả?
- Số lượng hạt.
- Hình dạng.
- Màu sắc
- Độ cứng, mềm.
- 
- Yêu cầu HS trả lời phần 6SGK.
- Yêu cầu HS trả lời.
- Yêu cầu HS kết luận.
- HS quan sát và thảo luận.
- HS trả lời và bổ sung.
- HS kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại quả chính.
2. Các loại quả chính:
 Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia các quả thành 2 nhóm chính:
- Quả khô: khi chín vỏ khô, cứng, mỏng.
- Quả thịt: khi chín thì mềm, vỏ dày, chứa đầy thịt.
a) Các loại quả khô: 
- Quả khô nẻ: khi chín vỏ tự nứt ra, phát tán hạt.
- Quả khô không nẻ: khi chín vỏ không tự nứt.
b) Các loại quả thịt:
- Quả mọng: mềm, chứa toàn thịt.
- Quả hạch: có hạch cứng bao bọc lấy hạt.
- Yêu cầu HS đọc phần <.
- Yêu cầu HS trả lời phần 6SGK.
- Yêu cầu HS trả lời phần 6 phần (a) SGK.
- Yêu cầu HS trả lời phần 6 phần (b) SGK.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Vì sao người ta phải thu họach đỗ đen, xanh trước khi quả chín?
+ Cách bảo quản và chế biến quả thịt?
- Yêu cầu HS kết luận.
- HS đọc.
- HS quan sát và trả lời.
- HS quan sát và trả lời.
- HS quan sát và trả lời.
- HS trả lời.
- HS kết luận.
3.Cđng cè
- §äc ghi nhí SGK
- Tr¶ l¬i c©u hái 1,2.
- §äc mơc : Em cã biÕt
4.DỈn dß
- Học bài cũ.
- Đọc trước bài 33 “ Hạt và các bộ phận của hạt”.
- Mỗi HS chuẩn bị: ngâm hạt đỗ đen, hạt ngô trong nước 1 ngày.
- Chuẩn bị thí nghiệm cho bài 35: mỗi nhóm chuẩn bị 4 cốc:
+ Cốc 1: 10 hạt đỗ đen.
Ngâm trong 1 tuần
+ Cốc 2: 10 hạt đỗ đen ngập trong nước.
+ Cốc 3: 10 hạt đỗ đen rải trên bông ẩm.
+ Cốc 4: 10 hạt đỗ đen rải trên bông ẩm bỏ trong tủ lạnh.
@.Rút kinh nghiệm:...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................... ... để thức ăn không bị ôi thiu?
 2)SÜ sè: 6A: 6B: 6C:
 3) Nội dung bài mới:
 Hoạt động 4: Tìm hiểu đặc điểm sinh học của nấm.
B. Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm:
I. Đặc điểm sinh học:
1) Điều kiện phát triển của nấm:
 Nơi giàu chất hữu cơ, có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp
2) Cách dinh dưỡng:
- Hoại sinh.
- Ký sinh.
- Một số cộng sinh.
- Yêu cầu HS làm phần 6SGK.
- Yêu cầu HS đọc phần < , trả lời câu hỏi:
+ Nấm phát triển trong điều kiện nào?
- Yêu cầu HS đọc phần < , trả lời câu hỏi:
+ Nấm có những hình thức dinh dưỡng nào?
+ Thế nào là nấm ký sinh, nấm hoại sinh, nấm cộng sinh?
- Yêu cầu HS kết luận.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS kết luận.
Hoạt động 5: Tìm hiểu tầm quan trọng của nấm.
II. Tầm quan trọng của nấm:
1) Nấm có ích: 
 Bảng SGK trang 169.
2) Nấm có hại:
- Nấm ký sinh: gây bệnh cho người và động vật.
- Nấm mốc: làm hỏng thức ăn và đồ dùng.
- Nấm độc gây ngộ độc.
- Yêu cầu HS đọc phần < , trả lời câu hỏi:
+ Nấm có những công dụng gì? Nêu ví dụ?
- Yêu cầu HS đọc phần < , trả lời câu hỏi:
+ Nấm có tác hại gì với thực vật?
+ Nấm có tác hại gì với con người?
+ Kể tên 1 số nấm độc? Đặc điểm nhận biết?
+ Phải làm gì để tránh các bệnh về nấm?
- Yêu cầu HS kết luận.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
HS kết luận.
4.Cđng cè
- §äc ghi nhí SGK
- Tr¶ l¬i c©u hái 1,2.
- §äc mơc : Em cã biÕt
5.DỈn dß
- Học bài cũ.
- Đọc trước bài 52 “ Địa y”.
Ngµy d¹y: 6A: 6B: 6C:
TiÕt 65 Bài : 52 ®Þa y
I/ MỤC TIÊU:
1.KiÕn thøc
Nhận biết được địa y trong tự nhiên qua đặc điển về hình dạng, màu sắc, nơi phát triển.
Hiểu được thành phần cấu tạo của địa y.
- Hiểu được vai trò của hình thức sống cộng sinh.
2.Kü n¨ng
- RÌn kü n¨ng : + Quan s¸t tranh ,h×nh vµ mÉu vËt
 + T­ duy logic vµ tr×u t­ỵng.
 + Liªn hƯ thùc tÕ
3.Th¸i ®é.
- Cã ý thøc yªu thÝch bé m«n
- Nghiªm tĩc tù gi¸c trong häc tËp
II/ CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
- Hình 52.1, 52.2.
 2) Học sinh:
- Đọc trước bài 52. 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Kiểm tra bài cũ:
- Nấm phát triển trong điều kiện nào?
- Cách dinh dưỡng?
- Tầm quan trọng của nấm?
- Cách phòng bệnh do nấm?
 2)SÜ sè: 6A: 6B: 6C:
3) Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1:Quan sát hình dạng, cấu tạo của địa y.
Quan s¸t: H 521,.2 vµ mÉu thËt
Th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi c©u, nhËn xÐt
Tỉng kÕt h×nh d¹ng, cÊu t¹o cđa ®Þa y.
? Vai trß cđa nÊm vµ t¶o trong ®êi sèng ®Þa y nh­ thÕ nµo?
? ThÕ nµo lµ céng sinh?
Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin
? §Þa y cã vai trß g× trong tù nhiªn?
Th¶o luËn nhãm
Tỉng kÕt vai trß cđa ®Þa y?
1) Quan sát hình dạng, cấu tạo:
 Địa y là dạng sinh vật đặc biệt gồm tảo và nấm cộng sinh, thường bám trên các thân cây gỗ.
- Hình dạng: hình vảy, hình cành.
- Cấu tạo: gồm những tế bào tảo màu xanh xen lẫn những sợi nấm không màu.
- NÊm cung cÊp muèi kho¸ng cho t¶o
+ T¶o quang hỵp, t¹o chÊt h÷u c¬ vµ nu«i sèng 2 bªn.
VËy céng sinh lµ h×nh thøc sèng chung gi÷a 2 c¬ thĨ sinh vËt, c¶ 2 bªn ®Ịu cã lỵi.
2, Vai trß cđa ®Þa y
_ T¹o thµnh ®Êt.
_ Lµ thøc ¨n cđa h­¬u B¾c cùc
_ Lµ nguyªn liƯu chÕ n­íc hoa, phÈm nhuém....
4. Cđng cè: 
 §äc ghi nhí / 172
? Céng sinh lµ g× ?
? Vai trß cđa ®Þa y?
5. DỈn dß:
- Häc bµi
- chuÈn bÞ tham quan thiªn nhiªn
Ngµy d¹y:...6A: 6B: 6C:
TiÕt: 67 KiĨm tra häc kú II
I/ Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: 
- KiĨm tra kiÕn thøc häc sinh tõ ch­¬ng VI.
- BiÕt c¸ch vËn dơng c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ĩ vËn dơng vµo bµi tËp ®· häc.
- §o ®­ỵc møc ®é t­ duy cđa häc sinh trong c¸c ch­¬ng: hoa vµn sinh s¶n h÷u tÝnh, qu¶ vµ h¹t, c¸c nhãm thùc vËt, vai trß cđa thùc vËt.
2. Kü n¨ng:
- RÌn kü n¨ng hƯ thèng hãa, kh¸i qu¸t hãa kiÕn thøc,biÕt vËn dơng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ.
- KÜ n¨ng ph©n tÝch h×nh
- T­ duy logic vµ tr×u t­ỵng.
- Liªn hƯ thùc tÕ.
*/ H×nh thøc kiĨm tra:TNKQ vµ tù luËn.
3.Th¸i ®é:
- Cã ý thøc yªu thÝch m«n häc.
- Nghiªm tĩc tù gi¸c häc tËp.
- Gi¸o dơc ý thøc lµm bµi nghiªm tĩc.
*/ H×nh thøc kiĨm tra:TNKQ vµ tù luËn.
II/ chuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn: §Ị kiĨm tra + §¸p ¸n
2. ¤n t©p: 
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
1. Tỉ chøc: 6 A: 6B: 6C:
2.KiĨm tra:
3. Bµi míi: 
A. Ma trËn:
Tªn chđ ®Ị
NhËn biÕt
(møc ®é1)
T«ng hiĨu
(møc ®é2)
VD thÊp
( møc ®é 3)
VD cao
(møc ®é 4)
Tỉng
C§1:Hoa vµ sinh s¶n h÷u tÝnh
-
+
3 phÇn
sè tiÕt cÇn KT:02
sè c©u:01
sè c©u: 01
C§2:Hoa vµ qu¶
-
+
+
6 phÇn
sè tiÕt cÇn KT:03
sè c©u:01
sè c©u: 01
sè c©u: 01
C§3:C¸c nhãm thùc vËt
-
-
+
+
6 phÇn
sè tiÕt cÇn KT:04
sè c©u:02
sè c©u: 01
C§4:Vai trß TV
-
-
+
6 phÇn
sè tiÕt cÇn KT:03
sè c©u:02
sè c©u:01
Tỉng sè:12
100% = 10®
sè phÇn: 6x1=6
sè c©u: 06
3®
sè phÇn:4x2=8
sè c©u: 03
4®
sè phÇn: 1x3=3
sè c©u: 01
1.5®
sè phÇn: 1x4=4
sè c©u: 01
1.5®
21 phÇn
B. §Ị kiĨm tra:
I. TNKQ:
* §¸nh dÊu x vµo ®Çu c©u tr¶ lêi ®ĩng nhÊt trong c¸c tr­êng hỵp sau:
C©u1: Hoa tù thơ phÊn lµ hoa cã?
 A. H¹t phÇn bay qua ®Çu nhuþ.
 B. H¹t phÊn chuyĨn ®Õn ®Çu nhuþ cđa hoa kh¸c.
 C. H¹t phÇn r¬i vµo ®Çu nhuþ cđa chÝnh hoa ®ã.
 D. H¹t phÊn cđa hoa ®­ỵc ®­a ®i xa.
C©u 2: Trong c¸c nhãm qu¶ sau ®©y nhãm qu¶ nµo toµn qu¶ thÞt?
 A. Qđa ®µo, qu¶ xoµi, qu¶ ®u ®đ, qu¶ hång xiªm.
 B. Qđa mËn, qu¶ chß chØ, qu¶ t¸o, qu¶ khÕ.
 C. Qđa cµ chua, qu¶ dõa, qu¶ ỉi, qu¶ mËm.
 D. Qđa chuèi, qu¶ c¶i, qu¶ ®Ëu, qu¶ nh·n.
C©u3:Thùc vËt cã vai trß quan träng trong viƯc:
 A. Tỉng hỵp thøc ¨n nu«i c¸c sinh vËt kh¸c.
 B. Gãp phÇn ®iỊu hßa khÝ hËu.
 C. Giĩp gi÷ ®Êt chèng xãi mßn.
 D. C¶ A,B vµ C.
*.H·y t×m nh÷ng tõ hoỈc cơm tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo ckç trèng ®Ĩ hoµn chØnh c©u sau?
C©u 4:T¶o lµ nh÷ng thùc vËt(1).mµ c¬ thĨ gåm.......(2). hoỈc(3)..tÕ bµo,cÊu t¹o rÊt ®¬n gi¶n, cã mÇu s¾c kh¸c nhau vµ lu«n lu«n cã chÊt(4) hÇu hÕt t¶o sèng(5)
*.§iỊn ch÷ (§)vµo c©u tr¶ lêi ®ĩng ch÷ (S) vµo c©u sai trong tr­êng hỵp sau:
C©u5:
 A. Rªu sinh s¶n b»ng bµo tư
 B. Rªu lµ nh÷ng thùc vËt ch­a cã rÕ , th©n, l¸ thËt
 C. Rªu sèng ë m«i tr­êng n­íc
 D. Rªu ch­a cã m¹ch dÉn.
II. Tù luËn:
C©u1: Ph©n biƯt hiƯn t­ỵng thơ phÊn vµ hiƯn t­ỵng thơ tinh?
C©u2: so s¸nh h¹t cđa c©y mét l¸ mÇm vµ h¹t cđa c©y hai l¸ mÇm .
Sù gièng nhau.
B. Sù kh¸c nhau? 
C©u3: Khi gieo h¹t muèn cho h¹t n¶y mÇm tèt cÇn cã nh÷ng ®iỊu kiƯn g×?
C©u4: Gi÷a c©y h¹t trÇn vµ c©y h¹t kÝn cã nh÷ng ®iĨm g× ph©n biƯt? Trong ®ã ®iĨm nµo lµ quan träng nhÊt?
C©u5: Nguyªn nh©n nµo khiÕn cho ®a d¹ng thùc vËt ë ViƯt Nam gi¶m?CÇn ph¶i lµm g× ®Ĩ b¶o vƯ sù ®a d¹ng cđa thùc vËt?
C. §¸p ¸n:
I. TNKQ: 3.5®
C©u1: C (0.5®)
C©u2: A (0.5®)
C©u 3: D (0.5®)
C©u 4: 1.BËc thÊp, 2. Mét , 3. NhiỊu , 4. DiƯp lơc , 5. N­íc (1 ®)
C©u 5: A - §; B- S ; C – S ; D - § (1®)
II. Tù luËn: 6.5®
C©u
®¸p ¸n
BiĨu ®iĨm
C©u1
1®
- Thơ phÊn: lµ hiƯn t­ỵngh¹t phÊn h¹t phÊn tiÕp sĩc víi ®Çu nhuþ cđa hoa.
- Thơ tinh: lµ hiƯn t­ỵng TBSD ®ùc kÕt hỵp víi TBSD c¸i cã trong no·n t¹o thµnh mét TB míi gäi lµ hỵp tư.
0.5®
0.5®
C©u2
1®
a.Gièng nhau: 
- H¹t gåm cã vá, ph«i, vµ chÊt dinh d­ìng dù ch÷,
- Ph«i h¹t gåm: l¸ mÇm, th©n mÇm, chåi mÇm, rƠ mÇm
b. Kh¸c nhau:
- H¹t c©y mét l¸ mÇm: ph«i cđa h¹t chØ cã mét l¸ mÇm
- H¹t cđa c©y hai l¸ mÇm: ph«i cđa h¹t cã hai l¸ mÇm
0,5®
0,5®
C©u 3
1.5®
Muèn h¹t n¶y mÇm tèt cÇn cã c¸c ®iỊu kiƯn sau:
*/ §iỊu kiƯn bªn ngoµi:
- §đ kh«ng khÝ
- §đ n­íc
- NhiƯt ®é thÝch hỵp
- Lµm ®Êt t¬i xèp
- T­íi ®đ n­íc cho ®Êt hoỈc ng©m h¹t gièng tr­íc khi gieo, nÕu bÞ ngËp ĩng ph¶i th¸o n­íc.
- Gieo h¹t ®ĩng thêi vơ
*/ §iỊu kiƯn bªn trong:
- H¹t gièng ph¶i tèt, kh«ng bÞ mèi mät, kh«ng s©u bƯnh
1®
0.5®
C©u 4
1.5®
§iĨm ®Ĩ ph©n biƯt gi÷a c©y h¹t trÇn vµ c©y h¹t kÝn lµ:
+/H¹t trÇn
- Kh«ng cã hoa. C¬ quan sinh s¶n lµ nãn
- H¹t n»m lé trªn l¸ no·n
- C¬ quan sinh d­ìng: rƠ, th©n, l¸ Ýt ®a d¹ng
- Cã m¹ch dÉn
+/ H¹t kÝn
- Cã hoa. C¬ quan sinh s¶n lµ hoa, qu¶
- H¹t n»m trong qu¶
- C¬ quan sinh d­ìng: rƠ, th©n, l¸ rÊt ®a d¹ng
- Cã m¹ch dÉn hoµn thiƯn
*/Trong c¸c ®Ỉc ®iĨm ph©n biƯt trªn ®Ỉc ®iĨm cã hoa ë thùc vËt h¹t kÝn lµ quan träng vµ nỉi bËt nhÊt.
0.5®
0,5®
0.5®
C©u 5
1.5®
*/ Nguyªn nh©n:
- NhiỊu loµi c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ ®· bÞ khai th¸c bõa b·i, cïng víi sù tµn ph¸ rõng trµn lanlµm nhiỊu c©y bÞ gi¶m , gi¶m ®¸ng kĨ, nhiỊu loµi trë nªn hiÕm vµ mét sỗ loµi cã nguy c¬ bÞ tuyƯt diƯt.
*/ BiƯn ph¸p b¶o vƯ sù ®a d¹ng:
- Ng¨n chỈn ph¸ rõng ®Ĩ b¶o vƯ m«i tr­êng sèng cđa thùc vËt
- H¹n chÕ viƯc khai th¸c bõa b·i c¸c laßi quý hiÕm ®Ĩ b¶o vƯ sè l­ỵng.
X©y dùng c¸c v­ên thùc vËt, v­ên quèc gia... ®Ĩ b¶o vƯ c¸c loµi thùc vËt 
- CÊm bu«n b¸n vµ xuÊt khÈu c¸c loµi hiÕm .
- Gi¸o dơc nh©n d©n cïng tham gia b¶o vƯ rõng.
0.5®
1®
4. Cđng cè: 
Xem l¹i toµn bé kiÕn thøc sinh häc 6
5. DỈn Dß:
 §äc bµi 53 : Tham quan thiªn nhiªn
Ngµy d¹y: 6A: 6B: 6C:
TiÕt: 68 +69 +70 Bµi 53: Tham quan thiªn nhiªn
I. Mơc tiªu 
1. KiÕn thøc
- X¸c ®Þnh ®­ỵc n¬i sèng, sù ph©n bè cđa nhãm thùc vËt chÝnh.
- Quan s¸t ®Ỉc ®iĨm h×nh th¸i ®Ĩ nhËn biÕt ®¹i diƯn cđa mét sè nghµnh thùc vËt chÝnh.
- Cđng cè vµ më réng kiÕn thøc vỊ tÝnh ®a d¹ng vµ thÝch nghi cđa thùc vËt trong ®iỊu kiƯn sèng cơ thĨ.
2. Kü n¨ng
- RÌn kü n¨ng quan s¸t, thùc hµnh.
- Kü n¨ng lµm viƯc ®éc lËp, theo nhãm.
3. Th¸i ®é
Cã lßng yªu thiªn nhiªn, b¶o vƯ c©y cèi.
II. ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn: 
- ChuÈn bÞ ®Þa ®iĨm
- Ph©n c«ng nhãm, nhãm tr­ëng 
2. Häc sinh:
- ¤n tËp kiÕn thøc cã liªn quan.
- ChuÈn bÞ dơng cơ theo nhãm:
+ Dơng cơ ®µo ®Êt.
+ Tĩi ni l«ng.
+ KÐo c¾t c©y.
+ KĐp Ðp tiªu b¶n>
+ Panh, kÝnh lĩp.
+ Nh·n ghi tªn c©y
* KỴ s½n b¼ng theo mÉu tr 173
III. C¸c ho¹t ®éng trong buỉi tham quan.
 SÜ sè: 6A: 6B: 6C:
 Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t ngoµi thiªn nhiªn:
-Néi dung quan s¸t: 
a. Quan s¸t : RƠ, th©n , l¸
+ Quan s¸t h×nh th¸i thùc vËt, nhËn xÐt ®Ỉc ®iĨm thÝch nghi cđa thùc vËt.
+ nhËn d¹ng thùc vËt, xÕp chĩng vµo nhãm.
+ Thu thËp mÉu vËt.
b. Ph©n lo¹i:
_ ghi chÐp ngoµi thiªn nhiªn:
c. Thèng kª vµo b¶ng kỴ s½n.
 Ho¹t ®éng 2: Quan s¸t néi dung tù chän
- HS cÇn rĩt ra ®­ỵc nhËn xÐt vỊ mèi quan hƯ:
+ Thùc vËt víi thùc vËt 
+Thùc vËt víi ®éng vËt.
 Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn toµn líp
+ §¹i diƯn nhãm tr×nh bÇy kÕt qu¶, c¸c HS kh¸c bỉ xung.
+ Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ gi¶i ®¸p th¾c m¾c.
+ Yªu cÇu Hs viÕt b¸o c¸o theo mÉu tr 173
IV. Bµi tËp vỊ nhµ:
1. Hoµn thiƯn b¸o c¸o thu ho¹ch.
2. TËp lµm mÉu c©y kh«.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an sinh 6oanh.doc